Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Leclef, Edmond

Details

Beschrijving

Zoon van architect en aannemer Heliodore Leclef, die met zijn vrouw Melanie Stordiau elf kinderen kreeg, onder wie (Julien) Edmond Leclef in 1842. Edmond huwde met Marie Jacqmotte en met Catherine Josephine Jacqmotte, voor wie hij in 1872 een huis ontwierp op de Frankrijklei 136, waarin ze samen gingen wonen na hun huwelijk rond 1872-1873.

Ontwerper van

Klooster van de clarissen

Haringrodestraat 84 (Antwerpen)

Klooster van de clarissen-coletienen. Het gebouwencomplex in sobere neotraditionele stijl naar ontwerp van de architect Edmond Leclef uit 1872, omvat de kloosterkerk met L-vormige kloostervleugel aan de Lamorinièrestraat, en een U-vormig kloosterpand in het binnenblok.

Winkelhuis in eclectische stijl

Hoogstraat 25 (Antwerpen)

Winkelhuis in eclectische stijl, het restant van een geheel van twee gekoppeld woningen, gebouwd in opdracht van de wijnhandelaar Jean Charles Nihoul-Meugens naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Huidenpakhuis Fuhrmann

Italiëlei 98B, Van Boendalestraat 15 (Antwerpen)

Huidenpakhuis op de hoek van Van Boendalestraat en Italiëlei naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1871, opgetrokken in 1872. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse ondernemer en handelaar Johann Daniel Fuhrmann.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jacob Jordaensstraat 75 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl met second-empire-inslag, gebouwd in opdracht van Marie Van den Wijngaert, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Winders uit 1867. De twee rechter traveeën werden in opdracht van de koopman Leber door de architect Edmond Leclef toegevoegd in 1883.

Sint-Jan Berchmanscollege

Jodenstraat 11-15 (Antwerpen)

Het neogotische Sint-Jan Berchmanscollege werd in 1890-1891 gebouwd naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef, en in 1909 uitgebreid met een poortgebouw naar een ontwerp door de architect Henri Smits.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 29 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heren Gevers, naar een ontwerp van de architect Edmond Leclef uit 1880. Deze ontwierp ook het verdwenen herenhuis Raymond Maus-Gevers, dat gelijktijdig op het aanpalende hoekperceel met de Mertens en Torfsstraat werd opgetrokken.

Herenhuis in régencestijl

Kolveniersstraat 19 (Antwerpen)

Herenhuis in régencestijl, oorspronkelijk met vier vleugels rond een binnenplaats, dat minstens opklimt tot het midden van de 18de eeuw, wellicht met oudere kern. Traditioneel achterhuis uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Komedieplaats 10, Komedieplaats 8 (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer C. Cardon-Kramp, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880. Representatief voor het vroege zelfstandige oeuvre van Edmond Leclef, die de succesvolle praktijk van zijn in 1878 overleden vader Heliodore Leclef voortzette.

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 203, Lamorinièrestraat 207 (Antwerpen)

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk het midden- en rechterpand van een geheel van vijf woningen, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1890. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer (1836-1907), weduwe van André Gaspard Nottebohm (1816-1888).

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 45 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Hormess, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1881. Het hotel werd door Jos. Beeckmans-Segers verhoogd en uitgebreid, naar een ontwerp door de architect Alfried Defever uit 1927.

Parochiale lagere meisjesschool en onderwijzerswoning

Lange Lobroekstraat 165 (Antwerpen)

Lagere meisjesschool met met onderwijzerswoning van de Sint-Lambertusparochie. Complex in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1892.

Sint-Huibrecht

Lange Nieuwstraat 51 (Antwerpen)

Burgerhuis in régencestijl uit de tweede helft van de 18de eeuw, waarvan de halve tweede verdieping in 1888 door de architect Edmond Leclef werd verhoogd tot een volwaardige etage. Opdrachtgever van deze verbouwing was de heer Jaumar.

