Persoon

Van Opstal, Lievin

ID
5434
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5434

Beschrijving

Vader van Edouard Van Opstal.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Silveren Claverblat

Grote Pieter Potstraat 16 (Antwerpen)
Traditionele pand op de hoek van Haverstraat en Grote Pieter Potstraat, gebouwd tussen 1547 en 1550. Van rechtswege gesloopt in 1980 en heropgebouwd vanaf 1986.


Agence Maritime Walford

Korte Schipperskapelstraat 2 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in eclectische stijl op de hoek van de Korte en Lange Schipperskapelstraat, opgetrokken in opdracht van George William Walford, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1897. Inmiddels omgevormd tot Hotel Galicia, werd het gebouw in 1913 door architect Carlos Van der Voodt uitgebreid met de linker travee.


Arenbergschouwburg

Arenbergstraat 28 (Antwerpen)
Schouwburg in classicerende art-decostijl, in zijn huidige vorm gebouwd naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Gerard De Ridder uit 1928, voltooid in 1929. Opdrachtgever was de Cercle Royal Artistique, Littéraire en Scientifique d’Anvers of Koninklijk Kunstverbond, die hier al sinds 1852 gevestigd was.


Brouwerij De Koninck

Mechelsesteenweg 291 (Antwerpen)
"Brouwerij De Koninck" gelegen op hoek met de Boomgaardstraat, oorspronkelijke afspanning "De Plaisante Hof" in 1827 gekocht door familie De Koninck, in 1833 definitieve vestiging van brouwerij "De Hand".


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Paulusstraat 19 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van Charles Van Grimbergen, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1857.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Louizastraat 22 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van de goudsmid Jean Questiaux, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1852. Op de bouwplannen beantwoordt de woning aan een volkomen symmetrische dubbelhuisopstand van vijf traveeën, aan de zuidzijde geflankeerd door de goudsmederij.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Theodoor Van Rijswijckplaats 3 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Theodoor Van Rijswijckplaats en IJzerenwaag, gebouwd in opdracht van de heer Ratinckx, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1893.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vrijheidstraat 36 (Antwerpen)
Dit rijk versierde burgerhuis in neoclassicistische stijl is gebouwd naar ontwerp van architect Lievin Van Opstal uit 1882, voor rekening van Maria Grewel-Krijn.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Montebellostraat 18 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jos Olieslaeger, naar een ontwerp door Lievin Van Opstal uit 1869. Representatief voor zijn rijpe oeuvre, kwam het gebouw tot stand op het hoogtepunt van de succesvolle loopbaan van de architect, die alleen al in de jaren 1870 meer dan honderd woningen realiseerde in Antwerpen.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Otto Veniusstraat 27 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer P.J. Segers, naar een ontwerp door Lievin Van Opstal uit 1883. Representatief voor zijn rijpe oeuvre, kwam het hotel tot stand op het hoogtepunt van de succesvolle loopbaan van de architect.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 204 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van A. van Opstal, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1882. Bouwheer en architect waren allicht familie.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Breestraat 2 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van de van Breestraat en de Maria-Henriëttalei, gebouwd in opdracht van de weduwe A. Van Dael, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1868.


Café in neoclassicistische stijl

Oudeleeuwenrui 4 (Antwerpen)
Café in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer D. Van Reyckel-Goffeau, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1882. Het vastgoedproject bestond uit het café en een breder later verbouwd winkelhuis (Oudeleeuwenrui 2).


Den Bellaert

Grote Markt 56 (Antwerpen)
In kern traditioneel diephuis uit de 16de eeuw, ambachtshuis van de kousenmakers 1543 tot 1597. Apotheker Henri Antoine Joseph Cordemans liet in 1855 door aannemer J. Auguste Van Ek de trapgevel aanpassen tot lijstgevel.


Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Hopland 1-11 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van zes winkelhuizen of meergezinswoningen in neoclassicistische stijl op de hoek van Hopland en Wapper, naar ontwerpen door de architect Lievin Van Opstal vermoedelijk uit 1887-1888. Opdrachtgever was ridder Charles de Bosschaert, de toenmalige eigenaar van het Rubenshuis, waarvan de percelen oorspronkelijk deel uitmaakten.


