Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Vincentius met aanpalende straten

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8065
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8065

Besluiten

Parochiekerk Sint-Vincentius en omgeving, Minderbroederskerk, woning en kapel der Zusters van Liefde
definitieve beschermingsbesluiten: 07-12-1983  ID: 1950

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de parochiekerk Sint-Vincentius.Waarden

De omgeving van de parochiekerk Sint-Vincentius is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Vincentius met aanpalende straten

Kerkplein, Kerkstraat, Markt, Patersstraat, Prinsenhofstraat, Stationsstraat, Zilverstraat (Eeklo)
In de tweede helft van de 19de eeuw kende Eeklo een vernieuwde welvaart door de uitbreiding van de textielindustrie. Deze welvaart had een impact op de bouwactiviteit in de stad en wordt aldus weerspiegeld in het stadsbeeld van deze periode.

Is de omvattende bescherming van

Biljartcafé De Eiktak

Markt 16 (Eeklo)
Hoekhuis met de Lijnendraaierstraat, volgens het kadasterarchief herbouwd in 1899 door de fabrikant G. Baudts die volgens literatuur op de hoekpenant het Sint-Jozefbeeld liet aanbrengen.


Burgerhuis

Kerkstraat 8 (Eeklo)
Rijhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1871, begin 20ste eeuw voorzien van een nieuw voorgevelparement van geglazuurde tegels, na de Tweede Wereldoorlog gekend als woning en atelier van beeldhouwer Albert Dhavé (1912-1995).


Burgerhuis

Markt 5 (Eeklo)
Burgerhuis met opmerkelijke neo-Lodewijk XIV-voorgevel, volgens literatuur gebouwd in 1910 door P. Commergo naar ontwerp van architect A. Poppe en uitgevoerd in lichtroze tegels van "The Leeds Fireclay Co", thans geschilderd.


Burgerhuis

Markt 7 (Eeklo)
Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1903.


Burgerhuis

Markt 35-37 (Eeklo)
Oorspronkelijk één burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, met oude kern onder meer zichtbaar door de oude muurankers met kram en krul, volgens het kadasterarchief aangepast in 1865 in opdracht van hotelier De Potter.


Burgerhuis

Markt 50 (Eeklo)
Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, kenmerkend voor het einde van de 19de eeuw. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Kerkstraat 14 (Eeklo)
Neoclassicistisch burgerhuis, volgens het kadasterarchief in 1869 aangepast en achteraan uitgebreid met een handweverij door eigenaar Polydoor Lippens (1810-1889), vermaard fysicus en uitvinder, die iets verderop in Kerkstraat nummer 20 woonde. Bewaard, niet gedateerd bouwplan, ondertekend door aannemer Louis Heene.


Herberg

Markt 2 (Eeklo)
Hoekgebouw in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, in 1884 ingericht als postkantoor, in de jaren 1930 tot huidige vorm aangepast als luxueuze kledingzaak A. Jocqué.


Herberg La Plume d'or

Markt 36 (Eeklo)
Sinds 1820 gekend als herberg "La Plume d'or"; op de hoek met het Kerkplein, met oude kern, volgens het kadasterarchief in 1865 samengevoegd met het achterhuis.


Herenhuis in rococostijl

Stationsstraat 4-6 (Eeklo)
Herenhuis in rococostijl van circa 1775, laatst bewoond door dokter A. Meire, in 1917 aangekocht door de "Banque de Gand" en sindsdien ingericht als bankfiliaal.


Hoekhuis

Stationsstraat 2 (Eeklo)
Hoekhuis met de Patersstraat, met oudere kern van één bouwlaag onder mansardedak, volgens het kadasterarchief deels herbouwd in 1883 door de familie Van Damme.


Hoekhuis met winkel

Markt 1 (Eeklo)
Hoekhuis met de Patersstraat, volgens bouwvergunning van 1934. Winkelpand van respectievelijk één travee aan de Markt, één afgeschuinde hoektravee en zeven traveeën in de Patersstraat en twee en een halve bouwlagen onder plat dak.


Huis De Keyser

Kerkstraat 16 (Eeklo)
Woning met oudere kern, met geknikte voorgevel in de noordoosthoek van het Kerkplein, bij het begin van de eigenlijke Kerkstraat.


