Geografisch thema

Aalst

ID: 13408   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13408

Beschrijving

Gemeente van 45.241 inwoners, gelegen aan de Dender, met belangrijke verzorgende functie, tevens wooncentrum voor pendelaars, namelijk tewerkstelling in Hofstade, Erembodegem en Brussel. Na Gent het belangrijkste industrieel en commercieel centrum van Oost-Vlaanderen, met o.m. het Wijngaardveld aan de rechter oever van de Dender, als belangrijkste van een drietal industrieterreinen.

Ontstaan op een vanouds bewoonde plaats met prehistorische elementen (naam zelf "al-ust" is jong-prehistorisch, de site Hunnegem aan de Molenbeek), Gallo-Romeinse elementen (artefacten, heirbaan Asse-Gent over de Kerkstraat van 30 A.C.N.-361 P.C.N., "Hof ten Berge" met oude funderingen) en verspreide Merovingische nederzettingen. Eind 9de eeuw bezaten het kapittel van Kamerijk en de abdij van Lobbes landbouwuitbatingen te Aalst en werd de kapel van de Heilige Ursmarus van Lobbes door de Noormannen verwoest. Onder Karel de Grote ontstond, naar de bepalingen van de Capitulare de Villis, het Zelhof, een eerste invloedrijke pre-stedelijke kern aan de Dender, wiens groei gestimuleerd werd door de nieuwe landweg Keulen-Brugge. Midden 11de eeuw richtte de Vlaamse Graaf een burcht op tussen de Dender en de Oude Dender tgov. het Zelhof, als een van de militaire steunpunten voor Rijksvlaanderen. Dit bracht een bloeiende handelseconomie van het Portus aan de Werf met zich mee, terwijl het Zelhof langzaam verviel. Tot dan hoorde Aalst tot de Pagus Bracbatensis en volgde de vertraagde ontwikkeling van de Brabantse steden. De groeiende kern aan de Dender breidde zich uit naar de Grote Markt waarop de oude straten uitliepen (Katte-, Kerk-, Molen-, Zout- en later ook de Nieuwstraat). Begin 12de eeuw was dit gebied omwald en bezat vijf stadspoorten (Katte-, Molen-, Nieuw- Pont- en Zoutstraatpoorten). De belangrijke bedevaartweg, de latere Kapellestraat, naar de Heilige Ursmaruskapel buiten de nederzetting, ging door de Kapellepoort. De Graven van Aalst schonken een stadskeure (1160) en kozen de stad als hoofdplaats van de heerlijkheid. Het Schepenhuis, het oudste van de Nederlanden (1225), getuigt van het belang van de stad.

De agglomeratie vertoonde, begin 13de eeuw, een driehoekige vorm: basislijn gevormd door de Dender en huidige Onderwijsstraat, twee hoeken aan Werf en Academieplaats (eerste markt, Vismarkt aan de hoofduitgang van de burcht ontstaan) en bovenhoek in de nabijheid van de Grote Markt (oorspronkelijk niet zo centraal gelegen), de Molenstraat verbond de handelsnederzetting van de Werf met de hoofdweg (Kattestraat). In 1241 stonden de Graven van Vlaanderen het Zelhof af om een gasthuis te bouwen, alsmede grond, voor de oprichting van een Vlees- en Graanhalle op de huidige Sint-Martensplaats.

In de 14de eeuw toont de stad een radiaalconcentrisch stratenpatroon rondom de Grote Markt en een behoorlijke versterking (Hoog-, Capucienen- en Sterrevesten, ringmuur met vijfentwintig torens en zes poorten). Twee plattegronden uit midden 16de eeuw, namelijk van J. Van Deventer en L. Guicciardini, illustreren zeer duidelijk dit stratenpatroon.

Gedurende de 15de eeuw kreeg de stad een nieuw Schepenhuis met Belfort en werd de bouw van de Sint-Martinuskerk aangevat. Meermaals woedde de pest (1315, 1485, 1668) en werd de stad getroffen door vernieling, onder meer door de Gentenaars (1380), door de Spaanse (1576) en de Hollandse (1645) troepen, zodat het versterkingsstelsel herhaaldelijk heropgebouwd werd (1497, 1577, 1628, 1646), tot de Franse maarschalk Turenne het in 1667 liet vernietigen samen met het grootste deel der bebouwing, zodat slechts weinig architectuur van voor die tijd is bewaard gebleven. Dit had geen ernstige stadsuitbreiding tot gevolg.

Gedurende de 18de eeuw werd de baan Brussel-Aalst-Gent aangelegd en de Dender gedeeltelijk gekanaliseerd. De vesten werden verder afgevoerd zodat Aalst een open stad werd. Onder meer de Karmelietenvest en de Molenstraat werden bebouwd. Door de afbraak van een groot aantal kloosters na de Franse revolutie ontstonden grote pleinen binnen de mazen van de radiaalconcentrische aanleg.