Ensemble van café- en winkelhuis

Riemstraat 51, Scheldestraat 21 (Antwerpen)
Op de hoek van de Schelde- en de Riemstraat werd rond 1879 een opvallend, neoclassicistisch ensemble gebouwd van drie panden met café, winkels en appartementen op de verdiepingen. Het is een ontwerp van architect L. Van Opstal voor Reusens, wonende in de Kloosterstraat.


Geheel van café en twee winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Komedieplaats 17 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk een café en twee winkelhuizen in neoclassicistische stijl op de oostelijke kop van het bouwblok gevormd door Komedieplaats, Ketelstraat en Schuttershofstraat, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1877. Opdrachtgevers waren Gérard en Julien Chansel, handelaars in regenschermen.


Geheel van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Wapper 17-21 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1887. Opdrachtgever was ridder Charles de Bosschaert, toenmalig eigenaar van het Rubenshuis waarvan de percelen oorspronkelijk deel uitmaakten, aannemer C. Joseph Brusselairs.


Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Molenstraat 45-49 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk vier gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van ‘courtier en laines’ A.F. Chaudoir, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1882. Het bredere linker pand (nummer 43), ontworpen met een licht afwijkende ordonnantie, is vandaag vlak gecementeerd.


Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Brilstraat 8-10 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1889. Opdrachtgever was de heer J. Van Baelen-Strommingers, een fruithandelaar gevestigd aan de Stadswaag.


Godshuis Robert Joostens en Godshuis Lemmé

Dambruggestraat 304 (Antwerpen)
Samenstel van twee aanpalende godshuizen opgetrokken door het Bureel van Weldadigheid van de Stad Antwerpen, het Gesticht Robert Joostens aan de Dambruggestraat uit 1898-1899 door de architecten Lievin en Edouard Van Opstal, en het Gesticht Lemmé uit 1904 aan de Trapstraat door de architect Emile Thielens.


Herenhuis Dhanis

Maria-Henriëttalei 1 (Antwerpen)
Het gaat om een woning gebouwd rond 1870 in opdracht van Guillaume Dhanis (1822-1889) en zijn echtgenote Emma Michiels.


Hoekpand met de Louiza-Marialei

Frankrijklei 93 (Antwerpen)
Op de hoek van de Frankrijk- met de Louiza-Marialei is een groot, statig herenhuis gelegen. Het pand werd ontworpen door architect L. Van Opstal voor A. Grisar.


Kunstenaarswoning Henri Jacques Bource

Montebellostraat 29-31 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1882. Opdrachtgever was de kunstschilder Henri Jacques Bource (Antwerpen, 1826-Antwerpen, 1899), echtgenoot van Emilie Retsin.


Modelwoningen

De Vrièrestraat 18-20 (Antwerpen)
Samen met nr. 16 gebouwd als samenstel van drie woningen door architect L. Van Opstal in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Modelwoningen

De Vrièrestraat 38-42 (Antwerpen)
Deze drie burgerwoningen werden in 1879 als ensemble ontworpen door architect L. Van Opstal in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Modernistisch appartementsgebouw

Frankrijklei 133A, Lange Leemstraat 2-4 (Antwerpen)
Modernistisch appartementsgebouw opgetrokken in opdracht van de naamloze maatschappij Union Mobilière et Immobilière, naar een ontwerp door de architecten Jean-Jules Eggericx en Joseph Somers uit 1934.


Neclassicistisch burgerhuis

Van Eycklei 8 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van C. Elsen, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1879. Het gebouw is de laatste getuige van de tientallen klassiek geïnspireerde woningen voor de hogere burgerij, die tijdens de jaren 1870 en 1880 op de leien rond het Stadspark werden opgetrokken.


Neoclassicistisch burgerhuis

Van Breestraat 4 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de gezusters C. en M. Van Assche, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1872. Representatief voor zijn rijpe oeuvre, kwam de woning Van Assche tot stand op het hoogtepunt van de succesvolle loopbaan van de architect, in de jaren 1870 auteur van meer dan honderd woningen.


