Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Verbanck, Geo

Details

Beschrijving

Georges Leopold Verbanck (Gent, 1881 – Aartselaar, 1961) ging vanaf zijn veertiende als leerjongen werken in ateliers van meubelmakers en beeldhouwers te Gent, o.m. bij Aloïs De Beule. Hij volgde verschillende lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent o.m. bij Louis Van Biesbroeck. Hij studeerde eveneens aan de Académie Royale des Beaux-Arts te Brussel, waar hij les volgde van Charles Van der Stappen. Geo Verbanck realiseerde tijdens zijn carrière heel wat grootse werken, waarvan het gedenkteken voor de Gebroeders Van Eyck (Gent) wellicht het meest bekend is. Daarnaast vervaardigde hij talrijke beelden en bas-reliëfs voor gebouwen (bv. Justitiepaleis van Dendermonde en Gent, Belgische Bank van de Arbeid en de Provinciale Hogere Arbeidsschool te Gent, enz.), vele grafmonumenten, oorlogsgedenktekens (bv. Gent, Lebbeke, Lotenhulle, Dendermonde, Roeselare) en portretbustes. Hij realiseerde een uitgebreid gamma aan vrij beeldhouwwerk met het kind en de vrouw als geliefkoosde thema's. Hij maakte eveneens noodmunten, medailles en plaketten en vele creaties in de sector van de toegepaste kunsten. Vanaf 1911 gaf Geo Verbanck les aan de Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde, vanaf 1927 aan de Academie te Gent, waar hij tussen 1935 en 1937 waarnemend directeur werd. Bij zijn pensionering in 1941 ontving hij de 'Groote Prijs van Plastieke Kunsten', een staatsprijs toegekend voor zijn ganse oeuvre. Verbanck was lid van vooraanstaande verenigingen, kunstkringen ('Kunst en Kennis' te Gent, 'Pour l'Art' te Brussel) en instellingen (o.m. de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten van Gent en het Comité van Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen). Hij nam deel aan talrijke tentoonstellingen, salons en wedstrijden en werd o.m. tweede bij de Prijs van Rome in 1909.

Verbanck was geen avant-gardist. Hij wordt omschreven als een zeer begaafde en uiterst gevoelige kunstenaar, een toonbeeld van artistiek vakmanschap. Zijn ambachtelijke vorming heeft hij steeds nuttig aangewend om – vooral in zijn vrije beeldhouwwerk – uiterst gevoelige kunstwerken te creëren. Ook zijn monumentale plastiek getuigt nog steeds niet enkel van een volleerde materialenkennis en –beheersing, maar ook van een weloverwogen inzicht in het doel en de mogelijkheden van het samengaan van beeldhouwkunst en architectuur.

Verbanck werkte zowel in de art-decostijl als volgens de regels van de klassieke beeldhouwkunst. Het mysterieus slingerende van de Art Nouveau maakte plaats voor een meer lineaire, hoekiger, abstractere vormgeving uit de Interbellumperiode – heel dikwijls zelfs met het karakteristieke zigzagmotief in de drapering – en evolueerde na de Tweede Wereldoorlog naar een realistischer weergave met rondere vormen, die de toeschouwer in hoofdzaak moet beroeren door het uitgebeelde thema.

Bron: Beschermingsdossier DW002449, Hannelore Decoodt.

Ontwerper van

Arbeiderswijk Fernand Hanuswijk

Fernand Hanusdreef 1, Fernand Hanusdreef 11, Fernand Hanusdreef 13, Fernand Hanusdreef 15, Fernand Hanusdreef 21, Fernand Hanusdreef 23, Fernand Hanusdreef 27, Fernand Hanusdreef 29, Fernand Hanusdreef 3, Fernand Hanusdreef 31, Fernand Hanusdreef 33, Fernand Hanusdreef 35, Fernand Hanusdreef 39, Fernand Hanusdreef 41, Fernand Hanusdreef 43, Fernand Hanusdreef 45, Fernand Hanusdreef 47, Fernand Hanusdreef 49, Fernand Hanusdreef 5, Fernand Hanusdreef 51, Fernand Hanusdreef 53, Fernand Hanusdreef 55, Fernand Hanusdreef 57, Fernand Hanusdreef 59, Fernand Hanusdreef 7, Fernand Hanusdreef 9, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)

De bescherming als dorpsgezicht omvat de arbeiderswijk Fernand Hanuswijk of Oudenbos.

