Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Helleputte, Joris

Details

Beschrijving

Joris Helleputte (Gent, 1852 - Leuven, 1925) was niet alleen een invloedrijke, katholieke politicus maar heeft ook een belangrijke rol gespeeld als architect en als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Na een opleiding ingenieur Bruggen en Wegen aan de Gentse Rijksuniversiteit (1868-73) werd hij in 1874 belast met het architectuuronderwijs aan de Speciale Scholen, de ingenieursschool van de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij legde er de basis van een zelfstandige opleiding tot ingenieur-architect en doceerde er tot 1910 de belangrijkste architectuurvakken. Van 1874 tot circa 1896 werkte hij ook als zelfstandig architect en ontwikkelde zich tot een van de sleutelfiguren van de katholieke neogotische beweging in het laatste kwart van de 19de eeuw. Zowel voor zijn burgerlijke als kerkelijke architectuur hanteerde hij een coherente, streng orthodoxe neogotische stijl naar het voorbeeld van de Béthune en de Sint-Lucasscholen; Hij was voorstander van een ambachtelijke benadering van het bouwen met traditionele materialen en technieken maar stond ook open voor nieuwe technologieën. Een mooi voorbeeld hiervan was de zichtbare ijzeren spantstructuur van de inmiddels gesloopte Franciscus-van-Saleskerk te Luik (1888-89). Opmerkelijke realisaties binnen zijn invloedrijke en gediversifieerde oeuvre dat zowel nieuwbouw als verbouwingen omvatte zijn zeker de Sint-Julianakapel in Sint-Joost-ten-Node en de vele opdrachten voor de Leuvense universiteit waaronder het Anatomisch Theater (1876-77), het Justus Lipsiuscollege (1878-89) (M.B. 7.06.1994) en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (1893-97) (M.B. 15.10.2003).

Bron: Relict 206127.

Ontwerper van

Justus Lipsiuscollege: zuid-, west- en oostvleugel

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Een deel van het Justus Lipsiuscollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de zuid- en westvleugel en kapel ontworpen door Joris Helleputte en de uitbreidingen en oostvleugel door Vincent Lennertz en Theo Van Dormael. De twee uitbouwen over de Dijle (tweede arm) zijn eveneens deel van de bescherming. De vleugel links van de toegang aan de Minderbroedersstraat uit de jaren 1950 is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Justus Lipsiuscollege met tuin

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het Justus Lipsiuscollege is, met inbegrip van de tuin, beschermd als stadsgezicht. De als monument beschermde delen van het college en de Justus Lipsiustoren maken eveneens deel uit van deze bescherming als stadsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Goffaerts met tuin

Kapucijnenvoer 22 (Leuven)

De bescherming omvat de neogotische woning Goffaerts, een totaalconcept van architect Joris Helleputte, met inbegrip van de stadstuin.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis Oudenaarde met belfort

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis Oudenaarde met belfort: buffer

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Oudenaarde werd als bufferzone rond de kernzone afgebakend.

Herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)

Het voormalig Hotel d'Udekem d'Acoz, thans het Sint-Pieterscollege te Leuven, is beschermd als monument.

Arenbergkasteel: hoofdgebouw

Kasteelpark Arenberg 1 (Leuven)

Het hoofdgebouw van het Arenbergkasteel te Heverlee, is beschermd als monument.

Arenbergkasteel

Kasteelpark Arenberg 1 (Leuven)

Het kasteel van Arenberg te Heverlee, is beschermd als monument.

Heilig Hartinstituut: Helleputtegebouw

Naamsesteenweg 355 (Leuven)

Het Helleputtegebouw, onderdeel van het Heilig Hartinstituut te Heverlee, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

St.-Lambertusstraat zonder nummer (Kortessem)

Romaanse kerk van rond 1200, met ingrijpende restauratie en vergroting tussen 1887 en 1893 in neoromaanse stijl.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonder nummer (Peer)

De Sint-Ursulakerk is de laat- en neogotische kerk van Kleine Brogel. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Vincentius

Dorpsstraat 44 (Heusden-Zolder)

De kerk is gelegen op een lichte verhoging; van het omringende kerkhof bleef slechts een klein gedeelte met enkele graven bewaard.

