Geografisch thema

Sint-Truiden

ID: 13901   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13901

Beschrijving

Handelsstad en marktcentrum, gelegen in een landbouwgebied, met accent op de fruitteelt.

Voormalige nederzetting Sarchinium, gelegen op een hoogvlakte (huidig marktplein) waarlangs aan de westzijde de Cicindria stroomt, bij de grens met Brabant.

Circa 655 sticht Trudo, zoon van Wicbolde, graaf van Haspengouw, op de noordhoek van deze hoogvlakte een klooster. Na de dood en heiligverklaring van de stichter wordt het klooster een bekende bedevaartplaats; rondom de verschillende wegen die naar het klooster leiden concentreert zich de eerste bewoning; deze wegen, samen met de Cicindria, bakenen een ruimte af, die zich mettertijd als marktplein zal ontwikkelen. In 740 wordt het klooster van Sint-Trudo omgevormd tot benedictijnenabdij, in 883, samen met de nederzetting door de Noormannen verwoest; onder impuls van Otto I, keizer van het Duitse Rijk, in 938 wederopbouw van abdij en nederzetting onder patronaat van het bisdom Metz. Organische groei van de woonkern rondom het marktplein en de invalswegen, die volgens een radioconcentrisch patroon vanuit het marktplein vertrekken: Brustemstraete (huidige Luikerstraat), Cloesterstraete of Steenstraete (Diesterstraat), Clockheimstraete (Naamsestraat), Planckstraete, en Staepelstraete (Tiensestraat); deze invalswegen werden onderling verbonden door secundaire wegen.

De abdij was reeds vroeg van een eigen vestinggordel voorzien; onder het abbatiaat van Adelardus II (1055-1082) worden buiten deze omheining twee kerken gebouwd: de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Gangulfuskerk; kort daarop de Heilig-Grafkerk (thans Sint-Maartenkerk). Door dezelfde abt wordt tussen 1060 en 1085 begonnen met de bouw van een vestinggordel rondom de nederzetting; Sarchinium verkrijgt hiermee het stadsrecht onder de naam "oppidum Sancti Trudonis"; de vesting telde, in haar uiteindelijke vorm, ijf poorten, gelegen aan elk der invalswegen, behalve de Plankstraat; de Niefport, die de later tot stand gekomen verbinding met Hasselt controleerde, bestond niet in het oorspronkelijk systeem; voorts waren er negen torens en twee versterkte sluissystemen: Comisgaet, waar de Cicindria de stad binnenstroomt, en Vissegaet waar ze de stad verlaat. Het stratentracé en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend werd door de omwalling, zal in de loop der tijden weinig verandering ondergaan.

In 1086 (of 1087), inlijving bij het prinsbisdom Luik; de abdij behoudt de jurisdictie over een gedeelte van het grondgebied; het voogdijschap over de stad is een twistpunt tussen de heren der omliggende gebieden, voornamelijk de hertogen van Leuven en de graven Duras, en geeft aanleiding tot verschillende belegeringen en plunderingen.

Bloei van de lakenindustrie en het gildewezen in de 13de- en 14de eeuw, wat tot uiting komt in de bouw van een lakenhal met toren op de markt.

De 15de eeuw is een vrij woelige periode: in 1405 belegering en inname van de stad door Hendrik de Horne van Luik; in 1467, slag van Karel de Stoute tegen het Luikse leger te Brustem, met beleg en inname van de stad, en verwoesting der versterkingen; in 1489, belegering door Robert van der Marck. In 1568, inname door Willem de Zwijger; door haar afhankelijkheid van het prinsbisdom heeft de stad echter weinig te lijden van de Spaanse troepen. In 1675 wordt de vesting door Lodewijk XIV ontmanteld: de poorten worden opgeblazen, en de ommuring verdwijnt geleidelijk; de enige restanten zijn de onderbouw der Brustempoort, en een gedeelte der stadswal in de kloostertuin der minderbroeders; het tracé bleef echter behouden, op de meeste plaatsen in de vorm van beboomde dreven - Tiensevest, Tichelrij, Hoge Veser, Kazernevest, en stadspark (1876, tuinarchitect M. Creten) ten noorden -, die mede met de torens der hogervermelde gebouwen en het volume der minderbroederskerk, het stadssilhouet bepalen.

Onmiddellijk buiten de wallen bevonden zich van oudsher twee belangrijke gehuchten: Schurhoven ten noordoosten, met bebouwing geconcentreerd rondom de Sint-Jacobskerk; hier werd in 1258 het Sint-Agnesbegijnhof gesticht; ten zuiden, Nieuwenhuyzen en Zerkingen, oorspronkelijk twee wooneenheden, later een parochie bij de Sint-Niklaas - Sint-Pieterskerk.