Neoclassicistisch herenhuis

Lange Nieuwstraat 53 (Antwerpen)

Neoclassicistische herenwoning, volgens de bouwaanvraag uit 1854 opgetrokken in opdracht van Augustin Louis Jaumar. Van beroep was hij dispacheur, schade-expert bij scheepsaverij. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Werkmanswelzijn, Vrije Technische Scholen

Londenstraat 41, Londenstraat 43 (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd complex tussen de Londen- en August Michielsstraat, opgetrokken in neogotische stijl naar ontwerp van architect Edmond Leclef van 1898.

Banque C.J.M. de Wolf

Maarschalk Gérardstraat 2 (Antwerpen)

Bankgebouw in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van de Banque C.J.M. de Wolf, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1882. De Banque C.J.M. de Wolf werd in de latere 18de eeuw als privé-bank opgericht door Charles Michel de Wolf (1747-1806), en in 1893 omgevormd tot de Banque de Commerce.

Banque Hypothécaire et Immobilière d'Anvers

Maria-Theresialei_AN 2, Maria-Theresialei_AN 4 (Antwerpen)

Complex gevormd door het voormalig hotel Gossen, een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1872, en het appartementsgebouw met bankkantoor van de Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers ontworpen door de architect max Winders in 1924, gelegen op de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei.

Gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl

Meir 23, Meir 25 (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl op de hoek van Meir en Gramayestraat, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1852. Opdrachtgever was de koopman, reder, bankier en liberaal politicus Constantin Gérard Jean Joostens (Antwerpen, 1804-Antwerpen, 1870), echtgenoot van Catherine Claire Elsen (1803-1885).

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen

Paardenmarkt 92 (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele huizen zogenaamd "de Boterstoop" en "Asynhof" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1824 werden ingericht tot Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen.

Woon- en handelspand in eclectische stijl

Plantinkaai 5 (Antwerpen)

Woon- en handelspand in eclectische stijl, samen met het rechts aanpalende geheel van twee gekoppelde panden opgetrokken naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1883. Opdrachtgevers waren de broers André Gaspard en Auguste Nottebohm, zonen van Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm.

Geheel van twee gekoppelde woon- en handelspanden in eclectische stijl

Plantinkaai 6, Plantinkaai 7 (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde woon- en handelspanden in eclectische stijl, samen met het links aanpalende pand opgetrokken naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1883. Opdrachtgevers waren de broers André Gaspard en Auguste Nottebohm, zonen van Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm.

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis

Raapstraat 18, Raapstraat 20, Raapstraat 22 (Antwerpen)

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis, nummer 18-20 gebouwd in 1878 naar ontwerp van Edmond Leclef voor de weduwe De Coen-Koelman, nummer 22 in 1840 naar ontwerp van Emmanuel Van Cuyck voor de heer Van Laeken.

Neoclassisicistisch winkelhuis

Schuttershofstraat 30 (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Edmond Leclef, naar een ontwerp uit 1875.

Gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Sint-Jacobsmarkt 28, Sint-Jacobsmarkt 30, Sint-Jacobsmarkt 32 (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk twee gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl volgens de bouwaanvraag uit 1860 opgetrokken in opdracht van de koopman Corneille David. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Winkelhuizen in second-empire- en neoclassicictische stijl

Sint-Katelijnevest 32, Sint-Katelijnevest 34 (Antwerpen)

Winkelhuis in second-empirestijl op de hoek van Sint-Katelijnevest en Korte Nieuwstraat, en aanpalend neoclassicistisch winkelhuis, naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1861. Opdrachtgever was de weduwe J. Scheltiens, tinnegieter en ‘lampiste’. De heer A. Gorus-Scheltiens liet in 1892 door Edmond Leclef de huidige winkelpui van het hoekhuis aanbrengen.

Ensemble eclectische burgerhuizen

Terninckstraat 14, Terninckstraat 16, Terninckstraat 18, Terninckstraat 20 (Antwerpen)

Ensemble van vier burgerhuizen in eclectische stijl met neotraditionele inslag, gebouwd in opdracht van de Fondatie Terninck, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1895, uitgevoerd op een grondstuk palend aan de instelling in 1896.