Architectenwoning Valentin Vaerwijck en burgerhuis: gevels en daken

Kortrijksesteenweg 896, Kortrijksesteenweg 898-904 (Gent)

De gevels en daken van de architectenwoning van Valentin Vaerwijck en het aanpalend burgerhuis zijn beschermd als monument.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het postgebouw is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, Henegouwenstraat 48, Jodenstraat 1 (Gent)

Deze bescherming betreft het provinciehuis, met inbegrip van cultuurgoederen.

Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)

De stadsschouwburg te Leuven, is beschermd als monument.

Gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie

O.-L.-Vrouwemarkt zonder nummer (Roeselare)

Het gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie is beschermd als monument. De bescherming omvat het rechthoekig plankier met rode tegels waarop zich het hardstenen platform met twee treden bevindt met daarboven een hoge plint en sokkel met het beeld van Maria met Kind.

Villa ter Beuken met park en conciërgewoning

Groendreef 8 (Lokeren)

De Villa ter Beuken, het omgevend park en de conciërgewoning zijn beschermd als monument.

Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat (Tienen)

De bescherming als monument betreft de Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur.

Gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie

O.-L.-Vrouwemarkt zonder nummer (Roeselare)

Roeselare werd bevrijd op 7 – 8 september 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie, onder leiding van bevelhebber Maczek. Op 23 oktober 1944, tijdens de eerste naoorlogse gemeenteraad, had de burgemeester reeds zijn intentie geuit om op de Onze-Lieve-Vrouwparochie een gedenkteken op te richten.

Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)

In 1863 werd stadsarchitect E. Lavergne belast met de bouw van een nieuwe stadsschouwburg ter vervanging van de vlakbij gelegen bekende "Frascati"-zaal, eigendom van de familie Cordemans.

Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat zonder nummer (Tienen)

Kapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur. Grotendeels daterend uit begin 13de eeuw (overgangsstijl) en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.

Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 36 (Gent)

Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex.

Classicistisch herenhuis

Steendam 27, Steendam 29 (Gent)

Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten (afgeschaft in 1773); van begin 19e eeuw tot 1845 Bisschoppelijk Paleis en thans Sint-Lievenscollege.

Hotel De Cock

Nederkouter 112, Nederkouter 114 (Gent)

Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18e eeuw.

Gerechtshof

Koophandelsplein 19, Koophandelsplein 24 (Gent)

Het gerechtshof werd zoals vermeld naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd op de plaats van het vroegere Recollettenklooster, van 1836 tot 1846.

Nieuw kerkhof

Stuiverstraat zonder nummer (Oostende)

Nieuw kerkhof als pendant van het Oud kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg, Sinds 1927 gelokaliseerd aan zuidwestelijke straatzijde.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Villa ter Beuken

Groendreef 8 (Lokeren)

Kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa met omliggend park.

Bank van de Arbeid

Paddenhoek 12, Voldersstraat 1 (Gent)

Bankgebouw opgetrokken uit natuursteen in de eerste helft van de 20ste eeuw, met neoclassicistische gevelcompositie.

Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, Coupure 312 (Gent)

De Veeartsenijschool in Gent werd vanaf 1933 gebouwd op de plaats van het Casino onder leiding van professor August De Smet. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw.

Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Natiënkaai 5 (Oostende)

Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.

