Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-12-2003 tot heden
ID: 8174   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8174

Besluiten

Gebouwen in Dendermonde
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4152

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de Kerkstraat met bomenrij aan weerszijden, de gevelwanden en volledige gebouwen van een aantal merkwaardige gebouwen.


Waarden

Het deel van de Kerkstraat gevormd door de huizenrij nr. 10-68 en de huizenrij nr. 13-67 en Beurzestraat nr. 1, met inbegrip van een deel openbare weg met bomenrij, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De huizenrijen van de Kerkstraat nummer 10-68 en nummer 13-67 gelegen tussen de reeds beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Justitiepaleis, zijn een beeldbepalend en representatief voorbeeld van gevelarchitectuur in een kwalitatief hoogstaande wederopbouwstijl ontleend aan een op neostijlen gebaseerde romantisch-decoratieve architectuur, gaande van een getrouwe reconstructie tot een fictieve wederopbouw van de verwoeste woningen.
De éénvormige en coherente bebouwing werd door verschillende bekwame architecten gerealiseerd in opdracht van de begoede eigenaars die naar eigen wens hun woonhuis na de Eerste Wereldoorlog heropbouwden, waarvan de ontwerpen van hun gedegen architectuurkennis getuigen.
De Kerkstraat is een belangrijke residentiële historische laan waar gedurende eeuwen religieuze en sociale instellingen gevestigd waren evenals de begoede burgerij. Dit residentiële karakter bleef tot op heden bewaard en wordt benadrukt door de rechtlijnige vormgeving van de straat en de afzomende bomenrij. De huidige straatbreedte en voorkomen is bepaald door de vroegere Kerkgracht die thans overwelfd is én dient samen met de bomenrij aan weerszij van de straat, die de Kerkstraat een laankarakter geeft, gerespecteerd te worden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De huizenrijen van de Kerkstraat nummer 10-68 en nummer 13-67 gelegen tussen de reeds beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Justitiepaleis, zijn een beeldbepalend en representatief voorbeeld van gevelarchitectuur in een kwalitatief hoogstaande wederopbouwstijl ontleend aan een op neostijlen gebaseerde romantisch-decoratieve architectuur, gaande van een getrouwe reconstructie tot een fictieve wederopbouw van de verwoeste woningen.
De éénvormige en coherente bebouwing werd door verschillende bekwame architecten gerealiseerd in opdracht van de begoede eigenaars die naar eigen wens hun woonhuis na de Eerste Wereldoorlog heropbouwden, waarvan de ontwerpen van hun gedegen architectuurkennis getuigen.
De Kerkstraat is een belangrijke residentiële historische laan waar gedurende eeuwen religieuze en sociale instellingen gevestigd waren evenals de begoede burgerij. Dit residentiële karakter bleef tot op heden bewaard en wordt benadrukt door de rechtlijnige vormgeving van de straat en de afzomende bomenrij. De huidige straatbreedte en voorkomen is bepaald door de vroegere Kerkgracht die thans overwelfd is én dient samen met de bomenrij aan weerszij van de straat, die de Kerkstraat een laankarakter geeft, gerespecteerd te worden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Kerkstraat 10 (Dendermonde)
Een van de uitzonderlijke woningen in de Kerkstraat waarvan de 19de-eeuwse voorgevel bij de verwoestingen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog overeind bleef. Volgens een bouwaanvraag van 1926 werd het gebouw in opdracht van Omer Heyvaert, handelaar uit Grembergen, heropgebouwd naar plannen van architect Van der Cruyssen (Dendermonde).


Burgerhuis

Kerkstraat 16 (Dendermonde)
Neorococo burgerhuis naar een ontwerp van stadsarchitect F. de Ruddere (Dendermonde), van 1924, voor rekening van apotheker F. Roman van wie de apotheek zich op de Grote Markt 28 bevond. Dit gebouw verving een breder herenhuis in (neo)classicistische stijl.


Burgerhuis

Kerkstraat 19 (Dendermonde)
Burgerhuis, in 1922 na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar een ontwerp van architect Carlos Malfait. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in kunstleien.


Burgerhuis

Kerkstraat 25 (Dendermonde)
De woning kwam op de plaats van een sober burgerhuis met bepleisterde lijstgevel en werd gerealiseerd in een wederopbouwstijl volgens traditionele tendens met verwerking van art-deco-ornamentiek.


Burgerhuis

Kerkstraat 33 (Dendermonde)
Burgerhuis volgens een bouwaanvraag in 1921 heropgebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) in eclectische stijl in opdracht van Mej. Rachel Herssens.


Burgerhuis

Kerkstraat 41 (Dendermonde)
In 1920 heropgebouwd naar de plannen van architect A. Van Gheluwe. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in mechanische pannen, in eclectische stijl met elementen ontleend aan de art nouveau.


Burgerhuis

Kerkstraat 52 (Dendermonde)
Gebouwd naar ontwerp van architect Paul Mondiau van 1922 in een wederopbouwstijl met neo-Lodewijk XV-kenmerken in opdracht van dokter J. Van Lerberge. Volgens prentbriefkaarten werd het gebouwd op de plaats van een verwoeste bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen.


Burgerhuis

Kerkstraat 65 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd door R. Wicht naar ontwerp van 1919 goedgekeurd op 6 maart 1920 van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) volgens een prentbriefkaart ter vervanging van een bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel in neoclassicistische stijl.