Fondatie Terninck

Terninckstraat 22 (Antwerpen)

Godshuis en school voor behoeftige meisjes, in 1697 gesticht en hier gevestigd sinds 1703. Het eclectische weeshuis door Edmond Leclef uit 1887 in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef werd in 1945 door een V-bom verwoest. Huidig complex in traditionele bouwstijl door Raf Speybrouck uit 1947-1949.

Samenstel van winkelhuis en kantoorgebouw

Twaalfmaandenstraat 7 (Antwerpen)

Samenstel van een winkelhuis in neoclassicistische stijl, en een kantoorgebouw in art-decostijl. Het winkelhuis (rechter pand) werd gebouwd in opdracht van de kleermaker Joseph Albert Goemans, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1882. De Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers liet het kantoorgebouw (linker pand) bouwen naar een ontwerp door Max Winders uit 1926.

Herenhuis met traditionele kern

Venusstraat 33 (Antwerpen)

Herenhuis met traditionele kern opklimmend tot 1581, doch later grondig verbouwd. Jan Vanhoenacker verbouwde het pand in 1928 voor eigen rekening tot architectenwoning, met toevoeging van een tweede verdieping.

Twee pakhuizen in neo-Vlaamse renaissance

Vlaamsekaai 12, Vlaamsekaai 13 (Antwerpen)

In 1880 ontwierp E. Leclef voor de koopman Königs-Günther twee huizen met opslagplaatsen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Dit gebouwtype past zowel qua functie als qua bouwstijl naadloos in de huizenrij van de Vlaamsekaai.

Modelwoningen

Vrijheidstraat 21, Vrijheidstraat 23 (Antwerpen)

Deze twee neorenaissance woningen werden samen met het ondertussen verbouwde huis op nummer 25 in 1879 ontworpen door architect E. Leclef voor de Société Anonyme du Sud. In hetzelfde bouwdossier werd ook de bouw van het tegenover gelegen neoclassicistische samenstel op nummers 38-42 aangevraagd.

Modelwoningen

Vrijheidstraat 38, Vrijheidstraat 40, Vrijheidstraat 42 (Antwerpen)

Dit samenstel van drie neoclassicistische burgerwoningen werd in 1879 ontworpen door architect E. Leclef voor de Société Anonyme du Sud. In hetzelfde bouwdossier werd ook de bouw van het tegenover gelegen neorenaissance samenstel op nummers 21-25 aangevraagd.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Zirkstraat 37 (Antwerpen)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl op de hoek van Zirkstraat en Stoelstraat, gebouwd in opdracht van de broers C. en A. Van de Zanden, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1874. Eerder ontwerp door Joseph Antoine Hompus uit 1873.

Landhuis Appelkanthof

Welvaartstraat 1 (Boechout)

In dorpskern gelegen neoclassicistisch landhuis, uit het vierde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw; grote beboomde tuin afgesloten door smeedijzeren hek.

Sint-Jacobsplein met aanpalende straten

Biezenstraat, Hertstraat, Pelgrimstraat, Sint-Hubertusstraat, Sint-Jacobsplein, Wagenweg (Leuven)

Het Sint-Jacobsplein te Leuven en enkele van de aanpalende straten zijn, met inbegrip van de aanpalende bebouwing, beschermd als stadsgezicht.

Kasteel Varenthof

Deurnestraat 167 (Mortsel)

Landhuis van zes + drie traveeën onder overkragend schilddak, in neorenaissancestijl van 1889 naar ontwerp van Edmond Leclef.

Klooster Mater Dei-instituut

Sint-Jacobsplein 13 (Leuven)

In 1867 naar ontwerp van de Antwerpse architect E. Leclef opgetrokken klooster met een monumentale straatvleugel van 16 traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een zadeldak met dakvlakvensters.

Neobarok herenhuis

Hoogstraat 21 (Antwerpen)

Het neobarok herenhuis te Antwerpen, is beschermd als monument.