In 1830 kwam het huidige stadhuis tot stand, en, in 1836-1841 de eerste geürbaniseerde stadsuitbreiding (o.m. op een deel van de oude omwalling): de Vrijheids-, Vaart-, Zonnestraat, Hoge Vesten en Keizerlijk Plein. Het ontwerp uit eind 18de eeuw voor laatst genoemde, naar het voorbeeld van het Koninklijk Plein te Brussel, werd nooit volledig uitgevoerd. Voorts, in 1843, de Esplanadestraat en de Steenweg naar Opwijk (voor afzetgebieden).

Dat in de eerste helft van de 19de eeuw de nijverheid in Aalst nog geen moderne ontwikkeling kende, was grotendeels te wijten aan een gebrek aan goede verkeerswegen. Verbetering van de bestaande landwegen - en vooral deze van Aalst naar Opwijk, Vilvoorde en Leuven - in de veertiger jaren, kon hieraan slechts in beperkte mate verhelpen.

Pas vanaf 1856 kon de echte industrialisatie beginnen dank zij de spoorlijn Brussel-Aalst-Gent. Station, stationswijk en Sint-Jozefkerk kwamen tot stand. De Dender-kanalisatie werd voltooid en het spoorwegnet verder uitgebreid (1865). Als nijverheden ontwikkelden zich en ontstonden, in en vlakbij de kern, langsheen de Dender en de spoorlijn: diverse takken van textielnijverheid (met vooral een ontstaan van een breigoednijverheid in de tweede helft van de 19de eeuw): lederverwerking en schoennijverheid; brouwerijen. mouterijen, stokerijen, enzomeer... Gevolg van deze ontwikkeling was een noodzakelijke uitbouw van de proletariaatshuisvesting, vooral in de tweede helft van de 19de eeuw. Ook in Aalst ontstonden diverse vormen van binnenblokbebouwing, hier aangeduid met de term "Ingang...".

Pauperisme en harde sociale strijd kenschetsen de 19de eeuw, met J. Bijl en P. Daens als belangrijke figuren.

Eind 19de eeuw uitbouw en urbanisatie van twee wijken; Mijlbeek en Schaarbeek, respectievelijk op de rechter oever van de Dender (ten oosten), de gehuchten Hertshage, Wijngaardveld, Bosveld, Poperodendries, Steenberg, Bergemeersen en Overhamme omvattend, en ten westen tegen de stadskern aangedrukt, de gehuchten Schoubroek, Kerrebroek, Osbroek en Paddenhoek omvattend. Eerst genoemde wordt nog steeds als een min of meer zelfstandige entiteit beschouwd en wordt hier ook als dusdanig behandeld .

Begin 20ste eeuw kwam de nijverheidswijk te Hofstade langs de Dender tot stand; na de eerste wereldoorlog, nieuwe huizencomplexen, in de richting Gent, verdere urbanisatie met nieuwe lanen, nieuwe bouw van circa 3.000 woningen na de tweede wereldoorlog en een baancentrum voor vrachtwagens in Aalst Oost in midden 20ste eeuw.

Momenteel poogt men door middel van een structuurplan een oplossing te vinden voor de problemen van de binnenstad: namelijk het voorzien in een evenwichtige ontwikkeling van de verschillende functies en een vlotte verkeerscirculatie.

Als gevolg van de stedebouwkundige ideeën van het derde kwart van de 20ste eeu wordt de stadskern vooral de laatste jaren gezuiverd van de sporen van de industrialisatiebeweging. Behalve enkele uitzonderingen, verhuist de bedrijvigheid naar de nieuwe industrieparken in de omgeving, en de door sloping vrijgekomen ruimten worden met andere bestemmingen bedacht. Ook met de oude typische ingangetjes wordt afgerekend: tijdens de inventarisatie zagen wij meer dan één interessant specimen verdwijnen (onder andere Ingang Borreman, Ingang Van Wayenbergh).

 • BAERT K., DAUWE J., DE VOS I., HEIREMAN K., Aalst in kaart, beeld, prent, Catalogus, Aalst, 1976.
 • COURTEAUX F.-VAN LUL A., Aalst een eeuw evolutie, Aalst, 1956.
 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis der stad Aalst, I, 1873-1877.
 • DE RIJCK L., Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst, Gent, 1964, dl. 18, P. 39-57.
 • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950.
 • GHYSENS J., Aalst in oude prentkaarten. Aalst rond 1900, Zaltbommel (Ned.), 1971.
 • GHYSENS J., Aalst tussen de twee wereldoorlogen, 1920-1940, Tielt, 1972.
 • LAMALLE U., Histoire de chemins de fer belges, Brussel, 1953, p. 43 e.v.
 • VAN DER HEYDEN A., Beknopte geschiedkundige wandelgids van Aalst, , Aalst, s.d. (1954).
 • VAN DER HEYDEN A., Geschiedenis der stad Aalst, Aalst, 1945.
 • VAN NUFFEL P., Historiek der oude straten van Aalst, Aalst, 1914 (1).
 • VAN NUFFEL P., Op wandeling buiten de stadspoorten van Aalst, Aalst, 1918 (2).