Stadswoning naar ontwerp van E. Lelubre

Oude Houtlei 138 (Gent)

Oorspronkelijk een diephuis uit de eerste helft van de 18de eeuw met behouden achterpuntgevel doch totaal vernieuwde gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1, Fernand Hanusdreef 11, Fernand Hanusdreef 13, Fernand Hanusdreef 15, Fernand Hanusdreef 21, Fernand Hanusdreef 23, Fernand Hanusdreef 27, Fernand Hanusdreef 29, Fernand Hanusdreef 3, Fernand Hanusdreef 31, Fernand Hanusdreef 33, Fernand Hanusdreef 35, Fernand Hanusdreef 39, Fernand Hanusdreef 41, Fernand Hanusdreef 43, Fernand Hanusdreef 45, Fernand Hanusdreef 47, Fernand Hanusdreef 49, Fernand Hanusdreef 5, Fernand Hanusdreef 51, Fernand Hanusdreef 53, Fernand Hanusdreef 55, Fernand Hanusdreef 57, Fernand Hanusdreef 59, Fernand Hanusdreef 7, Fernand Hanusdreef 9, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)

Geïsoleerde woonwijk, parallel aan de spoorweg Antwerpen-Gent, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek (Nieuwe Molenstraat; momenteel opgeslorpt door N.V. Uco Gent-Ledeberg) en sindsdien, tot 1970 verder uitgebouwd.

Kantoorgebouw ontworpen door V. Vaerwyck

Koning Albertlaan 27 (Gent)

Administratief gebouw met arduinen parement, vier bouwlagen en twee traveeën onder plat dak, op de gevel gedateerd "AO 1913" en naar ontwerp van architect V. Vaerwyck.

Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck-Suys

Franklin Rooseveltlaan 101 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar ontwerp van architect H. Vaerwyck-Suys en geboortehuis van de dichter Ch. Van Lerberghe.

Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)

Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-47.

Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Eendrachtstraat zonder nummer (Gent)

Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.

Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)

Het gerechtshof, gelegen in het centrum van de stad, naast het stadhuis op de Grote Markt en met de achterzijde uitziend op de Dender, doet nu enkel dienst als Rechtbank van Eerste Aanleg. Het huidige gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927.

Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)

Het gerechtsgebouw is beschermd als monument.

Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer (Dendermonde)

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad Dendermonde is beschermd als monument.

Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)

De bescherming als monument omvat het Sint-Jorishof, het gildelokaal van de kruisboogschutters, en de naastliggende herberg De Turk.

Woning met stoomwasserij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10 (Zelzate)

Halfvrijstaande modernistische woning, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1942, volgens mondelinge bron naar ontwerp van de Gentse architect Geo Bontinck.

Oorlogsmonument

Bevrijdersstraat zonder nummer (Moerbeke)

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.

Bankgebouw

Kouter 173, Kouter 173A, Kouter 174 (Gent)

Bankgebouw volgens de gevelsteen in de plint naar ontwerp van architecten V. Vaerwijck en J. Hebbelynck.

Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Voldersstraat 72 (Gent)

Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint-Niklaasstraat staat langs de Sint-Niklaasstraat het oorlogsmonument voor de 1ste wijk.

Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Kortrijksesteenweg 892, Kortrijksesteenweg 894, Kortrijksesteenweg 896, Kortrijksesteenweg 898, Kortrijksesteenweg 904 (Gent)

Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.

Universiteitsbibliotheek en Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 2 (Gent)

De bescherming omvat de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, beter gekend als Boekentoren, ontworpen in 1933-1935 door Henri Van de Velde.

Oorlogsmonument Moerbeke

Bevrijdersstraat zonder nummer (Moerbeke)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Het is een werk van de befaamde kunstenaar Geo Verbanck.

Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer (Dendermonde)

Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen.

Gildelokaal van de Kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)

Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. De Gilde opgericht in de 11de eeuw kocht het perceel waar de eerste, houten lakenhal stond en bouwde er haar Gildehuis en een groot schuttershof met oefenterrein, op rechthoekig grondplan, dat reikte tot aan het Belfort.

Universiteitsbibliotheek en Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 2 (Gent)

Universiteitsbibliotheek en Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde.