Landhuis Appelkanthof

Den Heuvelt, Welvaartstraat 1 (Boechout)

De bescherming als dorpsgezicht betreft het landhuis, zogenaamd Appelkanthof, met inbegrip van de omgevende tuin, het koetshuis en de hovenierswoning.

Burgerhuis in second empirestijl

Oude Koornmarkt 7 (Antwerpen)

Dit huis is beschermd als monument.

Sint-Jan Berchmanscollege

Jodenstraat 11-15 (Antwerpen)

De bescherming omvat het neogotische Sint-Jan Berchmanscollege.

Vrije Technische Scholen

Londenstraat 41, Londenstraat 43 (Antwerpen)

De Vrije Technische Scholen, ook het Technicum Noord-Antwerpen genaamd, is beschermd als monument.

Eclectisch burgerhuis

Plantinkaai 5 (Antwerpen)

De bescherming omvat het eclectisch burgerhuis naar ontwerp van Edmond Leclef.

Neobarok burgerhuis

Plantinkaai 6, Plantinkaai 7 (Antwerpen)

De bescherming omvat het monumentale neobarok burgerhuis naar ontwerp van Edmond Leclef.

Pastorie Sint-Lambertusparochie

Lange Lobroekstraat 163 (Antwerpen)

Pastorie in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1891.

Architectenwoning Edmond Leclef

Begijnenvest 113 (Antwerpen)

Imposant burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Begijnenvest en Schermersstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Edmond Leclef naar een ontwerp uit 1883.

Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 196 (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de heer Wuyts, naar een ontwerp door Joseph Antoine Hompus uit 1862. De heer G. Melges liet de oorspronkelijke mezzanine in 1876 door Edmond Leclef verhogen tot een volwaardige tweede verdieping.

Magazijn Ernest

De Pretstraat 11 (Antwerpen)

Huidenpakhuis op de hoek van De Pretstraat en Duboisstraat, gebouwd in opdracht van de heer Lammineur, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Magazijn Paolo

Duboisstraat 46 (Antwerpen)

Huidenpakhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van A. Ficq A. et fils, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Magazijnen Alfred en Schmidt

Duboisstraat 48, Duboisstraat 50A (Antwerpen)

Monumentaal complex van twee huidenpakhuizen op de hoek van Duboisstraat en Fuggerstraat, gebouwd in opdracht van Jacques-Ernest Osterrieth, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 109 (Antwerpen)

De neoclassicistische herenwoning werd in 1880 gebouwd in opdracht van Adelina Elsen. Het pand is wellicht te linken aan een bouwdossier ingediend in 1880 door bouwmeester Edmond Leclef voor weduwe J. Elsen, hoewel de geveltekening op een aantal vlakken niet overeenstemt met de huidige façade.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 111 (Antwerpen)

De bouw van deze neoclassicistische herenwoning werd in 1880 geregistreerd in het kadaster voor eigenaars Lodewijk en August Gevers, "zonder beroep". Wellicht is de woning te linken aan het bouwdossier dat Edmond Leclef in 1879 indient voor de bouw van een woning voor Messieurs Gevers.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 127 (Antwerpen)

Deze statige neoclassicistische herenwoning werd gebouwd rond 1871 voor E.P.J. Sanders naar een ontwerp van architecten vader Heliodore en zoon Edmond Leclef.

Neoclassicistisch burgerhuis

Frankrijklei 140 (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak werd in 1880 geregistreerd in het kadaster als nieuw gebouwde eigendom van bouwmeester Edmond Leclef-Jacqmotte.

Albert Grisarstraat

Albert Grisarstraat (Antwerpen)

Rechte straat tussen Lamorinièrestraat en Boomgaardstraat. Aangelegd bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1875 op gronden de gebroeders Grisar en van de Burgerlijke Godshuizen. De naam verwijst naar de componist Albert Grisar (1808-1869).

Nerviërsstraat

Nerviërsstraat (Antwerpen)

Rechte straat tussen de Belgiëlei en de Lamorinièrestraat. De naam verwijst naar het standbeeld van Boduognat, opperhoofd der Nerviërs, dat op 17 augustus 1861 op het rond punt van de Belgiëlei werd onthuld, in de as van de Nerviërsstraat.