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle, Linters, Adriaan
Datum  : 1978


Relaties

 • Omvat
  Abdij ter Rozen
  Rozendreef zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Albert Liénartstraat
  Albert Liénartstraat (Aalst)

 • Omvat
  Alfred Keldersstraat
  Alfred Keldersstraat (Aalst)

 • Omvat
  Bauwensplaats
  Aalst (Aalst)

 • Omvat
  Beluikje Ingang Bonner
  Ingang Bonner 1-8 (Aalst)

 • Omvat
  Beuk bij Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
  Onderwijsstraat zonder nummer, Oude Vismarkt zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Boerenarbeidershuisje
  Paddenvijverstraat 2 (Aalst)

 • Omvat
  Café De vrije jacht
  Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Capucienenlaan
  Capucienenlaan (Aalst)

 • Omvat
  Cumontstraat
  Cumontstraat (Aalst)

 • Omvat
  Dendermondse steenweg
  Dendermondse steenweg (Aalst)

 • Omvat
  Denderstraat (Aalst)
  Denderstraat (Aalst)

 • Omvat
  Dirk Martensstraat
  Dirk Martensstraat (Aalst)

 • Omvat
  Domein Kasteel van Overhamme
  Overhammedreef 26 (Aalst)

 • Omvat
  Domein Ronsevaal
  Brusselbaan 2, Brusselse steenweg 211-213 (Aalst)

 • Omvat
  Esplanadeplein
  Esplanadeplein (Aalst)

 • Omvat
  Esplanadestraat
  Esplanadestraat (Aalst)

 • Omvat
  Fabrieksgebouw
  Fritz De Wolfkaai 8-10 (Aalst)

 • Omvat
  Frans Roucelstraat
  Frans Roucelstraat (Aalst)

 • Omvat
  Gele kornoelje domein Schelfhout
  Sint Kamielstraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Geraardsbergsestraat
  Geraardsbergsestraat (Aalst)

 • Omvat
  Graanmarkt
  Graanmarkt (Aalst)

 • Omvat
  Grote Markt
  Grote Markt (Aalst)

 • Omvat
  Herberg Het Muisken
  Brusselse steenweg zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Herenhuis
  Vlaanderenstraat 1 (Aalst)

 • Omvat
  Historische stadskern van Aalst
  Aalst (Aalst)

 • Omvat
  Hoeve Den Gouden Leeuw
  Geldhofstraat 48 (Aalst)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Paddenvijverstraat 4 (Aalst)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Sint Jobstraat 203 (Aalst)

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm
  Ouden Dendermondse steenweg 138 (Aalst)

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm
  Ouden Dendermondse steenweg zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Hoezebeekhoeve
  Sint Jobstraat 290 (Aalst)

 • Omvat
  Honegem - Solegem
  Aalst, Hofstade (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)

 • Omvat
  Hopmarkt
  Hopmarkt (Aalst)

 • Omvat
  Houtmarkt
  Houtmarkt (Aalst)

 • Omvat
  Ingang De Nayer met drie arbeiderswoningen
  Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Ingang Levionois
  Ingang Levionois (Aalst)

 • Omvat
  Kasteel van Muylem
  Gentse steenweg 380 (Aalst)

 • Omvat
  Kasteeldomein Terlinden
  Raffelgemstraat 8, Terlindendreef 9 (Aalst)

 • Omvat
  Kattestraat (Aalst)
  Kattestraat (Aalst)

 • Omvat
  Keizersplein
  Keizersplein (Aalst)

 • Omvat
  Keizersplein met deel aanpalende bebouwing
  Arbeidstraat, Boterstraat, Keizersplein, Korte Nieuwstraat, Nieuwstraat (Aalst)

 • Omvat
  Kerkstraat (Aalst)
  Kerkstraat (Aalst)

 • Omvat
  Klooster en school De Dames van Maria
  Onderwijsstraat 2 (Aalst)

 • Omvat
  Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem
  Aalst, Erembodegem, Meldert, Moorsel (Aalst), Hekelgem (Affligem)

 • Omvat
  Koolstraat
  Koolstraat (Aalst)

 • Omvat
  Korte Nieuwstraat
  Korte Nieuwstraat (Aalst)

 • Omvat
  Korte Zoutstraat
  Korte Zoutstraat (Aalst)