Oorlogsgedenkteken beide Wereldoorlogen

Dendermondsesteenweg zonder nummer (Gent)

Tegen de linkergevel van het toegangsportaal tot een winkelcomplex hangt deze gedenkplaat. Ze werd op 22 april 1948 ingehuldigd en kwam er op initiatief van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB.

Veeartsenijschool: Provinciale Hogere Arbeidsschool

Casinoplein 23 (Gent)

De bescherming omvat de voorbouw van de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool, vanaf 1934 onderdeel van de Veeartsenijschool.

Veeartsenijschool: Instituut voor Pathologie

Casinoplein 23 (Gent)

De bescherming omvat het Instituut voor Pathologie, onderdeel van de voormalige Veeartsenijschool.

Oorlogsmonument

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

In het midden van het dorpsplein, voor de pastorie ingeplant imposant arduinen monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van architect Jules Van den Hende en beeldhouwer Geo Verbanck, van 1921.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Heilig Kruis

Lodorp zonder nummer (Aalter)

Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in 1664 en koor in 1679 en 1757.

Bank van de Arbeid

Voldersstraat 1 (Gent)

De voormalige Belgische Bank van de Arbeid, met uitzondering van de latere bijgebouwde kantoren, is beschermd als monument.

Geraard de Duivelhof

Geraard de Duivelhof (Gent)

Driehoekig begraasd en beboomd pleintje begrensd door de Maaseikstraat, de Geeraard de Duivelstraat en de Limburgstraat, ontstaan bij de urbanisatiewerken van einde 19de en begin 20ste eeuw. Sinds 1913 voorzien van een monumentaal standbeeld als hulde aan de gebroeders Van Eyck.

Gouvernementstraat

Gouvernementstraat (Gent)

De vroegere "Opperscheldestraat"; later, toen beurtelings de bisschoppen en de prefect van het departement der Schelde zich vestigden op de plaats waar sedert tweede helft 19de eeuw het gouvernementshotel is gezeteld.

Bruulpark

Bruul, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)

Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee schutterswippen van Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes.

Geen afbeelding beschikbaar

Binnenhof

Binnenhof (Knokke-Heist)

Gebogen laan ten oosten van de Elisabetlaan die lusvormig aansluit bij de Lammekenslaan. Gelegen doorheen de hoge Blinckaertduin, met 16,5 m boven de zeespiegel de op één na hoogste duin na de Hoge Hul (18,5 m), behorend tot de zogenaamde "Brabantse Panne".

Kantoorgebouw ontworpen door V. Vaerwyck

Koning Albertlaan 27, Gent (Oost-Vlaanderen)

Administratief gebouw met arduinen parement, vier bouwlagen en twee traveeën onder plat dak, op de gevel gedateerd "AO 1913" en naar ontwerp van architect V. Vaerwyck.

Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Kortrijksesteenweg 892-898, 904, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.

Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312, Gent (Oost-Vlaanderen)

De Veeartsenijschool in Gent werd vanaf 1933 gebouwd op de plaats van het Casino onder leiding van professor August De Smet. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw.

Gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie

O.-L.-Vrouwemarkt zonder nummer, Roeselare (West-Vlaanderen)

Roeselare werd bevrijd op 7 – 8 september 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie, onder leiding van bevelhebber Maczek. Op 23 oktober 1944, tijdens de eerste naoorlogse gemeenteraad, had de burgemeester reeds zijn intentie geuit om op de Onze-Lieve-Vrouwparochie een gedenkteken op te richten.

Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen.

Hotel De Cock

Nederkouter 112-114, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Stadswoning naar ontwerp van E. Lelubre

Oude Houtlei 138, Gent (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk een diephuis uit de eerste helft van de 18de eeuw met behouden achterpuntgevel doch totaal vernieuwde gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck-Suys

Franklin Rooseveltlaan 101, Gent (Oost-Vlaanderen)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar ontwerp van architect H. Vaerwyck-Suys en geboortehuis van de dichter Ch. Van Lerberghe.

