Persoon

Van Houtte, Charles-Louis

ID
8155
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8155

Beschrijving

Orgelmaker Charles Louis van Houtte was eerst gevestigd in Vichte, en vanaf ca. 1843 (na huwelijk?) in Waregem. Hij was gehuwd met Rosalia van den Poel op 7 jan. 1843. Hij werkte vooral in het Kortrijkse en een naastliggend deel van Oost-Vlaanderen. Zijn bouwwijzen leunen aan bij de concepten van de vroeg-19de-eeuwse Van Peteghems (misschien is hij wel bij hen in de leer geweest). In het kerkarchief van Bellegem (Kortrijk), 1844, leest men dat er herstellingswerken betaald zijn "aan Jean-Baptiste Van Houtte te Vichte"; ook in Deerlijk verschijnt deze J.-B., van 1846 tot 1865 : is dit een meewerkend familielid van Charles-Louis? die in Vichte gebleven was?; in het kerkarchief van Kruishoutem (cfr. infra) is er in 1838 sprake van fratres Van hautte Organarios : wellicht gaat het dus om een broer van Charles-Louis die meewerkte.

Jean-François van Houtte, zoon van Charles-Louis, °1848 - +1875, heeft aanvankelijk het atelier van zijn vader verdergezet, doch van hem is tot nu toe geen nieuwbouwwerk bekend; zijn vroegtijdig overlijden heeft belet dat het atelier verder uitgebouwd werd. Zijn zoon Hubert was een bekende hoogleraar; diens zoon Jean-A. van Houtte eveneens (Geschiedenis).

Nota aangaande de schrijfwijze van de familienaam : - in de ventielkas van het orgel in de O.-L.-Vrouwekerk te Damme staat de naam van de orgelmaker alsook die van zijn vrouw in één woord geschreven (naar Westvlaamse gewoonte): C. L. Vanhoutte-Vandenpoel; id. op het (gedrukt) etiket in het orgel van Booitshoeke; - een quitantie (Schelle, 1869) is ondertekend "F. Vanhoutte"; - doch de kleinzoon (hoogleraar) ondertekent zijn artikels als: J.A. van Houtte.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sint-Pieterskerk met kerkhof

Juliaan Claerhoutstraat (Anzegem)
Georiënteerde dorpskerk gelegen binnen een rechthoekig ommuurd kerkhof tegrond met in het zuidoosten 17 graven van slachtoffers van het Gemenebest. In 1818 wordt de huidige laat-classicistische kerk gebouwd, ter vervanging van de in verval geraakte vroeg-gotische kerk, naar de plannen van Lodewijk Vuylsteke.

Uitvoerder van

Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Guynemerplein 14A (Langemark-Poelkapelle)
Orgel door Jos. en Pieter Loncke uit 1943.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Schuiferskapelle-Dorp (Tielt)
Het orgel werd in 1832 gemaakt door Charles-Louis van Houtte (toen nog in Vichte gevestigd). Het orgel werd nog gebouwd voor de oude kapel (tot parochiekerk verheven in 1831), en kort nadien overgeplaatst in de nieuwe kerk van 1838-1840. In 1930: herstelling alsook plaatsing van een electro-ventilator door Jules Anneessens (Menen); verder onderhoud door Anneessens (tot circa 1950?). Daarna onderhoud door Jos. Loncke (Esen), die een herstelling uitvoerde in 1958-59. Een partiële herstelling geschiedde door Paul Andriessen (Menen) in 2004; verdere werken zijn voorlopig uitgesteld.


Orgel kerk Sint-Amandus

Wingene (Wingene)
Het huidig orgel is een instrument van J. Anneessens uit Menen, gebouwd in 1928.


Orgel kerk Sint-Audomarus

Booitshoeke (Veurne)
De bouwer van het orgel is Charles-Louis van Houtte (Waregem), in 1847. Van Houtte heeft bij deze constructie meerdere elementen gerecupereerd van een 18de-eeuws orgel; de herkomst van dit oudere instrument is niet bekend. Een onderhoudsbeurt geschiedde in 1909, door Frederik Loncke (Esen). Na schade in WO I werd het orgel hersteld door Jules Anneessens (Menen) in 1924. Een herstelling (opnieuw na oorlogsschade) werd uitgevoerd door Jos en Pieter Loncke (Esen) in 1945. Een algehele restauratie werd uitgevoerd door Etienne De Munck (Hamme O.-Vl.) in 1983-84.


Orgel kerk Sint-Bartholomeus

Kortemark (Kortemark)
In 1848 was een orgel gebouwd door Charles-Louis Van Houtte (Waregem). In 1898 werd een omvangrijk werk uitgevoerd door Joseph Joris (Zichem); het is niet bekend of het ging om een nieuwbouw of om een herbouw van het Van Houtte-orgel. Dit instrument ging verloren in de Eerste Wereldoorlog. In 1926-27, na de heropbouw van de kerk, werd een nieuw orgel geplaatst; hierover zijn geen gegevens voorhanden. Het huidig orgel is van firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) uit 1963.