De eerste uitbreiding van het stadscentrum is de geplande aanleg van de stationswijk, ten westen van de stad, rond de eeuwwisseling. Tussen beide wereldoorlogen verdere uitbreiding in noordwestelijke richting met de tuinwijk "Nieuw-Sint-Truiden". Terwijl het centrum tot nog toe zonder al te ingrijpende wijzigingen zijn historisch karakter heeft weten te behouden, heeft de tot voor kort nog landelijke omgeving, gekenmerkt door de boomgaarden, op verschillende plaatsen sterke veranderingen ondergaan, in hoofdzaak te wijten aan de toenemende bebouwing, voornamelijk ten oosten en ten westen van het centrum. De omgeving der Diestersteenweg (ten noorden) en Naamsesteenweg (ten zuiden) behield beter zijn agrarisch karakter, doch ook hier neemt de bebouwing toe.

De stedelijke architectuur vertoont weinig restanten van leembouw. De 16de eeuw wordt vertegenwoordigd door de renaissancegevel van het refugiehuis van Averbode (Naamsestraat). Uit de 17de eeuw bleven verschillende voorbeelden bewaard, waarvan de meeste echter met sterk aangepaste gevels; enkele huizen in Maasstijl (onder meer Heilig Hartplaats nummer 1). De classicistische stijl (tweede helft 18de eeuw) telt een vrij groot aantal voorbeelden, voornamelijk kleinere burgerhuizen. De 19de eeuw wordt gekenmerkt door de neoclassicistische gevels; de moderne stromingen uit eind 19de eeuw en uit het eerste kwart van de 20ste eeuw hebben vrijwel geen sporen in de stedelijke architectuur achtergelaten; de fin-de-siècle architectuur concentreert zich voornamelijk in de hogervermelde stationswijk. Opmerkelijk is het groot aantal behouden houten winkelpuien uit de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw, die verwijzen naar de historische handelsfunctie van de stad.

Oppervlakte: 10.827 hectare. Aantal inwoners (1976): 22.150.