Quellinstraat

Quellinstraat (Antwerpen)

De Quellinstraat is een drukke straat in de stationsbuurt, die de De Keyserlei met het stadspark verbindt. De rechte straat maakt deel uit van het in dambordpatroon opgebouwde stratenpatroon dat men voor deze wijk voor ogen had.

Quinten Matsijslei

Quinten Matsijslei (Antwerpen)

Aan één zijde bebouwde, brede rechte laan met een beboomde middenberm, aan de oostzijde van het Stadspark. Sinds 1868 genoemd naar de schilder Quinten Matsijs (circa 1466-1530), de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven.

Rubenslei

Rubenslei (Antwerpen)

Brede rechte laan aan de westzijde van het Stadspark, sinds 1863 genoemd naar schilder Pieter Paul Rubens (1577-1640). De Rubenslei verbindt het kruispunt van Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei, met het kruispunt van Maria-Henriëttalei, Van Breestraat en Van Eycklei.

Van Eycklei

Van Eycklei (Antwerpen)

Aan één zijde bebouwde, brede rechte laan met een beboomde middenberm, aan de zuidzijde van het Stadspark. Sinds 1868 eerst Wapperslei genoemd naar de romantische historieschilder Gustaaf Wappers (1803-1874), en nadien Van Eycklei naar de 15de-eeuwse Vlaamse Primitieven Hubert en Jan van Eyck.

Sint-Jacobsplein met aanpalende straten

Biezenstraat, Hertstraat, Kapucijnenvoer, Pelgrimstraat, Sint-Hubertusstraat, Sint-Jacobsplein, Wagenweg (Leuven)

De aanleg van het Sint-Jacobsplein, genoemd naar de vlakbij gelegen Sint-Jacobskerk, werd in 1824-1827 gerealiseerd door aannemer Ferdinandus Duchesne, die bij openbare aanbesteding was aangewezen.

Landhuis Appelkanthof

Welvaartstraat 1, Boechout (Antwerpen)

In dorpskern gelegen neoclassicistisch landhuis, uit het vierde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw; grote beboomde tuin afgesloten door smeedijzeren hek.

Kasteel Varenthof

Deurnestraat 167, Mortsel (Antwerpen)

Landhuis van zes + drie traveeën onder overkragend schilddak, in neorenaissancestijl van 1889 naar ontwerp van Edmond Leclef.

Modelwoningen

Vrijheidstraat 38-42, Antwerpen (Antwerpen)

Dit samenstel van drie neoclassicistische burgerwoningen werd in 1879 ontworpen door architect E. Leclef voor de Société Anonyme du Sud. In hetzelfde bouwdossier werd ook de bouw van het tegenover gelegen neorenaissance samenstel op nummers 21-25 aangevraagd.

Modelwoningen

Vrijheidstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee neorenaissance woningen werden samen met het ondertussen verbouwde huis op nummer 25 in 1879 ontworpen door architect E. Leclef voor de Société Anonyme du Sud. In hetzelfde bouwdossier werd ook de bouw van het tegenover gelegen neoclassicistische samenstel op nummers 38-42 aangevraagd.

Twee pakhuizen in neo-Vlaamse renaissance

Vlaamsekaai 12, 13, Antwerpen (Antwerpen)

In 1880 ontwierp E. Leclef voor de koopman Königs-Günther twee huizen met opslagplaatsen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Dit gebouwtype past zowel qua functie als qua bouwstijl naadloos in de huizenrij van de Vlaamsekaai.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 127, Antwerpen (Antwerpen)

Deze statige neoclassicistische herenwoning werd gebouwd rond 1871 voor E.P.J. Sanders naar een ontwerp van architecten vader Heliodore en zoon Edmond Leclef.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 109, Antwerpen (Antwerpen)

