Geografisch thema

Hollebeke

ID
14138
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14138

Beschrijving

Taalgrensdorp met circa 1.000 inwoners (12/1986) in Zandlemig Vlaanderen en de Westhoek op de noordrand van Westvlaamse heuvels, aan het droge kanaal Ieper-Komen. Zacht golvend reliëf met overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleembodems; iets nattere beekdepressies. Landbouwgemeente. Ten noordwesten van dorpskom, aan vermeld kanaal: Provinciaal domein Palingbeek, botanisch en ornithologisch interessant gebied met vijvers en bronnen, vormt een vrij vogelreservaat onder toezicht van Belgische Natuur- en Vogelreservaten.

Oudstevermelding "Holebeca" (1185), etymologisch te verklaren als beek in een ravijn, beek met snel stromend water. Heerlijkheid, reeds bestaande in 1185, feodaal afhankelijk van Zaal van Ieper. Bezat hoge, middelbare en lagere jurisdictie en strekte zich uit tot op grondgebied van Houthem, Zandvoorde en Zillebeke. Bezat verschillende achterlenen. Vooreerst bezit van familie van Hollebeke; later van families Glymes d'Hollebecque en Buus d'Hollebecque. Zij bewoonden er het heerlijk kasteel "Praetorium de Hollebeke" (zie afbeelding in A. Sanderus).

Oude verering van Onze-Lieve-Vrouw van Hollebeke opklimmend tot circa 1300, en mogelijk vroeger, aanleiding gevend tot bedevaart van de drie Maria's, waarbij drie bedevaartplaatsen Linzele (Linselle, Noord-Frankrijk), Hollebeke en Dadizele werden aangedaan. Als parochie afhankelijk van bisdom Terwaan, sinds 1559 van bisdom Ieper, sinds 1801 van bisdom Gent en vanaf 1834 van bisdom Brugge.

Volledig vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aanleg- en rooilijnplannen naar ontwerp van architect O. Mommens (Gent) van 1920, grosso modo teruggaand op vooroorlogse toestand. Uit archiefonderzoek blijken voornamelijk volgende architecten betrokken bij wederopbouw: M. Dujardin (Komen), G. Lernould (Ieper), A. Malvoisin (Luingne) en O. Moreau (Komen).

Dorpskom met typerende lintbebouwing in een doorgaans vrij eenvoudige en traditionele wederopbouwstijl ter hoogte van Komenseweg- belangrijkste dorpsstraat, tevens verbindingsbaan Ieper-Komen - en meer westelijk gelegen dorpscentrum Hollebeke-Dorp met plein, gevormd door kruising van Eekhofstraat, Neerwaastensestraat, en Hollebeke-Dorp. Geasfalteerd dorpspleintje, met lindeboom, ten noorden gedomineerd door kerk (links) en pastorie (rechts, nummer 24) met ommuurde voortuin; oorlogsmonument "1914-1918 en 1940-1944", in vorm van soldaat op arduinen sokkel, gesigneerd Demeyere - Verlinde - Waasten, tussen beide gebouwen in.

Westelijke begrenzing van plein gevormd door voormalige herberg zogenaamd "Stadhuis" (nummer 26) ingeplant tussen Eekhof- en Neerwaastensestraat; oostelijke begrenzing door middel van winkel en bakkerij (nummer 11) getypeerd door afgeschuinde hoektravee (deur-) onder gebogen fronton met oculus. Situering van dorpsschool met klooster, en voormalige jongensschool in Neerwaastensestraat. Lossere bebouwing, onder meer wederopbouwhoeven met losse bestanddelen (zie Wielewaalstraat nummer 1; Komenseweg nummer 194)naar dorpseinden toe. Erbuiten, los verspreide meerledige hoeven, boerenarbeidershuizen en enkele buitenplaatsen als "Kasteel de Palingbeek", recente bouw, ter vervanging van het tijdens de oorlog genoemde en vernielde "White Chateau" in het domein "De Paelinghe", "Jachthuis de Vierlingen" in domein Vierlingen, tussen Komenseweg en spoorlijn, Kasteel "de Vodde".

Het oude kasteel van Hollebeke, zie afbeelding A. Sanderus, werd na haar verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog niet herbouwd; enkel de kasteelmote is nog zichtbaar in het landschap, ter hoogte van Kasteelhoek-Klijtgatstraat. Meerdere oorlogsrelicten verspreid over de gemeente: Duitse kazematten en betonnen schuilplaatsen in flank van spoorwegbedding; ruïnen van vernielde bruggen en van Sluis nummer 6 van kanaal Ieper-Komen; meerdere mijntrechters in Domein Palingbeek, zogenaamd "Bluff".


Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Australische observatiepost

 • Omvat
  Betonnen militaire post II Oude Vaart

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis en cichorei-ast

 • Omvat
  Conciërgewoning kasteel De Vodde

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Duits-Australische militaire post Backofen

 • Omvat
  Duitse bunker Batterie Mainz

 • Omvat
  Duitse militaire post

 • Omvat
  Duitse militaire post I Oude Vaart

 • Omvat
  Duitse militaire post Kanal-Koffer

 • Omvat
  Duitse militaire post spoorwegbedding

 • Omvat
  Gedenkzuil voor A. en M. Mahieu

 • Omvat
  Hakhoutstoven van tamme kastanje De Vierlingen

 • Omvat
  Herberg-afspanning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Huize ten Borrewalle

 • Omvat
  Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen

 • Omvat
  Jachthuis De Vodde

 • Omvat
  Koopmanshuis

 • Omvat
  Langgestrekte wederopbouwhoeve met Mariakapelletje

 • Omvat
  Modelhoeve uit de wederopbouwperiode

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie

 • Omvat
  Restanten Duitse betonnen post spoorwegbedding II

 • Omvat
  Restanten Duitse militaire post Lock Lodge

 • Omvat
  Restanten Duitse militaire post spoorwegbedding I

 • Omvat
  Restanten Duitse militaire post spoorwegbedding III

 • Omvat
  Restanten Duitse militaire post spoorwegbedding IV

 • Omvat
  School, onderwijzerswoning en gemeentesecretariaat

 • Omvat
  Schoolcomplex met klooster

 • Omvat
  Standbeeld militaire en burgerlijke slachtoffers en Franse militairen

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Vier dorpswoningen

 • Is deel van
  Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hollebeke [online], https://id.erfgoed.net/themas/14138 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.