Neoclassicistisch herenhuis

Consciencestraat 22 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer C. (?) Legrand-Tancke, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1869.


Neoclassicistisch herenhuis

Gemeentestraat 10 (Antwerpen)
Nummer 10 is een neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak, met een rondbogige poortdoorgang in de rechter travee. Het pand werd samen met talrijke woningen in dit bouwblok geregistreerd in het kadaster in 1868.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 107 (Antwerpen)
De neoclassicistische herenwoning op nummer 107 werd in 1874 ontworpen door bouwmeester L. Van Opstal voor A. Falcon.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 115 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning kan vermoedelijk gelinkt worden aan een bouwaanvraag uit 1872 de bouw van een huis ontworpen door bouwmeester L. Van Opstal voor Gustave Van den Abeele.


Neoclassicistisch herenhuis

Italiëlei 114 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning werd in 1872 ontworpen door architect L. Van Opstal voor Cornelius Josephus Bal, koopman en jeneverstoker, tevens eigenaar van heel wat panden op de Italiëlei.


Neoclassicistisch herenhuis

Britselei 48 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning werd gebouwd rond 1876 in opdracht van Van der Stucken, wonende in de Louizastraat 14. Architect L. Van Opstal tekende het ontwerp en koos voor een statige neoclassicistische gevel met de accentuering van de centrale traveeën.


Neoclassicistisch winkelhuis

Lange Doornikstraat 10-12 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Bakker V. De Pooter liet in 1888 de huidige winkelpui aanbrengen, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal.


Neoclassicistisch winkelhuis

Meir 10 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis op de hoek van Meir en Huidevettersstraat, gebouwd in opdracht van mevrouw Jaucot(-Bedddaers), naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1845.


Neoclassicistische burgerwoning

Quellinstraat 9 (Antwerpen)
Deze grote burgerwoning van vier traveeën en drie bouwlagen, een realisatie van architect Van Opstal voor Louis Seghers uit 1868, werd ondertussen gesloopt.


Pakhuis Michiels-Loos

Godefriduskaai 28 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de rederij Michiels-Loos, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1863, op de terreinen van de afgebrande "Raffinerie Belge".


Sint-Andries

Nationalestraat 11 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Frans Smet-Verhas uit 1880, herwerkt door de architect Lievin Van Opstal in 1882. De oorspronkelijke opdracht gold de nieuwe vestiging van Au Bon Marché van Hervé & Cie. Het project werd in 1882 overgenomen en voltooid door E. Van den Wyngaert.


Stedelijk Onderwijs Gesticht 3 voor Jongens

Belgiëlei 99 (Antwerpen)
Herenhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de reder en politicus François Dhanis, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1862. In 1908 omgevormd tot Stedelijk Onderwijs Gesticht 3, en in 1909-1913 uitgebreid met een schoolvleugel door stadsarchitect Alexis Van Mechelen.


Vleeshal in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Jordaenskaai 13 (Antwerpen)
Portaal met conciërgewoning van een voormalige Vleeshal palend aan de Burchtgracht, gebouwd in opdracht van de heer Brusselairs, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1890. Later omgevormd tot kantoren, werd het pand in 2003 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Woonhuis Otto Venius

Otto Veniusstraat 21 (Antwerpen)
Samenstel van de huizen “De Zwarte Arend” en “De Prins”, die van 1598 tot 1620 werden bewoond door de schilder Otto Venius (Leiden, 1558-Brussel, 1629). Het traditionele breedhuis met dubbelhuisopstand en dakvensters dateert in kern uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Omstreeks 1993 op de beschermde gevel na gesloopt en geïntegreerd in een nieuwbouw wooncomplex.


Thema's

Ontwerper van

Appelmansstraat

Frankrijklei

Lamorinièrestraat

Maria-Henriëttalei

Nerviërsstraat

Quinten Matsijslei

Rubenslei

Van Breestraat

Van Eycklei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Opstal [online], https://id.erfgoed.net/personen/5434 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.