De neoclassicistische herenwoning werd in 1880 gebouwd in opdracht van Adelina Elsen. Het pand is wellicht te linken aan een bouwdossier ingediend in 1880 door bouwmeester Edmond Leclef voor weduwe J. Elsen, hoewel de geveltekening op een aantal vlakken niet overeenstemt met de huidige façade.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 111, Antwerpen (Antwerpen)

De bouw van deze neoclassicistische herenwoning werd in 1880 geregistreerd in het kadaster voor eigenaars Lodewijk en August Gevers, "zonder beroep". Wellicht is de woning te linken aan het bouwdossier dat Edmond Leclef in 1879 indient voor de bouw van een woning voor Messieurs Gevers.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jacob Jordaensstraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl met second-empire-inslag, gebouwd in opdracht van Marie Van den Wijngaert, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Winders uit 1867. De twee rechter traveeën werden in opdracht van de koopman Leber door de architect Edmond Leclef toegevoegd in 1883.

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 203, 207, Antwerpen (Antwerpen)

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk het midden- en rechterpand van een geheel van vijf woningen, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1890. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer (1836-1907), weduwe van André Gaspard Nottebohm (1816-1888).

Samenstel van winkelhuis en kantoorgebouw

Twaalfmaandenstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van een winkelhuis in neoclassicistische stijl, en een kantoorgebouw in art-decostijl. Het winkelhuis (rechter pand) werd gebouwd in opdracht van de kleermaker Joseph Albert Goemans, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1882. De Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers liet het kantoorgebouw (linker pand) bouwen naar een ontwerp door Max Winders uit 1926.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heren Gevers, naar een ontwerp van de architect Edmond Leclef uit 1880. Deze ontwierp ook het verdwenen herenhuis Raymond Maus-Gevers, dat gelijktijdig op het aanpalende hoekperceel met de Mertens en Torfsstraat werd opgetrokken.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hoogstraat 21, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880. Opdrachtgever was Jean-Charles Nihoul-Meugens, handelaar in wijnen en likeurstoker. Barokpoort uit de tweede helft van de 17de eeuw.

Winkelhuis in eclectische stijl

Hoogstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in eclectische stijl, het restant van een geheel van twee gekoppeld woningen, gebouwd in opdracht van de wijnhandelaar Jean Charles Nihoul-Meugens naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 14-16, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch dubbelhuis volgens de bouwaanvraag uit 1859 opgetrokken als een hotel voor reizigers in opdracht van Louis Abts, uitbater van het Hotel Rubens aan de Groenplaats.

Winkelhuizen in second-empire- en neoclassicictische stijl

Sint-Katelijnevest 32-34, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in second-empirestijl op de hoek van Sint-Katelijnevest en Korte Nieuwstraat, en aanpalend neoclassicistisch winkelhuis, naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1861. Opdrachtgever was de weduwe J. Scheltiens, tinnegieter en ‘lampiste’. De heer A. Gorus-Scheltiens liet in 1892 door Edmond Leclef de huidige winkelpui van het hoekhuis aanbrengen.

't Paradys

Torfbrug 10, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis op de hoek van Torfbrug en Blauwmoezelstraat, uit de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd in 1856.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Zirkstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl op de hoek van Zirkstraat en Stoelstraat, gebouwd in opdracht van de broers C. en A. Van de Zanden, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1874. Eerder ontwerp door Joseph Antoine Hompus uit 1873.

Amerika Natie

Ankerrui 34, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwencomplex van de Amerika Natie, gebouwd in opdracht van de wisselagent en beursmakelaar Auguste Van Stydonck, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1891.

Architectenwoning Edmond Leclef

Begijnenvest 113, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Begijnenvest en Schermersstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Edmond Leclef naar een ontwerp uit 1883.

Architectenwoning Edmond Leclef

Frankrijklei 136, Antwerpen (Antwerpen)

Deze ondertussen gesloopte, neoclassicistische herenwoning werd ontworpen door architect Edmond Leclef in 1872 voor weduwe Catharina Jacqmotte-Collin, zijn toekomstige echtgenote en wellicht de zus van zijn eerste, overleden echtgenote. Na hun huwelijk vestigde het echtpaar zich in deze woning.