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

St.-Lambertusstraat zonder nummer (Kortessem)

De Parochiekerk Sint-Pieters-Banden is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Zilverpand

Dweersstraat 3, Dweersstraat 5, Dweersstraat 7, Noordzandstraat 57, Noordzandstraat 59, Noordzandstraat 61, Noordzandstraat 63, Noordzandstraat 63, Zilverpand 1, Zilverpand 10, Zilverpand 11, Zilverpand 12, Zilverpand 13, Zilverpand 14, Zilverpand 15, Zilverpand 16, Zilverpand 17, Zilverpand 18, Zilverpand 19, Zilverpand 2, Zilverpand 20, Zilverpand 21, Zilverpand 22, Zilverpand 23, Zilverpand 24, Zilverpand 25, Zilverpand 26, Zilverpand 27, Zilverpand 28, Zilverpand 29, Zilverpand 3, Zilverpand 4, Zilverpand 5, Zilverpand 6, Zilverpand 7, Zilverpand 8, Zilverpand 9, Zilverstraat 32, Zilverstraat 34, Zilverstraat 36 (Brugge)

Grootschalig winkelwooncomplex, tussen 1974 en 1979 gerealiseerd door het stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse maatschappij voor de Huisvesting naar ontwerp van de Brugse architect Piet Viérin.

Geen afbeelding beschikbaar

Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78 (Leuven)

Ter hoogte van het Herbert Hooverplein en haaks op de Tiensestraat in 1885-1886 gebouwd naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.

Geen afbeelding beschikbaar

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Tiensestraat 100 (Leuven)

Dwarshuis met puntgevel opklimmend tot de 16de eeuw voor wat de kern betreft.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotisch herenhuis

Kapucijnenvoer 22 (Leuven)

Imposante neogotische woning opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van J. Helleputte in opdracht van Camille Goffaerts, bekend als mecenas van de Leuvense neogotische kunstgilde op het einde van de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Placet-complex

Mechelsevest 26 (Leuven)

Voormalig klooster van de broeders van de christelijke scholen, ook Placet-complex genoemd, dat tussen 1888 hoofdzakelijk naar ontwerp van J. Helleputte gebouwd werd.

Parochiekerk Sint-Vincentius: zijbeuken, grafmonument en kerkhofmuur

Dorpsstraat 44 (Heusden-Zolder)

De bescherming als monument betreft de zijbeuken van de parochiekerk Sint-Vincentius, het grafmonument en de kerkhofmuur.

Geen afbeelding beschikbaar

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van verschillende bouwcampagnes en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotische stadswoning

Heilige-Geeststraat 38, Heilige-Geeststraat 38C (Leuven)

Dubbelhuis, in 1882 opgetrokken naar de plannen van architect J. Helleputte (1852-1925) en één van de weinige resterende voorbeelden van neogotische stadswoningen in Leuven.

Parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel met gedenktekens

Graaf de Broquevillestraat 2A (Mol)

De parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel te Mol, is beschermd als monument. Naast de kerk omvat deze bescherming ook het monument van de Boerenkrijg en het monument van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Reeds in 1936 werd de toren van de kerk beschermd.

Geen afbeelding beschikbaar

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355 (Leuven)

Monumentale kwadraatstructuur met open binnenkoer. De vier vleugels met drie bouwlagen onder leien zadeldak zijn opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)

In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex.

Geen afbeelding beschikbaar

Aulnecollege

Naamsestraat 100, Naamsestraat 100A, Schapenstraat 41 (Leuven)

Complex en beeldbepalend gebouwenbestand waarvan aan Naamsestraat de oudste kern gevormd wordt door een aangepast, overwegend eind 18de-eeuws voormalig herenhuis met voorplein en 16de-eeuwse hoofdtoegang.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Andreas Vesaliusstraat 2, Kardinaal Mercierplein 2, Tiensestraat 102, Tiensestraat 112, Tiensestraat 114, Tiensestraat 116, Tiensestraat 118, Tiensestraat 120, Tiensestraat 122, Tiensestraat 124, Tiensestraat 98 (Leuven)

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de-/ beginjaren 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)

Neogotisch anatomisch instituut van Helleputte (Vesaliusinstituut) en imposant, functioneel en eclectisch getint bakstenen complex (Pathologisch instituut).

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Jan Kleuterschool

Riddersstraat 89 (Leuven)

Kleuterschool, in 1879 door J. Helleputte als meisjesschool ontworpen en in 1929 door architect De Buck verbouwd.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotische stadswoning met puntgevel

Kapucijnenvoer 26 (Leuven)

Merkwaardig neogotisch pand, door J. Helleputte en diens leerling J. F. Piscador ontworpen als woning voor de Leuvense beeldhouwer Benoît Van Uytvanck (1857-1927).

