Geografisch thema

Halle

ID
14261
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14261

Beschrijving

De stad, met een klein centrum maar een uitgestrekt grondgebied dank zij de gehuchten, is gelegen aan de Zenne en het kanaal Brussel/Charleroi, en op de grens met de provincie Henegouwen.

Sedert de vroegste tijden behorend tot het gebied dat onder voogdij stond van de Sint-Waldetrudisabdij van Mons, maakt Halle, na usurpatie van het gezag door de wereldlijke heren, tijdens het gehele ancien regime deel uit van het graafschap Henegouwen.

Een stadskeure wordt in 1225 verleend door Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Tijdens de 13de, 14de en 15de eeuw gestadige groei, voornamelijk als handelscentrum en bedevaartsoord, dank zij het bezit van een miraculeus Mariabeeld sedert 1267. Voltooiing van een stadversterking wordt vermeld in 1387, een lakenhalle wordt vermeld in 1390 en een korenhalle in 1362; in de eerste helft van de 15de eeuw wordt een stadhuis gebouwd, dat bij de brand van de stad in 1595 verwoest wordt en in 1616 heropgebouwd; de plaatselijke burcht, vermeld sedert 1376 was een belangrijke verdedigingspost in het grensgebied Henegouwen/ Brabant. Een stadsrekening van 1580 toont dan ook een omgracht en ommuurd geheel met stadspoorten. Na herhaaldelijke belegeringen, plunderingen en verwoestingen ten gevolge van de oorlogen van Maximiliaan van Oostenrijk (15de eeuw), door de godsdiensttroebelen, (16de eeuw), door de Franse legers (17de eeuw) en door pestepidemieën (1634, 1668), komt een geleidelijke heropleving pas onder het bewind van Keizerin Maria-Theresia (1740).

De moderne tijd brengt Halle, vooral sinds 1866, en dank zij de gunstige ligging bij het kanaal Brussel/Charleroi, eveneens economische bloei en industriële expansie.

Het stadcentrum is vrij klein en heeft, op enkele uitzonderingen na, het buitenschalige Possozplein onder meer, het oude stratenpatroon vrij goed bewaard. De bebouwing weerspiegelt hoofdzakelijk de bloei van de stad in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw: talrijke gevels met omlijstingen in classicistische stijl, en ook bepleisterde en gecementeerde gevels naar de mode van 19de en begin 20ste eeuw. Het stadsilhouet wordt echter in de eerste plaats bepaald door de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, bedevaarderskerk waarnaar de belangrijkste straten convergeren. Talrijke huizen in de onmiddellijke buurt van de kerk moeten in de 19de en 20ste eeuw in gebruik zijn geweest als winkel, te oordelen naar de nog bewaarde, heden in onbruik geraakte houten winkelpuien, dikwijls met neoclassicistische inslag.

 • EVERAERT L. en BOUCHERY J., Geschiedens der stad Halle, Halle, 1874.
 • Gedenkschriften van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle, passim.
 • RENSON G., De gemeente Halle, in Eigen Schoon en de Brabander, 1959, p. 427-439.

Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afspanning

 • Omvat
  Afspanning

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Bedrijfsgebouw

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenwoningen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen van 1906

 • Omvat
  Domein Vlieringenhof

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dubbelschool en bijhorende onderwijzerswoningen

 • Omvat
  Gebouw

 • Omvat
  Gecementeerde pijlerkapel

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve 't Verbrande Hof

 • Omvat
  Gesloten hoeve Plattesteen

 • Omvat
  Getrapte pijlerkapel

 • Omvat
  Gevelniskapel van 1883

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Historische stadskern van Halle

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis In 't Wit Paard

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Groot Scheisingen

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm

 • Omvat
  Hoeve Klein Scheisingen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Hof te Lorik

 • Omvat
  Hof te Wedem

 • Omvat
  Industriegebouw

 • Omvat
  Industriegebouwen

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel Christelijke arbeidersfamilie

 • Omvat
  Kapel Jeugd en Boerinnenbond

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe

 • Omvat
  Kapel van 1882

 • Omvat
  Kasteel van Budingen

 • Omvat
  Kasteelhoeve

 • Omvat
  Kloostercomplex van de sacramentinen

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Mouterij Malteries Beeckman

 • Omvat
  Mouterij Van Roye

 • Omvat
  Muziekacademie

 • Omvat
  Neogotische kapel van 1890

 • Omvat
  Neogotische pijlerkapel

 • Omvat
  Nijverheidsgebouw La Tour d'Or

 • Omvat
  Niskapel

 • Omvat
  Ommegangkapel

 • Omvat
  Ommegangkapel ter ere van Sint-Martinus

 • Omvat
  Ommegangkapel van 1681

 • Omvat
  Ommegangkapel van 1838

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Oudstrijdersplein

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef en Sint-Franciscus

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Rochus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Jozef en Sint-Franciscus

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Omvat
  Poortomlijsting van arkose

 • Omvat
  Reclamemuurschildering voor Chocolat Martougin en andere

 • Omvat
  Reeks stadswoningen

 • Omvat
  Rodenemplein

 • Omvat
  Rotonde van de Pharmacie Centrale Belge

 • Omvat
  Sint-Rochus en Sint-Sebastiaanskapel

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel

 • Omvat
  Stadskern Halle

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Statie der Stad Gent

 • Omvat
  Station Halle

 • Omvat
  Toegangspoort van kasteel

 • Omvat
  Villa Nelly

 • Omvat
  Villa Servais

 • Omvat
  Wijk Biezeweide

 • Omvat
  Wijk Stroppen

 • Omvat
  Wijk Vogelweelde

 • Omvat
  Wijk Windmoleken

 • Is deel van
  Halle


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Halle [online], https://id.erfgoed.net/themas/14261 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.