Persoon

Dupont, Benoit Joseph

ID
1988
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1988

Beschrijving

Dupont, wiens carrière omstreeks 1925 van start ging, is vooral gekend voor zijn oeuvre uit de jaren 1930: behalve een aantal ontwerpen in art deco, tekende hij flatgebouwen van hoge standing. Op goed vijf jaar tijd realiseerde hij minstens een twaalftal hoogbouwcomplexen in Antwerpen, in een gematigd progressieve architectuur die het midden hield tussen art deco en modernisme. Tot de vroegste en interessantste voorbeelden behoren de "Résidence Generaal Leman", een tweelingcomplex in de Generaal Lemanstraat (1933-1934), en de "Résidence Estoril" in de Doornelei (1934), waar hij zelf zijn architectenkantoor en privéwoning vestigde.

Hij was gehuwd met Feyens Isabella. Hij is overleden te Bützow (Mecklenburg) in Duitsland op 20.05.1945 na drie jaar gevangenschap.

  • Informatie verkregen door Marcel Windey, januari 2018.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Eykens

Edgard Casteleinstraat 3 (Antwerpen)
Modernistisch appartementsgebouw van vier flats, in 1937 gebouwd als opbrengsteigendom voor deurwaarder F.E. Eykens naar een ontwerp van architect Benoit J. Dupont uit 1936.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Lange Leemstraat 7 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl opgetrokken in opdracht van F. Verwilghen, naar een ontwerp door de architect Benoit J. Dupont uit 1936.


Appartementsgebouwen Maes-Gevers

Vlaamsekunstlaan 30-32 (Antwerpen)
Ensemble van twee nagenoeg identieke, gespiegelde meergezinswoningen in gematigd modernistische stijl naar ontwerp van Benoit J. Dupont uit 1941. De opdrachtgevers zijn Eduardus Maes (nummer 30) en Jeanne Gevers (nummer 32). Het ontwerp van nummer 32 kwam iets later tot stand dan de aanpalende woning nummer 30.


Architectenwoning Benoit Dupont

Van Havrelei 7 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd als eigen woning voor architect Benoit J. Dupont, naar een ontwerp uit 1928.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Jozef Verbovenlei 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd naar ontwerp van Benoit J. Dupont uit 1928, in opdracht van Bossiers, Marie-Josélaan 66 in Berchem. Een gevelinscriptie rechts boven de toegangsdeur geeft de naam van de architect aan.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Muggenberglei 46 (Antwerpen)
Burgerwoning in een stijl die het midden houdt tussen beaux-artsstijl en art deco, opgericht in 1929 volgens een jaartalsteen in de geveltop. Het gebouw werd waarschijnlijk als meergezinswoning ontworpen.


Ensemble in beaux-arts- en art-decostijl

Van Havrelei 39-47 (Antwerpen)
Ensemble van een meergezinswoning in beaux-artsstijl en drie burgerhuizen en een meergezinswoning in art deco. Het geheel werd in 1929 gebouwd door de 'Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding' voor vier verschillende opdrachtgevers. Het ontwerp kan toegeschreven worden aan architect Benoit Dupont.


Ensemble in beaux-artsstijl

Muggenberglei 52-60 (Antwerpen)
Geheel van vijf meergezinswoningen in beaux-artsstijl, in 1929 gebouwd als opbrengsteigendommen voor de ‘Naamloze Maatschappij Muggenbergwijk’ van projectontwikkelaar Leopold Goffa. Het ontwerp kan worden toegeschreven aan architect Benoit J. Dupont.


Ensemble in beaux-artsstijl

Muggenberglei 64-72 (Antwerpen)
Geheel van vijf meergezinswoningen in beaux-artsstijl, in 1929-1930 gebouwd door de ‘Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding’ voor vier verschillende opdrachtgevers. Het ontwerp is toe te schrijven aan architect Benoit J. Dupont.


Ensemble van meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Muggenberglei 162-168 (Antwerpen)
Symmetrisch ensemble van vier meergezinswoningen in beaux-artsstijl, gebouwd in 1929-1930 als investeringsproject voor aannemer Joannes Franciscus Ooms (1894-1942) die woonde aan de Herentalsebaan 144 in Deurne.


Ensemble van meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Van Havreplein 7-11 (Antwerpen)
Ensemble van drie meergezinswoningen in beaux-artsstijl, gebouwd in 1929-1930 als investeringsproject voor Edmond Vermeulen uit Borgerhout (nummers 7-9) en projectontwikkelaar Leopold Goffa uit Deurne (nummer 11).


Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Markgravelei 140, Van Putlei 2 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van René Peeters, naar een ontwerp van architect Ernest Nagels uit 1912. Het complex vormt de hoek met de Markgravelei, en telde oorspronkelijk drie bouwlagen en een pseudo-mansarde.


IJzer Natie

Hessenplein 41 (Antwerpen)
Pakhuis in modernistische stijl op de hoek van het Hessenplein en de Stijfselrui, naar een ontwerp door de architect Benoit J. Dupont en het Technisch Studiebureel Constructor uit 1937. Opdrachtgever was de samenwerkende maatschappij IJzer Natie, vertegenwoordigd door de heer De Zitter, gevestigd in het aanpalende pand Hessenplein 37-39. Aannemer Algemeene Ondernemingen G. Verbeeck uit Borgerhout voerde de werken in de loop van 1938 uit.