 • CHARLES J.L., La ville de Saint-Trond au Moyen-Age, des origines à la fin du XIVe siècle, Paris, 1965.
 • CHARLES J.L., Topografische bijdrage over Sint-Truiden tot in de XIIIe eeuw, in Limburg, 37, 1958, p. 187-198.
 • COURTEJOIE E., Histoire de la ville de Saint-Trond, traduite de la chronique meme et d'autres anciens manuscrits de cette ville impériale, Sint-Truiden, 1846.
 • DARIS J., Notices historiques sur les églises du diocese de Liège, Notice sur Saint-Trond, V, Liège, 1885, P. 110-122.
 • DEMAL J., Notice historique sur l'origine de la ville de Saint-Trond et sur celle du collège communal en particulier, accompagnée de notes explicatives, Sint-Truiden, 1854.
 • DEMARTEAU J., Les remparts de Saint-Trond, ville du pays de Liège , in Bulletin de l'Institut Archéologique liégeois, 20, 1887, p. 487-497
 • DREIMULLER A.P., Afstudeerprojekt restauratie St.-Truiden. België. Onuitgegeven studie onder leiding van C.L. Temminck Groll, Delft, 1975-1976.
 • FLAMEND J., Gids voor Sint- Truiden, Sint-Truiden, 1957
 • HANSAY A., La villa et l'oppidum de Saint-Trond , in Revue Belge de Philologie et d'Histoire, I, 1922, p. 87-90.
 • HEYNEN G. - HOUBAERT A., De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het einde van de XVIIIe eeuw, Sint-Truiden, 1963.
 • MATHYS A.G., Peilingen in de oudste geschiedenis van Zerkingen Sint-Truiden , in Limburg, 35, 1956, p. 239-246; 36, 1957, p. 1-7; 37, 1958, p. 8-11.
 • STRAVEN F., Inventaire analytique et chronologique des archives de la ville de Saint-Trond, Sint-Truiden, 1886-1899.
 • THIJS A., Doorheen het aloude Sint- Truiden, I-XXI, Sint-Truiden.
 • THIJS A., Sint-Truiden, I, Sint-Truiden, sine dato.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  Abdij van Terbeek en Sint-Niklaashoeve
  Terbeek 76-78 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Abdijstraat
  Abdijstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Sint-Anneke 1-20 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Beekstraat
  Beekstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Bevingen
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Boompoortje bij het kasteel Nieuwenhoven
  Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Boswachterswoning en vakwerkschuur
  Nieuwenhoven 3 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Breendonkstraat
  Breendonkstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Capucienessenstraat
  Capucienessenstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Clement Cartuyvelsstraat
  Clement Cartuyvelsstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Clockemstraat (1981)
  Clockemstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Commanderij van Bernissem
  Bernissem 11, 14-20 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Diestersteenweg
  Diestersteenweg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Diesterstraat
  Diesterstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Gazometerstraat
  Gazometerstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Langschouw 5 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Terbeek 124 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Gootstraat
  Gootstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Grevensmolenweg
  Grevensmolenweg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Grote Markt
  Grote Markt (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Guvelingen
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Halmaal
  Halmaal (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hamelstraat
  Hamelstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Heilig-Hartplein
  Heilig-Hartplein (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Herberg Moeder Lambik
  Engelbamp 150 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Herenboerenparkje van de Commanderij van Bernissem
  Bernissem 11, 14-20 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Herenhuis in eclectische stijl
  Toekomststraat 1 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Heropgebouwde vakwerkhoeve
  Nieuwenhoven 1 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Historische stadskern van Sint-Truiden
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Casinostraat 12 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve
  Kortenbosstraat 124 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve
  Kortenbosstraat 160 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve (?)
  Luikersteenweg 24-26 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve De Verbrande Winning
  Zepperenweg 7 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Heide 70, zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve uit de 19de eeuw
  Kortenbosstraat 108 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoeve van 1920
  Heide 88-90 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Hoevetje in L-vorm
  Kelsbeek 5 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Houtmarkt
  Houtmarkt (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Kapelboom op kruispunt
  Heide z.nr. (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Kasteel van Nieuwenhoven en kasteelhoeve
  Engelbamp 55 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Kasteeldomein van Terbiest
  Terbiest 104 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Koningin Astridstraat
  Koningin Astridstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Korensteeg en aanpalende gebouwen
  Beekstraat, Grote Markt, Korensteeg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Kortenbos
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Landarbeiderswoning
  Terbeek 23 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Landarbeiderswoning
  Terbeek 43 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje
  Kortenbosstraat 145 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje
  Bornedries 11 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje
  Terbiest 162 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Zavelkuil zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Engelbamp 132 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Tichelrijstraat 73 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve met schrijnwerkerij
  Hasseltsesteenweg 257-259 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Leopold II straat
  Leopold II straat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Luikerstraat
  Luikerstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Meinstraat
  Meinstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Melveren
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Metsterenweg
  Metsterenweg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Minderbroedersstraat
  Minderbroedersstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Molen en hoeve Hoog Molen
  Zepperenweg 253 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Neogotische kapel
  Engelbamp zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Nieuwenhovenwinning
  Pannenoven 5 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Nieuwenhuyzen-Zerkingen
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Nieuwpoort
  Nieuwpoort (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel
  Hasseltsesteenweg zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Opgaande zilverlinde als vredesboom
  Sint-Martenplein zonder nummer, Stapelstraat zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Pieterparochie
  Kwadensteenweg 75 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Plankstraat
  Plankstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Prins Albertlaan
  Prins Albertlaan (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen
  Jodenstraat 3-9 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Restant van de kloostertuin van de minderbroeders
  Pater Damiaanhof (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Ridders de Menten de Horneplein
  Ridders de Menten de Horneplein (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Ridderstraat
  Ridderstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Rij arbeidershuizen
  Jodenstraat 2-10 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Rijschoolstraat
  Rijschoolstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Schepen Dejonghstraat
  Schepen Dejonghstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Schurhoven
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Sint-Gangulfusplein
  Sint-Gangulfusplein (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Sint-Joriskapel van 1420
  Terbiest zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Sluisberg
  Sluisberg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Spoorwegbedding lijn 23 Drieslinter-Tongeren
  Borgloon, Sint-Truiden, Tongeren (Limburg), Linter, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

 • Omvat
  Spoorwegstraat
  Spoorwegstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Staaien
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Stadswandeling
  Schepen Dejonghstraat, Tichelrijlaan, Tiensevest (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Tongersesteenweg 24-26 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Stapelstraat
  Stapelstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Stationsstraat
  Stationsstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Stenaartberg
  Stenaartberg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Straten
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Terkelen
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Tiensesteenweg
  Tiensesteenweg (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Tiensevest
  Tiensevest (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Toegangspijlers domein Nieuwenhoven
  Hasseltsesteenweg zonder nummer (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Ursulinenstraat
  Ursulinenstraat (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Watermolen
  Terbiest 299 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Watermolen Grevensmolen
  Grevensmolenweg 138 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Weeshuis en school in art-decostijl
  Gorsemweg 55-59 (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Ziekeren
  Sint-Truiden (Sint-Truiden)

 • Omvat
  Zoutstraat
  Zoutstraat (Sint-Truiden)

 • Is deel van
  Sint-Truiden
  Sint-Truiden (Limburg)