Burgerhuis met winkel

Kerkstraat 21 (Dendermonde)
Rijhuis met winkel, in 1922 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) gebouwd op de plaats van oudere bebouwing.


Conciërgewoning Nationale Bank

Kerkstraat 18 (Dendermonde)
Deze herenwoning die nu dienst doet als tandartspraktijk, was oorspronkelijk de conciërgewoning van het belendende filiaal van de Nationale Bank die sinds 1923 in de Kerkstraat gevestigd was. Evenals het bankgebouw is dit een ontwerp van architect Eugène Dhuicque (Brussel) van 1924.


Directeurswoning van de Vrije Vakschool

Kerkstraat 36 (Dendermonde)
De Vrije Vakschool Dendermonde liet in 1923-1924 naar een plan van de Dendermondse architect Frans Van Severen een bestuurderswoning bouwen in neogotische stijl.


Ensemble van burgerhuizen

Kerkstraat 51, 55 (Dendermonde)
Ensemble met samengevoegde winkelpui, circa 1921 in opdracht van meubelmaker Odilon Pieters opgetrokken naar de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).


Heilige Geestkapel

Kerkstraat 42 (Dendermonde)
Thans gedeelte van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo. De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht.


Herberg Den Hert

Kerkstraat 12, 14 (Dendermonde)
De herberg zogenaamd 'Den Hert' werd in opdracht van Duerinck - Van den Abbeele herbouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.


Herenhuis

Kerkstraat 44 (Dendermonde)
In 1921 diende notaris Walrave een bouwaanvraag in tot het herbouwen van zijn woonhuis in een eclectische stijl met art-deco-elementen. De architect van dit herenhuis is op het bouwplan niet vermeld.


Herenhuis

Kerkstraat 49 (Dendermonde)
Deze opvallende woning werd volgens bouwaanvraag circa 1924 gebouwd door stadsarchitect F. de Ruddere (Dendermonde) in opdracht van textielfabrikant Alex Roos. Het gevelontwerp in neorococostijl is volgens de bouwaanvraag een "reconstructie" van de tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde 18de-eeuwse woning.


Herenhuis

Kerkstraat 57 (Dendermonde)
Opmerkelijk complex gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw, op twee samengevoegde percelen, in opdracht van Ridder Oscar Schellekens (1843-1930) die zich in 1871 als advocaatpleitbezorger in Dendermonde was komen vestigen.


Herenhuis

Kerkstraat 64, 66 (Dendermonde)
Volgens een bouwaanvraag en plan werd dit complex in opdracht van de "Société Anonyme du gaz et de l’ électricité" naar ontwerp van architect Van der Cruyssen (Dendermonde) in 1923 als bureel en magazijn gebouwd in een neotraditionele stijl met eigentijdse architectuurelementen.


Herenhuis Van Winckel

Kerkstraat 28, 30 (Dendermonde)
Voormalig herenhuis Van Winckel. Volgens bouwplan en gevelsteen liet rechter Leon Van Winckel in 1923 een herenhuis optrekken naar ontwerp van architect Hubert De Maen (Lokeren) ter vervanging van de vernielde woning van industrieel Julien De Bruyn daterend van circa 1901-1902 in neoclassicistische stijl.


Hoekhuis

Kerkstraat 67 (Dendermonde)
Laat-19de-eeuwse hoekwoning met kenmerkende afgeschuinde hoektravee, één van de weinige gebouwen die gespaard bleven van de systematische brandstichtingen tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog.


Interbellumwoningen met mode- en pasteiwinkel

Kerkstraat 59, 61, 63 (Dendermonde)
Woon-/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) in opdracht van de heer Dierick - Herssens volgens een spiegelbeeldschema. Volgens het bouwplan was de begane grond bestemd als "modenwinkel" (links) en als "pasteiwinkel" (rechts).


Nationale Bank

Kerkstraat 20, 22 (Dendermonde)
Het huidige pand werd volgens een bouwaanvraag van 1923 en een gevelsteen opgetrokken als filiaal van de Nationale Bank van België naar plannen van architect Eugène Dhuicque.


Notariswoning

Kerkstraat 68 (Dendermonde)
Monumentaal en beeldbepalend burgerhuis vlakbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, volgens de bouwaanvraag ontworpen door architect Hubert De Maen (Lokeren) in 1922-1923 voor het notariaat van de heer Frans Gorus Ressen.


Postkantoor

Kerkstraat 47 (Dendermonde)
Monumentaal gebouw in neoclassicistische stijl aan de zuidzijde van de Kerkstraat, sinds 1930 gebruikt als Stedelijke Academie voor Woord en Muziek.


Stadswoning

Kerkstraat 13 (Dendermonde)
Zeer eenvoudig enkelhuis van drie bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens bewaard bouwplan van 1922 herbouwd naar ontwerp van stadsarchitect F. de Ruddere (Dendermonde).


Weeshuis

Kerkstraat 54, 56, 58, 60, 62 (Dendermonde)
Voormalig Weeshuis, nu Heilige Maagdcollege, met aanpalende woning in neotraditionele stijl eertijds bestemd als strijkruimte en woning voor de professoren-priesters.


Zaal en cinema Belgica

Kerkstraat 24 (Dendermonde)
CC Belgica, voormalige Zaal/Cinema Belgica.