Laatclassicistisch burgerhuis

Vleminckveld 29 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw, mogelijk met een traditionele kern die opklimt tot de 17de eeuw. Tweede verdieping en pseudo-mansarde in opdracht van de heer J. Marchal toegevoegd, naar een ontwerp door Benoit J. Dupont uit 1928.


Meergezinswoning in art-decostijl

Falconplein 1 (Antwerpen)
Meergezinswoning in zakelijke art-decostijl gebouwd in opdracht van Jos Appel, naar een ontwerp door de architect Benoit J. Dupont uit 1935 (gevelinscriptie). Het programma van het gebouw op de hoek van Falconplein en Oudeleeuwenrui, omvat een kantoor, een duplexappartement voor de bouwheer en een huurkwartier.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Venneborglaan 65 (Antwerpen)
Half vrijstaande meergezinswoning van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, voorgevel met parement van witte natuursteen op hoge plint van blauwe hardsteen, ontworpen in 1929 door architect Benoit J. Dupont.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Venneborglaan 71 (Antwerpen)
Woning van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, in de brede venstertravee domineert een twee bouwlagen tellende halfronde erker in witte natuursteen, ontworpen in 1930 door architect Benoit J. Dupont.


Meergezinswoning in sobere art deco

Van Notenstraat 80 (Antwerpen)
Meergezinswoning in sobere art deco, naar ontwerp van Benoit Dupont uit 1932, in opdracht van A. De Gol, die toen een pand betrok in de Wipstraat.


Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl

Van Notenstraat 76 (Antwerpen)
Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl met accenten in geometrische art deco, gebouwd naar ontwerp van Benoit Dupont uit 1928, namens de Maatschappij (nlze) 'Zurenberg Uitbreiding'.


Meergezinswoning Lucien Appel

Volhardingstraat 60 (Antwerpen)
Modernistische meergezinswoning met dokterspraktijk op de hoek van de Volhardingstraat en Vlaamsekunstlaan naar een ontwerp van Benoit J. Dupont uit 1936 in opdracht van dokter Lucien Appel. Dupont was in 1935 ook aangesteld voor de afbraak en heropbouw van zijn woning aan het Falconplein. Lucien was de broer van architect Marc Appel, die in associatie met Jan Welslau in 1954 een ontwerp opmaakte voor aanpassingswerken aan de woning.


Meergezinswoning met atelier in beaux-artsstijl

Van Havrelei 37 (Antwerpen)
Meergezinswoning met atelier in beaux-artsstijl, in 1930 gebouwd voor decoratieschilder Honoré. Veranneman en echtgenote Joanna Van Havere. De woning sluit aan bij een reeks van vijf rijwoningen van wellicht dezelfde ontwerper.


Poortgebouw werkhuizen Demeyere met flankerende burgerhuizen

Herentalsebaan 25-29 (Antwerpen)
Ensemble van een centraal baksteenpolychroom poortgebouw van de voormalige werkhuizen van de gekende Belgische firma Demeyere in art-nouveaustijl, daterend uit 1914, geflankeerd door twee lagere gespiegelde woningen met referenties naar de beaux-artsstijl naar een ontwerp van de in Deurne gevestigde architect Benoit Dupont uit respectievelijk 1925 (nummer 29) en 1927 (nummer 25) voor dezelfde opdrachtgevers.


Residentie Charles-Michel

Consciencestraat 18 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl voor eigen rekening opgetrokken door Benoit J. Dupont, naar een ontwerp uit 1936, voltooid in 1937. Een jaar eerder had de architect voor een privé-opdrachtgever op het aanpalende perceel al de "Residence Beau Sejour" opgericht.


Résidence Beau Sejour

Consciencestraat 20 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl opgetrokken in opdracht van de heer K. Simkens en mevrouw J. Melis, naar een ontwerp door Benoit J. Dupont uit 1935. Een jaar later richtte de architect op het aanpalende perceel voor eigen rekening de "Residentie Charles-Michel" op.


Résidence Conscience

Consciencestraat 8 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl opgetrokken in opdracht van Joseph Mertens, naar een ontwerp door Benoit J. Dupont uit 1935. "Résidence Conscience" waarvan het programma twaalf flats omvat, is representatief voor het oeuvre van de architect uit het late interbellum.


Résidence Estoril

Doornelei 2 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van de Doornelei en de Karel Oomsstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Benoit J. Dupont, naar een ontwerp uit 1934.


Résidence Generaal Leman

Generaal Lemanstraat 39, 45 (Antwerpen)
Geheel van twee appartementsgebouwen in art-decostijl, gebouwd in opdracht van vader en zoon Séverin P. en François E. Amelinckx, naar ontwerpen door de architect Benoit J. Dupont uit 1933 en 1934.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Benoit Dupont

Van Havrelei 7 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd als eigen woning voor architect Benoit J. Dupont, naar een ontwerp uit 1928.


Thema's

Ontwerper van

Dennenlaan

Jan Van Rijswijcklaan

Jozef Verbovenlei

Ruytenburgstraat

Van Eycklei

Van Havrelei

Van Notenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dupont [online], https://id.erfgoed.net/personen/1988 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.