Geografisch thema

Aalter

ID
14191
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14191

Beschrijving

Grote plattelandsgemeente van 4.634 ha met 11.152 inwoners (1981). Gelegen op de grens met de provincie West-Vlaanderen. Grenst ten noorden aan Sint-Joris, Knesselare en Ursel, ten oosten aan Bellem, ten zuiden aan Lotenhulle en Ruiselede en ten westen aan Ruiselede en Beernem.

Gelegen in de Vlaamse zandstreek in het overgangsgebied van het zogenaamde. Meetjesland naar Bebost Vlaanderen. Talrijke waterlopen doorstromen de gemeente. De meeste van de kleine beken lopen noordwaarts in de richting van de Brugse Vaart.

Archeologische vondsten wijzen op de vroege bewoning van de streek. De oudste sporen van bewoning zijn te dateren 3000 à 2000 voor Christus. De hoogterug van Sint-Maria-Aalter naar Aalterdorp boven een niveau van 20 m vormde een uiterst geschikte plaats voor de vroege nederzettingen. In 1951 werd in de wijk Oosterveld een grafveld ontdekt van de zogenaamd "Urnenveldenlieden" (750-450 voor Christus). De graven dateren uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Romeinse vondsten in Loveld en Houtem laten ook een Gallo-Romeinse nederzetting vermoeden.

Aalter wordt voor het eerst vermeld als "Villa Haleftra" in 974 in het "Liber Traditionum" van de Gentse Sint-Pietersabdij. Bestuurlijk deel uitmakend van de kasselrij van de Oudburg van Gent. Het grafelijke domein Haleftra werd rond 1200 gefeodaliseerd, zodat belangrijke heerlijkheden ontstonden: het Land van de Woestijne, tevens één der oudste baronieën van Vlaanderen en het Land van Woeste. Het domein Woestijne was in de 12de eeuw in handen van de graaf van Vlaanderen; circa 1200 hielden de heren van de Woestijne grote domeinen in leen van de Vlaamse graaf. Het gebied ten noorden van de Durme of de Hoge Kale (later Brugse Vaart) werd onder impuls van de heer van Woestijne in de 13de eeuw ontgonnen. Andere heerlijkheden waren: de heerlijkheid van Ekenbeke (een leen van de heerlijkheid Nevele), Bellem en Schuurvelde. De heerlijkheid Woeste werd gehouden van het grafelijk leenhof van de Oudburg van Gent en besloeg twee derden van Aalter. Als belangrijke achterlenen van de heerlijkheid van Woeste vermelden we Weibroek, Lake, Biesem en Buigezele. De heerlijkheden Schoonberge, Bossengoede, Ter Walle en Littervelde waren lenen van het Land van Woestijne. In totaal hadden twintig heerlijkheden grondgebied op Aalter liggen.

Er bevonden zich in de gemeente Aalter diverse omwalde motten die meestal tot een heerlijkheid behoorden en waarvan nu nog sporen terug te vinden zijn in nog bestaande al of niet omgrachte hoeven verspreid over het gehele grondgebied.

Het Bulskampveld, een uitgestrekt heideveld ten zuidoosten van Brugge, was in de 18de eeuw nog de grootste heide van Vlaanderen. Onder meer geheel het "Aaltershoekje", de latere parochie Sint-Maria-Aalter, maakte deel uit van het Bulskampveld, één 's herenveld waaruit de heren vanaf de 16de eeuw stukken uitgegeven hebben hetzij in leen, hetzij in cijns. De grootste ontginnings- en bebossingscampagnes vonden plaats in de 17de en 18de eeuw, onder meer door toedoen van de jezuïeten. In de 19de eeuw volgde een periode van ontbossing. De Kranepoel is de enige nog bewaarde vijver, ontstaan door turfwinning van het vroegere veldt De oude heirweg van Gent naar Brugge liep in Aalter van oost naar noordwest doorheen het Bulskampveld.

Op kerkelijk gebied behoorde Aalter voor 1559 tot het bisdom Doornik, erna tot het bisdom Gent. Midden 19de eeuw werd in het zogenaamd "Aaltershoekje" de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand opgericht. Een derde parochie toegewijd aan Sint-Godelieve werd in 1950 gesticht voor de wijk Aalter-Brug (kerk gebouwd in 1938).

Belangrijk in de socio-historische evolutie van de gemeente is het graven in het begin van 17de eeuw van de Brugse Vaart (kanaal van Brugge naar Gent) met versterkingen, in de bedding van de vroegere Durme. Aalter speelde een belangrijke rol bij de opstand van de Gentenaars tegen graaf Lodewijk van Male door de strijd aan de Nieuwendam van de Gentse Witte Kaproenen tegen de Brugse delvers van een verbindingskanaal tussen de Zuidleie (Brugge) en Deinze. In opdracht van de Staten van Vlaanderen werd in 1613 het kanaal verder gegraven maar nu in de richting van Gent, als demarkatielijn tegen Holland. Daardoor werd de noordkant van de gemeente afgesneden van de rest. Pas in 1775 komt de eerste brug over de vaart. De bargie tussen Brugge en Gent hield enkel stil te Aalter aan de herberg "Sint-Huybrecht" (halfweg) om van paarden te verwisselen. De dagbargie werd afgeschaft na de aanleg van de spoorweg (Gent-Brugge) in 1838. De spoorweg doorsnijdt de gemeente over 12 km en is voorzien van twee stations. Een bloeiende handelsstraat (Stationsstraat) verbindt het station met het eerder kleine dorpscentrum. Het stationsgebouw in Sint-Maria-Aalter, gesloopt in 1980, was eertijds omringd door een klein centrum met verscheidene herbergen. De dorpskern van Sint-Maria-Aalter groeide in de loop van de 19de en de 20ste eeuw uit tot een concentratie van kleine arbeiderswoningen in een nauw stratennet ten oosten van de invalsweg Wingenestraat.