 • Omvat
  Landgoed Rozenhof of Roseraie
  Brusselse steenweg 75 (Aalst)

 • Omvat
  Lange Zoutstraat
  Lange Zoutstraat (Aalst)

 • Omvat
  Ledebaan
  Ledebaan (Aalst)

 • Omvat
  Lindenstraat
  Lindenstraat (Aalst)

 • Omvat
  Louis D'Haeseleerstraat
  Louis D'Haeseleerstraat (Aalst)

 • Omvat
  Maalderij
  Nestor de Tièrestraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Majoor Charles Claserstraat
  Majoor Charles Claserstraat (Aalst)

 • Omvat
  Metalen gashouder
  Tragel zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Mijlbeek
  Aalst (Aalst)

 • Omvat
  Molenstraat
  Molenstraat (Aalst)

 • Omvat
  Mouterij
  Burchtstraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Nieuwstraat
  Nieuwstraat (Aalst)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
  Onderwijsstraat 1, Oude Vismarkt 13 (Aalst)

 • Omvat
  Oorlogsmonument parochie Mijlbeek
  Onze Lieve Vrouwplein zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Osbroek
  Alfons Van de Maelestraat, Erembodegemstraat, Frans Blanckaertdreef, Groenenbrielstraat, Kapellek...

 • Omvat
  Oude Gentbaan
  Oude Gentbaan (Aalst)

 • Omvat
  Pakhuis
  Alfred Keldersstraat 30 (Aalst)

 • Omvat
  Parklaan
  Parklaan (Aalst)

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart
  Heilig Hartlaan zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie
  Onze Lieve Vrouwplein 10 (Aalst)

 • Omvat
  Peperstraat
  Peperstraat (Aalst)

 • Omvat
  Pontstraat
  Pontstraat (Aalst)

 • Omvat
  Priester Daensplein
  Priester Daensplein (Aalst)

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen
  Biekorfstraat 2-8 (Aalst)

 • Omvat
  Rij van vier arbeiderhuizen
  Ouden Dendermondse steenweg 169 (Aalst)

 • Omvat
  Rozemarijnstraat
  Rozemarijnstraat (Aalst)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Onegem 62 (Aalst)

 • Omvat
  Sint Jorisstraat
  Sint Jorisstraat (Aalst)

 • Omvat
  Sint Martensplein
  Sint Martensplein (Aalst)

 • Omvat
  Sint-Jobkapel
  Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Sinte Annawijk
  August Marcelstraat, Boudewijnlaan, Diepestraat, Korte Lindenstraat, Naarstigheidstraat, Oude Gen...

 • Omvat
  Sinte Apoloniastraat
  Sinte Apoloniastraat (Aalst)

 • Omvat
  Sluierstraat
  Sluierstraat (Aalst)

 • Omvat
  Sociale woningen uit de jaren 1930
  Slotstraat 2-49, 51-69 (Aalst)

 • Omvat
  Sociale woonwijk Oud Begijnhof
  Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)

 • Omvat
  Statieplein
  Statieplein (Aalst)

 • Omvat
  Stationsstraat
  Stationsstraat (Aalst)

 • Omvat
  Stoofstraat
  Stoofstraat (Aalst)

 • Omvat
  Textielbedrijf La Couverture
  Bert Van Hoorickstraat 39-41 (Aalst)

 • Omvat
  Twaalf arbeidershuizen
  Dokter André Goffaertsstraat 84.86 (Aalst)

 • Omvat
  Twee oude zwarte moerbezieën in moerbeituin
  Sint Vincentiusstraat zn (Aalst)

 • Omvat
  Twee stadswoningen
  Klapstraat 3-5 (Aalst)

 • Omvat
  Vaartstraat
  Vaartstraat (Aalst)

 • Omvat
  Veldstraat
  Veldstraat (Aalst)

 • Omvat
  Vooruitgangstraat
  Vooruitgangstraat (Aalst)

 • Omvat
  Vrijheidstraat
  Vrijheidstraat (Aalst)

 • Omvat
  Watertoren
  Hertshage zonder nummer (Aalst)

 • Omvat
  Werf
  Werf (Aalst)

 • Omvat
  Windmolenstraat
  Windmolenstraat (Aalst)

 • Omvat
  Zeebergkaai
  Zeebergkaai (Aalst)

 • Omvat
  Zeepziederij Dhondt
  Gentse steenweg 47 (Aalst)

 • Omvat
  Zeven arbeidershuizen
  Sint Jobstraat 184-196 (Aalst)

 • Omvat
  Zonnestraat
  Zonnestraat (Aalst)

 • Omvat
  Zwarte Zustersstraat
  Zwarte Zustersstraat (Aalst)

 • Is deel van
  Aalst
  Aalst (Oost-Vlaanderen)