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Warandestraat zonder nummer (Putte)

De Onze-Lieve-Vrouwekapel te Beerzel, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotische stadswoning

Lange Leemstraat 59 (Antwerpen)

Burgerhuis met lijstgevel met parement uit geel baksteenmetselwerk met smeedijzeren sierankers en gebruik van blauwe hardsteen, naar ontwerp door de ingenieur-architect Joris Helleputte uit 1880.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotisch burgerhuis

Lange Leemstraat 57 (Antwerpen)

Herenhuis in neogotische stijl naar een ontwerp door de ingenieur-architect Joris Helleputte uit 1878, opgetrokken in 1879-1883.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Kardinaal Mercierplein 2 (Leuven)

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Seminarie Leo XIII

Andreas Vesaliusstraat 2 (Leuven)

Het Seminarie Leo XIII, een complex gelegen ten zuiden van het Hoger Instituut en haaks ingeplant ten opzichte van de Andreas Vesaliusstraat, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Warandestraat zonder nummer (Putte)

Neogotische, bakstenen kapel, naar ontwerp van J. Helleputte, van 1885, gelegen op de grens met Beerzel.

Amerikaans College met ommuurde tuin

Naamsestraat 100-100A, Schapenstraat 41 (Leuven)

Het Amerikaans College, sinds 1857 ondergebracht in het 17de-eeuwse Aulnecollege aan de Naamsestraat te Leuven, is met inbegrip van de ommuurde tuin beschermd als monument.

Vesaliusinstituut of anatomisch amfitheater

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)

Het Vesaliusinstituut of anatomisch amfitheater te Leuven is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel

Graaf de Broquevillestraat 2A (Mol)

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1852-1853 met geïntegreerde laatgotische toren van circa 1500, rond de kerk boerenkrijgmonument en oorlogsmonument.

Instituut voor Landbouwkunde

Minderbroedersstraat 17 (Leuven)

Het Instituut voor Landbouwkunde, gelegen in de Minderbroedersstraat te Leuven, is beschermd als monument.

Instituut van de Goede Herder: kloostergebouwen

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)

Een deel van complex aan de Minderbroedersstraat, gekend als 'Instituut van de Goede Herder', is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalige klooster van de Zusters van de Goede Herder.

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat (Leuven)

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)

De volledige Sint-Martinuskerk is beschermd als monument; de bescherming is de uitbreiding van de bescherming uit 1936 van de toren en het koor.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis van Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis Oudenaarde

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

De lakenhal is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)

Georiënteerde dorpskerk voorheen met omringend ommuurd kerkhof, ingeplant aan de zuidwestzijde van het landelijke dorpsplein, thans met tegenover de westgevel liggend kerkhof aangelegd in 1949-1950.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotisch hoekcomplex

Citadellaan 1, Citadellaan 3 (Gent)

Vermoedelijk in zijn geheel ontworpen neogotisch hoekcomplex met de Overpoortstraat uit het einde van de 19e eeuw.

Brusselsestraat

Brusselsestraat (Leuven)

De Brusselsestraat verbindt de Grote Markt met de Mechelsevest en kruist tal van straten. Ze is één der oudste invalswegen van de stad en zou deel hebben uitgemaakt van een Romeinse heirbaan.

Tiensestraat

Tiensestraat (Leuven)

De Tiensestraat is een historische invalsweg die in 1269 reeds vermeld werd als Hollestraat - occasioneel ook Sint-Michielsstraat genoemd naar de gelijknamige kerk - maar doorgaans tot de 17de eeuw bekend als Hoelstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Zilverstraat

Zilverstraat (Brugge)

Van Steenstraat naar Steenstraat. Gevarieerde bebouwing waarvan oudste pand, nummer 38, dateert uit de 15de eeuw.

Andreas Vesaliusstraat

Andreas Vesaliusstraat (Leuven)

Het tracé van de Andreas Vesaliusstraat werd door stadsarchitect F.H. Laenen in 1838 vastgelegd bij het opstellen van de rooilijnplannen van het oostelijke deel van de stad.

Blijde-Inkomststraat

Blijde-Inkomststraat (Leuven)

Lange straat met rechtlijnig tracé, vertrekkend ter hoogte van het Herbert Hooverplein en eindigend aan de Tiensevest.

Geen afbeelding beschikbaar

Mechelsevest

Mechelsevest (Leuven)

Lange tijd onbebouwd gebleven deel van de tweede stadsomwalling, waarvan heden nog de Verloren Kosttoren overblijft.

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355, Leuven (Vlaams-Brabant)

Kwadraatstructuur met open binnenkoer en afsluitmuur die het domein omsluit, in 1894-1896 bouw van de school in neogotische stijl naar ontwerp van Joris Helleputte, aansluitend op de omheiningsmuur de hoeve met landbouwschool, uitbreiding in 1901 en in 1947 de kapel.

Neogotisch hoekcomplex

Citadellaan 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Vermoedelijk in zijn geheel ontworpen neogotisch hoekcomplex met de Overpoortstraat uit het einde van de 19e eeuw.

Placet-complex

Mechelsevest 26, Leuven (Vlaams-Brabant)

Klooster van de broeders van de christelijke scholen uit 1888 en hoofdzakelijk naar ontwerp van J. Helleputte. Met uitzondering van de grondig gerestaureerde portierswoning en het neogotisch kapelletje, werd het complex gesloopt in 1978.

Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1875 werd gestart met het eerste nieuwbouwproject dat de universiteit voor eigen rekening liet optrekken namelijk het anatomisch theater van Helleputte, in 1906 gevolgd door de uitbreiding met het pathologisch instituut van Vincent Lenertz.

Sint-Jan Kleuterschool

Riddersstraat 89, Leuven (Vlaams-Brabant)

Kleuterschool, in 1879 door J. Helleputte als meisjesschool ontworpen en in 1929 door architect De Buck verbouwd.

Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78, Leuven (Vlaams-Brabant)

Niet-georiënteerde, éénbeukige kruiskerk in neogotische stijl, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en gebouwd in 1885-1886 naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.

Parochiekerk Sint-Vincentius

Dorpsstraat 44, Heusden-Zolder (Limburg)

De kerk is gelegen op een lichte verhoging; van het omringende kerkhof bleef slechts een klein gedeelte met enkele graven bewaard.

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Warandestraat zonder nummer, Putte (Antwerpen)

Neogotische, bakstenen kapel, naar ontwerp van J. Helleputte, van 1885, gelegen op de grens met Beerzel.

Zilverpand

Noordzandstraat 57-63, Dweersstraat 3-7, Zilverpand 1-29, 2-28, Zilverstraat 32-36, Brugge (West-Vlaanderen)

Grootschalig winkelwooncomplex, tussen 1974 en 1979 gerealiseerd door het stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse maatschappij voor de Huisvesting naar ontwerp van de Brugse architect Piet Viérin.

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

St.-Lambertusstraat zonder nummer, Kortessem (Limburg)

Romaanse kerk van rond 1200, met ingrijpende restauratie en vergroting tussen 1887 en 1893 in neoromaanse stijl.

Aulnecollege

Naamsestraat 100, 100A, Schapenstraat 41, Leuven (Vlaams-Brabant)

Complex en beeldbepalend gebouwenbestand waarvan aan Naamsestraat de oudste kern gevormd wordt door een aangepast, overwegend eind 18de-eeuws voormalig herenhuis met voorplein en 16de-eeuwse hoofdtoegang.

Stadswoning

Tiensestraat 100, Leuven (Vlaams-Brabant)

Dwarshuis met puntgevel, bakstenen begane grond en brandmuren; overstekende bovenverdieping met houten bebording en windborden, kern opklimmend tot de 16de eeuw.

Woning Goffaerts

Kapucijnenvoer 22, Leuven (Vlaams-Brabant)

Imposante neogotische woning opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van J. Helleputte in opdracht van Camille Goffaerts, bekend als mecenas van de Leuvense neogotische kunstgilde op het einde van de 19de eeuw.

Neogotische stadswoning met puntgevel

Kapucijnenvoer 26, Leuven (Vlaams-Brabant)

Merkwaardig neogotisch pand, door J. Helleputte en diens leerling J. F. Piscador ontworpen als woning voor de Leuvense beeldhouwer Benoît Van Uytvanck.

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex dat groeide uit het hotel d' Onyn uit 1862 en het hotel d' Udekem d' Acoz, minstens tot 1640 opklimmend.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

Kardinaal Mercierplein 2, Andreas Vesaliusstraat 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124, Leuven (Vlaams-Brabant)

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de-/ beginjaren 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel

Graaf de Broquevillestraat 2A, Mol (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1852-1853 met geïntegreerde laatgotische toren van circa 1500, rond de kerk boerenkrijgmonument en oorlogsmonument.

Hotel André Dumont

Lange Leemstraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neogotische stijl gebouwd in opdracht van geoloog en mijnbouwkundige André Dumont, ontdekker van het Kempense steenkoolbekken, naar een ontwerp door de ingenieur-architect Joris Helleputte uit 1878, uitgevoerd in 1879-1883.

Neogotisch burgerhuis

Lange Leemstraat 59, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neogotische stijl naar een ontwerp door de ingenieur-architect Joris Helleputte uit 1880. Opdrachtgever was de geoloog en mijnbouwkundige André Dumont, ontdekker van het Kempense steenkoolbekken.

Neogotische stadswoning

Heilige-Geeststraat 38, 38C, Leuven (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis, in 1882 opgetrokken naar de plannen van architect J. Helleputte en één van de weinige resterende voorbeelden van neogotische stadswoningen in Leuven.

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.

Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonder nummer, Peer (Limburg)

De Sint-Ursulakerk is de laat- en neogotische kerk van Kleine Brogel. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde dorpskerk voorheen met omringend ommuurd kerkhof, ingeplant aan de zuidwestzijde van het landelijke dorpsplein, thans met tegenover de westgevel liggend kerkhof aangelegd in 1949-1950.