Universiteitsbibliotheek en Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Universiteitsbibliotheek en Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde.

Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Eendrachtstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.

Oorlogsgedenkteken beide Wereldoorlogen

Dendermondsesteenweg zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Tegen de linkergevel van het toegangsportaal tot een winkelcomplex hangt deze gedenkplaat. Ze werd op 22 april 1948 ingehuldigd en kwam er op initiatief van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB.

Oorlogsmonument

Bevrijdersstraat zonder nummer, Moerbeke (Oost-Vlaanderen)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Het is een werk van de befaamde kunstenaar Geo Verbanck.

Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex.

Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Voldersstraat 72, Gent (Oost-Vlaanderen)

Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint-Niklaasstraat staat langs de Sint-Niklaasstraat het oorlogsmonument voor de 1ste wijk.

Villa ter Beuken

Groendreef 8, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa met omliggend park.

Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. De Gilde opgericht in de 11de eeuw kocht het perceel waar de eerste, houten lakenhal stond en bouwde er haar Gildehuis en een groot schuttershof met oefenterrein, op rechthoekig grondplan, dat reikte tot aan het Belfort.

Gerechtshof

Koophandelsplein 19, 24, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het gerechtshof werd zoals vermeld naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd op de plaats van het vroegere Recollettenklooster, van 1836 tot 1846.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Bankgebouw

Kouter 173, 173A, 174, Gent (Oost-Vlaanderen)

Bankgebouw volgens de gevelsteen in de plint naar ontwerp van architecten V. Vaerwijck en J. Hebbelynck.

Classicistisch herenhuis

Steendam 27-29, Gent (Oost-Vlaanderen)

Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten (afgeschaft in 1773); van begin 19de eeuw tot 1845 Bisschoppelijk Paleis en thans Sint-Lievenscollege.

Bank van de Arbeid

Voldersstraat 1, Paddenhoek 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

Bankgebouw opgetrokken uit natuursteen in de eerste helft van de 20ste eeuw, met neoclassicistische gevelcompositie.

Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-47.

Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, Jodenstraat 1, Henegouwenstraat 48, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het provinciehuis is een van na de Tweede Wereldoorlog daterende wederopbouw in een modern classicistische baksteenarchitectuur, met invloeden van zowel de neotraditionele stijl, als de art deco.

Parochiekerk Heilig Kruis

Lodorp zonder nummer, Aalter (Oost-Vlaanderen)

Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in 1664 en koor in 1679 en 1757.

Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

Kapel opgetrokken uit kwartsiet van Overlaar op basilicaal grondplan, grotendeels daterend uit begin 13de eeuw en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.

Oorlogsmonument

Grote Plaats zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

In het midden van het dorpsplein, voor de pastorie ingeplant imposant arduinen monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van architect Jules Van den Hende en beeldhouwer Geo Verbanck, van 1921.

Gerechtsgebouw

Justitieplein 2, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Het gerechtshof, gelegen in het centrum van de stad, naast het stadhuis op de Grote Markt en met de achterzijde uitziend op de Dender, doet nu enkel dienst als Rechtbank van Eerste Aanleg. Het huidige gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927.

Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Natiënkaai 5, Oostende (West-Vlaanderen)

Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.

Nieuw Kerkhof

Stuiverstraat zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Nieuw kerkhof als pendant van het Oud kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg, Sinds 1927 gelokaliseerd aan zuidwestelijke straatzijde.

Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.

Burgerhuis met stoomwasserij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10, Zelzate (Oost-Vlaanderen)

Halfvrijstaande modernistische woning van twee bouwlagen en plat dak, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, gebouwd in 1942.

Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1-15, 21-23, 27-35, 39-59, Nieuwe Dreef 60, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Geïsoleerde woonwijk, parallel aan de spoorweg Antwerpen-Gent, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek (Nieuwe Molenstraat; momenteel opgeslorpt door N.V. Uco Gent-Ledeberg) en sindsdien, tot 1970 verder uitgebouwd.