Neoclassicistisch burgerhuis

Frankrijklei 140, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak werd in 1880 geregistreerd in het kadaster als nieuw gebouwde eigendom van bouwmeester Edmond Leclef-Jacqmotte.

Sint-Jan Berchmanscollege

Jodenstraat 11-15, Antwerpen (Antwerpen)

Het neogotische Sint-Jan Berchmanscollege werd in 1890-1891 gebouwd naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef, en in 1909 uitgebreid met een poortgebouw naar een ontwerp door de architect Henri Smits.

Herenhuis in régencestijl

Kolveniersstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in régencestijl, oorspronkelijk met vier vleugels rond een binnenplaats, dat minstens opklimt tot het midden van de 18de eeuw, wellicht met oudere kern. Traditioneel achterhuis uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Komedieplaats 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer C. Cardon-Kramp, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880. Representatief voor het vroege zelfstandige oeuvre van Edmond Leclef, die de succesvolle praktijk van zijn in 1878 overleden vader Heliodore Leclef voortzette.

Neoclassicistisch herenhuis

Lange Gasthuisstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch herenhuis gebouwd in opdracht van de familie Dellafaille-Geelhand, naar een ontwerp door de architect Jacques Van Cuyck uit 1840, mogelijk met oudere kern. Oorspronkelijk twee bouwlagen hoog, werd het pand in 1880 in opdracht van E. della Faille met een derde bouwlaag verhoogd door de architect Edmond Leclef, die vermoedelijk ook het geveldecor toevoegde. Gesloopt in 1986 voor een kantoorgebouw.

Sint-Huibrecht

Lange Nieuwstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in régencestijl uit de tweede helft van de 18de eeuw, waarvan de halve tweede verdieping in 1888 door de architect Edmond Leclef werd verhoogd tot een volwaardige etage. Opdrachtgever van deze verbouwing was de heer Jaumar.

Neoclassicistisch herenhuis

Lange Nieuwstraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische herenwoning, volgens de bouwaanvraag uit 1854 opgetrokken in opdracht van Augustin Louis Jaumar. Van beroep was hij dispacheur, schade-expert bij scheepsaverij. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Banque C.J.M. de Wolf

Maarschalk Gérardstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van de Banque C.J.M. de Wolf, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1882. De Banque C.J.M. de Wolf werd in de latere 18de eeuw als privé-bank opgericht door Charles Michel de Wolf (1747-1806), en in 1893 omgevormd tot de Banque de Commerce.

Gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl

Meir 23-25, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl op de hoek van Meir en Gramayestraat, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1852. Opdrachtgever was de koopman, reder, bankier en liberaal politicus Constantin Gérard Jean Joostens (Antwerpen, 1804-Antwerpen, 1870), echtgenoot van Catherine Claire Elsen (1803-1885).

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen

Paardenmarkt 92, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele huizen zogenaamd "de Boterstoop" en "Asynhof" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1824 werden ingericht tot Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen.

Woon- en handelspand in eclectische stijl

Plantinkaai 5, Antwerpen (Antwerpen)

Woon- en handelspand in eclectische stijl, samen met het rechts aanpalende geheel van twee gekoppelde panden opgetrokken naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1883. Opdrachtgevers waren de broers André Gaspard en Auguste Nottebohm, zonen van Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm.

Geheel van twee gekoppelde woon- en handelspanden in eclectische stijl

Plantinkaai 6, 7, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde woon- en handelspanden in eclectische stijl, samen met het links aanpalende pand opgetrokken naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1883. Opdrachtgevers waren de broers André Gaspard en Auguste Nottebohm, zonen van Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm.

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis

Raapstraat 18-22, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis, nummer 18-20 gebouwd in 1878 naar ontwerp van Edmond Leclef voor de weduwe De Coen-Koelman, nummer 22 in 1840 naar ontwerp van Emmanuel Van Cuyck voor de heer Van Laeken.

Neoclassisicistisch winkelhuis

Schuttershofstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Edmond Leclef, naar een ontwerp uit 1875.

Gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Sint-Jacobsmarkt 28-32, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk twee gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl volgens de bouwaanvraag uit 1860 opgetrokken in opdracht van de koopman Corneille David. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Ensemble eclectische burgerhuizen

Terninckstraat 14-20, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van vier burgerhuizen in eclectische stijl met neotraditionele inslag, gebouwd in opdracht van de Fondatie Terninck, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1895, uitgevoerd op een grondstuk palend aan de instelling in 1896.

Fondatie Terninck

Terninckstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

Godshuis en school voor behoeftige meisjes, in 1697 gesticht en hier gevestigd sinds 1703. Het eclectische weeshuis door Edmond Leclef uit 1887, werd in 1945 door een V-bom verwoest. Huidig complex in traditionele bouwstijl door Raf Speybrouck uit 1947-1949.

Huidenpakhuis Fuhrmann

Van Boendalestraat 15, Italiëlei 98B, Antwerpen (Antwerpen)

Huidenpakhuis op de hoek van Van Boendalestraat en Italiëlei naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1871, opgetrokken in 1872. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse ondernemer en handelaar Johann Daniel Fuhrmann.

Herenhuis met traditionele kern

Venusstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis met traditionele kern opklimmend tot 1581, doch later grondig verbouwd. Jan Vanhoenacker verbouwde het pand in 1928 voor eigen rekening tot architectenwoning, met toevoeging van een tweede verdieping.

Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 196, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de heer Wuyts, naar een ontwerp door Joseph Antoine Hompus uit 1862. De heer G. Melges liet de oorspronkelijke mezzanine in 1876 door Edmond Leclef verhogen tot een volwaardige tweede verdieping.

Magazijn Ernest

De Pretstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Huidenpakhuis op de hoek van De Pretstraat en Duboisstraat, gebouwd in opdracht van de heer Lammineur, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Magazijn Paolo

Duboisstraat 46, Antwerpen (Antwerpen)

Huidenpakhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van A. Ficq A. et fils, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Magazijnen Alfred en Schmidt

Duboisstraat 48, 50A, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal complex van twee huidenpakhuizen op de hoek van Duboisstraat en Fuggerstraat, gebouwd in opdracht van Jacques-Ernest Osterrieth, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.

Klooster van de clarissen

Haringrodestraat 84, Antwerpen (Antwerpen)

Klooster van de clarissen-coletienen. Het gebouwencomplex in sobere neotraditionele stijl naar ontwerp van de architect Edmond Leclef uit 1872, omvat de kloosterkerk met L-vormige kloostervleugel aan de Lamorinièrestraat, en een U-vormig kloosterpand in het binnenblok.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Hormess, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1881. Het hotel werd door Jos. Beeckmans-Segers verhoogd en uitgebreid, naar een ontwerp door de architect Alfried Defever uit 1927.

Pastorie Sint-Lambertusparochie

Lange Lobroekstraat 163, Antwerpen (Antwerpen)

Pastorie in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1891.

Parochiale lagere meisjesschool en onderwijzerswoning

Lange Lobroekstraat 165, Antwerpen (Antwerpen)

Lagere meisjesschool met met onderwijzerswoning van de Sint-Lambertusparochie. Complex in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1892.

Werkmanswelzijn, Vrije Technische Scholen

Londenstraat 41-43, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd complex tussen de Londen- en August Michielsstraat, opgetrokken in neogotische stijl naar ontwerp van architect Edmond Leclef van 1898.

Banque Hypothécaire et Immobilière d'Anvers

Maria-Theresialei_AN 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

Complex gevormd door het voormalig hotel Gossen, een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1872, en het appartementsgebouw met bankkantoor van de Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers ontworpen door de architect max Winders in 1924, gelegen op de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei.

Klooster Mater Dei-instituut

Sint-Jacobsplein 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1867 naar ontwerp van de Antwerpse architect E. Leclef opgetrokken klooster met een monumentale straatvleugel van 16 traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een zadeldak met dakvlakvensters.