Orgel kerk Sint-Bavo

Kerkhofstraat (Poperinge)
Nadat een oud orgel wellicht vernield werd door de Franse Revolutionairen, werd in 1820 een nieuw orgel gebouwd door René Germain. Ingrijpende renovatie door Jules Anneessens in 1911-1912.


Orgel kerk Sint-Martinus

Kerkplein (Dentergem)
De bouwer van het oorspronkelijke orgel is onbekend (het is niet uit te sluiten dat het een werk betreft van de gebr. De Rijckere uit Kortrijk); het bouwjaar was 1765. In het midden van de 19de eeuw zijn renovatiewerken geschied, mogelijks door orgelmaker Ch.-L. van Houtte (Waregem). Ergens tussen 1900 en 1911 werden werken uitgevoerd door François Joris (Ronse).


Orgel kerk Sint-Niklaas

Keiemdorpstraat 83 (Diksmuide)
In 1853 was een orgel gebouwd door Charles-Louis van Houtte. Het werd samen met de kerk vernield in 1914. In 1929-1931 werd een nieuw orgel geplaatst door Fr. Vos. In 1942 werd het hersteld door Jos. Loncke. In 1978 en 1979 hadden herstellingen plaats door P. Andriessen.


Orgel kerk Sint-Petrus & Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
In 1843 werd een nieuw orgel gebouwd door Ch.L. Vanhoutte; indien dit orgel nog aanwezig was in 1918, dan werd het alleszins vernield bij het dynamiteren van de toren. Het huidige orgel werd gebouwd door J. Anneessens in 1934-1935. Het huidige orgel werd gebouwd door J. Anneessens in 1934-1935.


Orgel kerk Sint-Theresia (Slijpskapelle)

Moorslede (Moorslede)
In 1836 werd een orgel gebouwd door Charles-Louis Vanhoutte (Waregem); dit orgel ging verloren, waarschijnlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het huidige orgel werd in 1760 gemaakt door Andries Jacob Berger (Brugge) voor de voormalige Sint-Catharinakerk in Brugge. Rond 1880 werd het gekocht als eerste orgel voor de heropgerichte benedictijnenabdij van Steenbrugge. In 1933 belandde het uiteindelijk in de nieuwe kerk van Slijpskapelle. Een renovatie geschiedde door Louis-Benoit Hooghuys (Brugge) in 1880. De overplaatsing naar Slijpskapelle in 1933 was het werk van Jules Anneessens (Menen). De laatste renovatie gebeurde door Etienne De Munck (Sint-Niklaas) in 1988.


Orgel kerk Sint-Wandregesilus

Hendrik Consciencestraat 1 (Diksmuide)
Orgel door Oscar Anneessens (Kortrijk) uit 1935; geheel gerenoveerd door Jan Lapon (Diksmuide) in 1998-2000. Een voormalig orgel uit 1839, door Charles-Louis van Houtte (Vichte) ging verloren in de Eerste Wereldoorlog.


Orgel parochiekerk Heilig Hart en Sint-Amandus

Robecijnplein (Spiere-Helkijn)
Het huidige orgel werd gebouwd door J. Anneessens (Menen) in 1935.


Orgel parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deken Zegerplein (Kortrijk)
Reeds in 1406 was de kapittelkerk in het bezit van een orgel: dit is één van de vroegste vermeldingen van een orgel in Vlaanderen. Daarna volgde nog een gevariëerde geschiedenis. In 1771 werd een nieuw orgel gebouwd door Pieter van Peteghem, met beeldhouwwerk aan de orgelkasten door Nicolaas Lecreux uit Doornik, n.o.v. Marc Lefebvre. In 1891-1892 wordt een totaal nieuw instrument in de oude kasten gebouwd door P. Schyven (Brussel-Elsene). Rond 1997 begon men aan een reconstructie van het Van Peteghem-orgel in de oude kast.


Orgel parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (Wijk Sint-Lodewijk)

Kapelstraat 6 (Deerlijk)
Het orgel werd in 1734 gebouwd door de Noordfranse orgelmaker Corneille Cacheux; het zou gemaakt zijn voor de kerk van Waregem. Het instrument werd totaal gerenoveerd door de firma Jos. Loncke & Zonen in 1967.


Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Bellegemplaats (Kortrijk)
Het huidige orgel werd gebouwd door H. Loret in 1855. Tot 1860 is het Loret zelf die het orgel onderhoudt; daarna wordt klein onderhoudswerk verricht door de lokale organist.


Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Theophiel Toyeplein (Zwevegem)
Reeds in 1680 was er een orgel aanwezig. Het huidig instrument is een werk van Ch.-L. Van Houtte, uit 1835. Een totale ombouw werd uitgevoerd door Ch. Anneessens, in 1887.