Huis van het Rootjen

Markt 30 (Eeklo)
Resterend aangepast huis van de oorspronkelijke tweewoonst gebouwd op kavel 2 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657-58 op een deel van het kerkhof. Bakstenen huis in kern van circa 1660, van drie traveeën en oorspronkelijk twee en thans drie bouwlagen.


Huizen van het Rootjen

Markt 18-20 (Eeklo)
Rijhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mank pannen zadeldak met sporen van het vroegere aandak met vlechtingen, gebouwd circa 1750 en volgens het kadasterarchief in 1842 in twee gesplitst door de toenmalige eigenaar, stoker B. Van Hoorebeke verbouwd.


Minderbroederskerk

Markt 27 (Eeklo)
Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster of klooster van de paters franciscanen-recolletten, wederopgericht in 1866 op initiatief van Karel Stroo (1793-1873) in zijn woning en tuin aan de zuidzijde van de Markt.


Neoclassicistisch burgerhuis

Kerkplein 6 (Eeklo)
Voormalige stoffenzaak "Huis Marcel De Vreese", nadien café "De Vreze Gods". Oorspronkelijke woning, volgens het kadasterarchief gebouwd door Jean Andries, boutiquier, in 1874. Winkelpui aangepast naar ontwerp van architect S. Smitz uit 1931.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 13 (Eeklo)
Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met gepleisterde en geschilderde lijstgevel, opklimmend tot tweede helft van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis met art-nouveauwinkelpui

Markt 51 (Eeklo)
Burgerhuis met oude kern opklimmend tot de eerste helft van 19de eeuw met fraaie houten winkelpui in art-nouveaustijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein zonder nummer (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.


Pastorie, later dekenij

Kerkstraat 5-7 (Eeklo)
Oorspronkelijk verblijf voor de pastoor, volgens de literatuur gebouwd in 1642 door het kerkbestuur op de plaats van een verwoeste hoeve die in 1637 aangekocht werd. Sinds 1878 dekenij.


Stadhuis Eeklo

Markt 34 (Eeklo)
Oud schepenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken in 1650-1654. Restauratie en uitbreiding met administratieve vleugel en belfort in aangepaste neotraditionele stijl in 1930-1932, naar ontwerp van architect Amand Robert Janssens, uitgevoerd door aannemer Edouard Heene en zonen.


Stadswoning

Kerkplein 1B (Eeklo)
Rijhuis met oude kern van oorspronkelijk één bouwlaag zichtbaar aan de vlechtingen in de rechter zijpuntgevel, naderhand nog twee maal verhoogd.


Stadswoning

Kerkplein 18 (Eeklo)
Rijhuis, volgens het kadasterarchief in 1932 gebouwd op een deel van het vroegere fabriek van wollen en geweven stoffen, opgericht door de familie L. Baudts-Dobbelaere volgens bouwvergunning van 1870, gesigneerd L. Heene, dat haast de hele zuidzijde van de pleinwand innam.


Stadswoning

Markt 38 (Eeklo)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak met deels behouden rechter zijaandak met vlechtingen van een steiler dak met vier rijen vlieggaten voor duiven. Gepleisterde en witgeschilderde voorgevel.


Tabakswinkel Fabriek van Tabak en Snuif

Markt 73 (Eeklo)
Hoekpand met de Sterrestraat, volgens het kadasterarchief in kern daterend uit het begin van de 19de eeuw, in het bezit van juwelier L. Van de Putte, in 1882 verkocht aan B. Gillis, tabaksfabrikant. Vermoedelijk op dat ogenblik of kort nadien inrichten van de winkel met kenmerkende pui.


Twee stadswoningen

Kerkstraat 1-3 (Eeklo)
Hoekhuizen met het Kerkplein, volgens de bouwvergunning gebouwd in 1934 naar plannen van architect Ch. Sestig en gebouwd op de plaats van de vroegere woning van de textielfabrikant Baudts.


Twee stadswoningen

Markt 24 (Eeklo)
Vrij oorspronkelijk bewaarde huizen op kavel 4 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657-58 op een deel van het kerkhof. Gebouwd als tweewoonst in 1660 volgens de voorgeschreven voorwaarden, opgetrokken uit baksteen met twee bouwlagen en pannen zadeldak.


Twee stadswoningen 't Voutje

Markt 26-28 (Eeklo)
Oorspronkelijk een dubbele woning op kavel 3 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657-58 op een deel van het kerkhof. Bakstenen huizen in kern van circa 1660.