Geografisch thema

Nazareth

ID
14238
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14238

Beschrijving

Uitgestrekte gemeente met een oppervlakte van 2573 ha en 5753 inwoners (1981). Grenzend ten noorden aan Deurle en De Pinte, ten oosten aan Zevergem, Eke en Asper, ten zuiden aan Ouwegem, Huise, Kruishoutem, ten westen aan Kruishoutem, Petegem-aan-de-Leie en Astene. De Pinte, eertijds één van de wijken in Nazareth, werd bij K.B. van 2 juni 1868 een zelfstandige gemeente.

Vlak tot zwak golvend reliëf behorend tot de Vlaamse Zandstreek in het laag interfluvium tussen de Leie en de Boven-Schelde. Overwegend matig droge tot matig matte zand- en lemig-zandbodems. De Beerhofbeek loopt van west naar oost omheen het kasteel van Nazareth. In de zuidelijke helft van de gemeente stromen de Beeksteertbeek en de Plezierbeek. Oorspronkelijk gelegen in het centrum van de uitgestrekte heide zogenaamd Scheldeveld. In de 18de eeuw was een vrij groot deel van Nazareth bebost, in 1846 was er nog circa 500 ha bos. Historisch-geografisch behoort het gebied tot een jong ontginningslandschap met open percelen en naaldhoutpercelen.

Reeds vermeld in 1259 en 1381. Ressorteerde administratief en gerechtelijk zowel onder de kasselrij Oudburg (noordoostelijk gedeelte) als onder de kasselrij Oudenaarde. Behoorde tot het domein van de graaf van Vlaanderen. Het gedeelte van de wijk en latere gemeente De Pinte, centrum van de uitgestrekte heide, zogenaamd Scheldeveld, was eigendom van de Sint-Pietersabdij. De parochie Nazareth werd gesticht in 1240 na de verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan de bisschop van Doornik in de bossen van Nazareth. Midden 14de eeuw hield Jan van der Zickele van de graaf van Vlaanderen een stuk grond in leen en twee hofsteden in erfelijke cijns, die werden omgezet in lenen. In 1559 werd de heerlijkheid van Nazareth verpand voor een periode van 30 jaar aan Jacob van den Nesse, gehuwd met Philipote van der Zickele. In 1603 verkocht aan de bisschop van Gent en daarna teruggekocht door Lodewijk van Rockolfing, verwant met de familie van der Zickele.

Het planmatig aangelegde dorp is vermoedelijk opgericht in de 13de eeuw, met een bewoningsconcentratie rondom een vierkant dorpsplein met een omwalde kerk met kerkhof en via een lange dreef verbonden met het eveneens vierkant omwalde kasteel.

Groot aantal oude landbouwbedrijven, waaronder veel "sites met walgracht", gaan terug tot de middeleeuwen. Tot de oudste pachthoeven van de gemeente die thans nog bestaan, horen het Hof ter Galeien, Stede ter Steene, Goed ter Biezen, Goed ten Grooten Hove, Hof ter Meeren, Oude Goed, Vertruynengoed, Goed ter Linden, Coudenhof, Goed te Maaigem, Goed ter Lucht, Duizend Prijkels, 't Groot en Klein Beerhof, Hof te Schaapbeke. Twee belangrijke verbindingswegen Gent-Oudenaarde (noord) en Gent-Kortrijk (oost naar west) kruisen elkaar in het dorpscentrum.

Het station op de spoorlijn Gent-Oudenaarde, in gebruik sedert 1857, werd gebouwd in 1865 en gesloopt in 1983. Agrarisch gebleven dorp met inkrimpende landbouwactiviteit en toenemende forenzenbevolking na de aanleg van de E 17 autosnelweg die de gemeente over 9 km doorsnijdt.

 • Bijdrage tot de Geschiedenis van de Gemeente Nazareth, Zingem, 1975.
 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 5, Gent, 1864-70.
 • SMITH K., Astene en Nazareth in de 2de helft van de XVIIIde eeuw. Een historisch-geografische studie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1982.
 • VANDELEENE C., Het site met walgracht te Nazareth (O.-Vl.), in Heemkring Scheldeveld, Jaarboek XII, 1983, p. 75-103.
 • VAN ROMPAEY J., Het gemeentewapen van Nazareth, in Heemkring Scheldeveld, Jaarboek II, 1971, p. 5-6.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  's Gravenstraat

 • Omvat
  Axeldreef

 • Omvat
  Beerhof

 • Omvat
  Boeregemstraat

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Bosstraat (Nazareth)

 • Omvat
  Bunker A10

 • Omvat
  Bunker A12

 • Omvat
  Bunker A7

 • Omvat
  Bunker A9

 • Omvat
  Bunker B5

 • Omvat
  Bunker B7

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Deurlestraat

 • Omvat
  Dorp

 • Omvat
  Drapstraat

 • Omvat
  Goed ter Beenen

 • Omvat
  Herberg en winkel

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Roopoorte

 • Omvat
  Hoeve Goed ter Linden

 • Omvat
  Hoeve Groot Biezenhof

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoeve Klein Biezenhof

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Oud Goed

 • Omvat
  Hoeve Stede ter Steene

 • Omvat
  Hoeve Ter Steen

 • Omvat
  Hoeve Vertruynengoed en hoeve Blauw Huis

 • Omvat
  Hoevegebouwen

 • Omvat
  Hof ter Galeien

 • Omvat
  Hof ter Meeren

 • Omvat
  Kaphagen van zwarte els en knotwilgenrij

 • Omvat
  Kasteel van Nazareth met park

 • Omvat
  Kortrijkseheerweg

 • Omvat
  Kruisbeeld

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Ommegangstraat

 • Omvat
  Omwald domein Coudenhof

 • Omvat
  Oudenaardseheerweg

 • Omvat
  Prijkelstraat

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Steenweg Deinze

 • Omvat
  Ten Edestraat

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen

 • Omvat
  Versluisstraat

 • Omvat
  Vier opgaande eiken bij wegkruis

 • Omvat
  Wegkapel

 • Omvat
  Wijkschool Kloosterbos

 • Is deel van
  Nazareth


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nazareth [online], https://id.erfgoed.net/themas/14238 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.