Orgel parochiekerk Sint-Arnoldus

Westdorp 1 (Anzegem)
In 1833 werd hier een orgel geplaatst door Charles-Louis van Houtte. In 1897 werd het verkocht aan de nieuwe wijkkerk van Waregem-Nieuwenhove, waar het nog tot 1929 dienst deed.


Orgel parochiekerk Sint-Colomba

Kerkplein 25 (Deerlijk)
Het huidige instrument werd gebouwd door Théophile Delmotte & zoon in 1907. Na enkele lichte wijzigingen in 1963 en 1987, werd het instrument geheel gerestaureerd door Jan Lapon, in 1998-2000.


Orgel parochiekerk Sint-Godelieve (wijk Watermolen)

Heule (Kortrijk)
Het orgel werd oorspronkelijk gebouwd voor de kerk van Loppem, door A.J. Berger (Brugge), in 1743. Toen in 1868 een aanvang werd gemaakt met de renovatie van de kerk van Loppem, werd het orgel gedemonteerd door L.-B. Hooghuys (Brugge). Hooghuys verkocht vervolgens het instrument aan Jw. Ursula Dinnecourt en plaatste het in de kerk van Heule-Watermolen. Op 10 december 1988 woedde een zware brand in de kerk; het orgel werd grotendeels vernield. In 1990 werd het orgel gereconstrueerd.


Orgel parochiekerk Sint-Mattheus

Gijzelbrechtegemstraat (Anzegem)
Het orgel werd in 1760 gebouwd in de kerk van Wakken; het werk kan vrij zeker toegeschreven worden aan de gebroeders De Rijckere. Orgelmaker Charles-Louis van Houtte bouwde in 1852 een nieuw orgel in Wakken en plaatste het oud orgel over naar Gijzelbrechtegem.


Orgel parochiekerk Sint-Michiel

Marktplein (Kuurne)
Het eerste bekende feit in de orgelhistoriek van Kuurne is de bouw van een orgel door Ch.-L. van Houtte (Vichte) in 1836. Het huidig orgel is een instrument van de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1962.


Orgel parochiekerk Sint-Niklaas

Moeskroenstraat 696 (Menen)
Reeds in 1685 zou er een orgel aanwezig geweest zijn, doch verdere informatie hierover ontbreekt. Het werd door een totaal nieuw orgel vervangen in 1842, gebouwd door Ch.L. van Houtte.


Orgel parochiekerk Sint-Petrus

Juliaan Claerhoutstraat (Anzegem)
Van in het begin van de 18de eeuw was er in deze kerk reeds een orgel aanwezig; verdere gegevens hierover ontbreken. In 1839-1840 bouwde Charles-Louis van Houtte een nieuw orgel. Het instrument is in verval en onbespeelbaar.


Orgel parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Catharina

Wapenplaats (Dentergem)
In Wakken werd in 1852 een nieuw orgel gebouwd door Ch.-L. van Houtte (Waregem). In 1906 werd het instrument omgebouwd en uitgebreid door Th. Delmotte & zoon (Doornik). Het onderging een revisie door J. Anneessens & zoon (Menen), in 1948.


Orgel parochiekerk Sint-Pieters

Hulstedorp (Harelbeke)
Hoewel er geen archivalische bewijzen voorhanden zijn, wordt algemeen aangenomen dat het orgel een werk is van C. Cacheux; alle constructie-eigenschappen verwijzen naar deze orgelmaker uit Frans-Vlaanderen. Het orgel werd geheel gerestaureerd door Jan Lapon (2000-2007).


Orgels parochiekerk Sint-Martinus

Desselgem (Waregem)
Vóór 1870 was er reeds een orgel aanwezig; er is weinig over bekend, behalve dat eraan gewerkt werd door de orgelmakers De Rijckere uit Kortrijk (activiteit te situeren tussen 1769 en 1791), en door Ch.-L. van Houtte (Waregem) in 1851. Volgens zijn eigen getuigenis kreeg Peter Benoit zijn eerste muzieklessen op dit orgel. In 1870 werd een orgel aangekocht dat in 1680 door Jan en Guilielmus van Belle (Ieper) gebouwd werd voor de abdijkerk van Zonnebeke.


Parochiekerk Sint-Vincentius met kerkhof

Ramskapellestraat 59 (Knokke-Heist)
Georiënteerd kerkgebouw gelegen binnen een ommuurd en beboomd kerkhof met afzomende rode en groene beuken en oudere leilinden naar het portaal. Binnen de kerkhofmuur loopt een ommegang, bestaande uit kapelletjes te dateren in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het huidige kerkgebouw bewaart de 13de- of 14de-eeuwse westtoren, en de neogotisch getinte kerk, die naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Pierre Buyck werd gebouwd in 1863-1864 ter vervanging van de 16de-eeuwse kerk.

Betrokken bij

Orgel kerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein (Wielsbeke)
In 1947 werd een nieuw orgel gemaakt Jos. Loncke (Esen), met recuperatie van een hoeveelheid pijpwerk uit het vorige orgel.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Houtte [online], https://id.erfgoed.net/personen/8155 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.