Aalter bleef tot rond 1960 een nagenoeg uitsluitend agrarische gemeente. Een belangrijk natuurgebied is de circa 23 ha grote vijver zogenaamd Kranepoel met de naburige zogenaamd Markettebossen, waarrond vanaf de jaren 1950 talrijke villa's verrezen. Ook de bossen van Sint-Maria-Aalter (onder meer Hooggoed én Schuurlo) vormen nog een landschappelijk waardevolle omgeving, die echter verstoord wordt door de autostrade E40 (Brussel-Oostende).

In 1957 bouwde de RTT in de wijk Kliplo in Sint-Maria-Aalter op een terrein van 40 ha een succursale van het zendstation "Radioëlektrisch Centrum van Ruiselede" en een aantal antennes. Op het zelfde terrein bouwde het N.I.R. in 1958 een relaisstation met een televisiezender, oorspronkelijk een 150 m hoge mast, thans buiten gebruik.

Een groot industrieterrein van meer den 125 ha werd aangelegd tussen de Brugse Vaart en de dorpskern in 1962. De oude bedrijven bevonden zich op beide oevers van de Brugse Vaart. Met de economische bloei breidde het centrum vanaf de jaren 1960 uit met verschillende nieuwe woonwijken, onder meer met sociale woningen, en steeg het inwonersaantal, waaronder veel pendelaars, gevoelig.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent 1864--70, reeks I, dl. I
 • RYSERHOVE A. - DEFRUYT R., Het Aalterse van toen, Brugge, 1984.
 • STOCKMAN L., Geschiedenis van Aalter, Aalter, 1979 (1980).
 • STOCKMAN L., Historisch geografische ontwikkeling van de villa Haleftra tot de parochie Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 19, 1968, p. 5-45.
 • VERHOUSTRAATE A., Mengelingen over de noordkant van Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 7, 1956, p. 109-126.
 • VERHOUSTRAATE A., St.-Maria-Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 8, 1957, p. 207-246.
 • VERHOUSTRAATE A., Leenroerig overzicht van Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 15, 1964, p. 169-260 Jaarboek nr. 17, 1966, p. 69-99.

Bron: LANCLUS K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Bakensgoed

 • Omvat
  Beenhouwery en slachtery

 • Omvat
  Bellemstraat

 • Omvat
  Biesemhof

 • Omvat
  Blekkervijverstraat

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenhuisje

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boswachtershuisje

 • Omvat
  Boswachterswoning

 • Omvat
  Brouwerij

 • Omvat
  Brouwerijstraat

 • Omvat
  Brug-Noord

 • Omvat
  Brug-Zuid

 • Omvat
  Brugstraat

 • Omvat
  Café Sportvriend

 • Omvat
  Charlestonstraat

 • Omvat
  Cijnsstraat (Aalter)

 • Omvat
  Domein Landhuis Nobelstede

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorspwoningen

 • Omvat
  Egypteveldstraat

 • Omvat
  Ganzeplas

 • Omvat
  Gemeentehuis van Aalter

 • Omvat
  Goed te Weibroek

 • Omvat
  Goed ter Venne

 • Omvat
  Hageland

 • Omvat
  Herberg De Gans

 • Omvat
  Herberg De Paardekop of De Overzet

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Goed te Buigezele

 • Omvat
  Hoeve Goed ten Hauwe

 • Omvat
  Hoeve Jacquemijnsstede

 • Omvat
  Hoeve Jezuïetengoed

 • Omvat
  Hoeve losstaande bestanddelen en kapel

 • Omvat
  Hoeve Mannegaarde

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met tweegezinswoning en bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Hoeve Schoonberg

 • Omvat
  Hooggoed

 • Omvat
  Hoogveld, Blekkerbos en omgeving

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Kasteel van Hoogveld

 • Omvat
  Kattewegel

 • Omvat
  Kerkhofweg

 • Omvat
  Knokkebaan

 • Omvat
  Kraenepoel en Markettebossen

 • Omvat
  Lagere school en klooster Heilige Familie

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Lattenklieverstraat

 • Omvat
  Lotenhullestraat (Aalter)

 • Omvat
  Loveldlaan

 • Omvat
  Markt

 • Omvat
  Molendreef

 • Omvat
  Nieuwendam

 • Omvat
  Omgeving Schuurlo

 • Omvat
  Oostmolen-Zuid

 • Omvat
  Oostmolenstraat

 • Omvat
  Opgaande bruine beuk

 • Omvat
  Oude Vaart

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Godelieve

 • Omvat
  Pastorie Sint-Corneliusparochie met tuin

 • Omvat
  Patersveld

 • Omvat
  Planterijstraat

 • Omvat
  School Sint-Godelieve

 • Omvat
  Schuur van Klippelhof

 • Omvat
  Schuurlo

 • Omvat
  Sint-Maria-Aalterstraat

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stal met gevelniskapel

 • Omvat
  Station Aalter

 • Omvat
  Stationsstraat

 • Omvat
  Sterrewijk

 • Omvat
  Stratem

 • Omvat
  Tieltsesteenweg

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Tweegezinswoning met stal

 • Omvat
  Vaanders

 • Omvat
  Vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en Schoonbergbos

 • Omvat
  Verpleeghuis Veilige Have

 • Omvat
  Weibroekdreef

 • Omvat
  Weststraat

 • Omvat
  Wingenestraat

 • Omvat
  Woestijnegoed

 • Omvat
  Woning in cottagestijl

 • Is deel van
  Aalter


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Aalter [online], https://id.erfgoed.net/themas/14191 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.