Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Delacenserie, Louis

Details

Links

Beschrijving

De betekenis van Louis Delacenserie ligt vooral in zijn bijdrage, door nieuwbouw en restauraties, aan het herstel van het middeleeuwse Brugge in het laatste kwart van de 19de eeuw. Delacenserie was een leerling van J.B. Rudd aan de academie in Brugge. Hij behaalde in 1862 de Prijs van Rome. In 1870 werd hij benoemd tot stadsarchitect en tot leraar aan de academie, en in 1889 tot directeur daarvan. Hij was sinds 1879 lid van het provinciaal comité van de KCM (Koninklijke Commissie voor Monumenten) en werd in 1901 effectief lid van het nationaal commité. Hij was betrokken bij de restauratie van de belangrijkste historische gebouwen in Brugge, onder andere de kapel van het Heilig Bloed (1870 en 1877), de Oude Griffie (1877-84), het Gruuthuse (1883-95), het stadhuis (1894-95 en 1903-04), de Poortersloge (1899-1903), het Sint-Janshospitaal (1905-09) en de westgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1907-08). In de geest van het voltooiende en verbeterende restaureren van Eugène Emmmanuel Viollet-le-Duc, die de gebouwen 'tot een voltooiing' wilde brengen 'die voordien wellicht nooit heeft bestaan', werden latere toevoegingen of wijzigingen die de oorspronkelijke stijleenheid verstoorden, verwijderd. Delacenserie voerde ook 'kunstige herstellingen' uit: laat-gotische huizen, met een rijkversierde baksteenarchitectuur in 'Brugse trant', die sinds het einde van de 18de eeuw gemoderniseerd waren (met gepleisterde lijstgevels), werden tot hun oorspronkelijke laat-middeleeuwse geveltoestand teruggebracht. Ook voor zijn nieuwbouwontwerpen maakte Delacenserie gebruik van de lokale historische voorbeelden. Voor grootschalige moderne gebouwencomplexen zoals de Provinciale Normaalschool (1878-83), het Postgebouw (1887-91), in samenwerking met R. Buyck, en het Minnewaterziekenhuis (1885-91) hanteerde hij de 'Brugse trant'. Het model voor het Provinciaal Hof (1885-1922, in samenwerking met R. Buyck) aan de oostzijde van de Grote Markt is het 15de-eeuwse stadhuis van Brugge. Zijn latere werk is eclectisch: van de neorenaissance en neobarok van het Antwerpse Centraal Station (1895-99) tot de neogotiek van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende (1898-1907) naar het voorbeeld van de ideale gotische kathedraal uit de 'Dicitionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle' (Parijs, 1854-68) van Viollet-le-Duc.

(Bron: Verpoest L. 2003: "Delacenserie, Louis", in : Van Loo, A. (red.) 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 244-245.)

Louis-Joseph-Jean-Baptiste Delacenserie wordt in Brugge op 27 september 1838 geboren. Tussen 1852 en 1857 is hij leerling aan de Vrije Academie voor Schone Kunsten in zijn geboortestad. Stadsarchitect Jean Brunon Rudd (1792-1870) is er op dat ogenblik hoofdprofessor voor de afdeling architectuur en een bekend verdediger van de neoclassicistische stijl. In 1858 behaalt Louis Delacenserie de eerste prijs in een wedstrijd van de Société Royale des Beaux-Arts in Antwerpen en in juli 1862 sleept hij de felbegeerde Grote Prijs van Rome in de wacht met een ontwerp voor een Koninklijk Atheneum, een kapel en een woning voor de prefect. In 1863 gaat hij op studiereis naar Italië. Terug in Brugge dient hij vanaf 1869 zijn eerste ontwerpen in bij het stadsbestuur. Het zijn voorstellen voor huisgevels rond het nieuwe theaterkwartier, waar resoluut voor een neoclassicistische architectuurstijl werd gekozen.

Op 20 april 1870 wordt de klassiek opgeleide Louis Delacenserie aangesteld als stadsarchitect van zijn geboortestad. Hij volgt hiermee de pas overleden Jean-Brunon Rudd op. Deze functie vervult hij tweeëntwintig jaar lang met veel toewijding en gedrevenheid. Gelijktijdig volgt hij J.B. Rudd ook op als leraar aan de Academie en in 1899 wordt hij er directeur. Hij vormt daar heel wat jonge Brugse architecten waaronder Charles De Wulf en Arthur Verhelle, allebei bekende Romeprijswinnaars. In 1892 wordt de Academie samengevoegd met de Nijverheidsschool en Delacenserie wordt directeur van beide instellingen. Hij hecht veel belang aan de Nijverheidsschool, die bedoeld is om vaklui deskundig op te leiden en voelt zich er heel nauw bij betrokken. Dit is wellicht ook een van de redenen waarom Louis in 1892 ontslag neemt als stadsarchitect. Hij is overtuigd beide opdrachten samen niet naar behoren te kunnen waarmaken. Zijn talentvolle leerling Charles De Wulf volgt hem op als stadsarchitect.

Louis Delacenserie moet een druk professioneel en sociaal leven hebben gehad, want hij is lid van verschillende belangrijke verenigingen en instellingen zoals de Koninklijke Commissie voor Monumenten (vanaf 1879 briefwisselend lid en vanaf 1901 effectief lid), bestuurslid bij de Brugse Société Archéologique (vanaf 1870) en lid van de in 1904 opgerichte Commissie voor Stedenschoon. Hij neemt ook deel aan de vergaderingen van onder andere de Koninklijke Academie van Antwerpen en de ‘Société Centrale d’Architecture de Belgique’. Louis Delacenserie blijft ongehuwd en woont pas vanaf 1889 in een eigen woning, namelijk het bijzonder fraaie Spiegelrei 16. Lange jaren was hij blijven wonen in zijn geboortehuis aan de Verversdijk, samen met zijn vader. Zijn zussen en hun familie spelen een heel belangrijke rol in zijn leven. De Brugse stadsarchitect sterft op 2 september 1909, net geen 71 jaar oud.

Er is een hele tijd moeten voorbijgaan vooraleer het werk van Louis Delacenserie naar juiste waarde werd geschat. Hij werd bewonderd door tijdgenoten maar vaak verguisd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Zijn tijdgenoten karakteriseerden hem als een harde werker, vertrouwd met vele bouwstijlen, wiens faam ver buiten het land reikt. Als mens was hij eenvoudig, oprecht, open, met een innemend karakter en bijzonder geliefd in Brugge. Tot vandaag heeft geen ander architect het Brugse stadsbeeld op zo’n indringende wijze bepaald als Louis Delacenserie. Hij drukte ‘zijn stempel’ op tal van belangrijke openbare gebouwen en zorgde mee voor de ‘aura van authenticiteit’ die aan de stad verbonden wordt. In zijn carrière als stadsarchitect bouwt en restaureert Louis Delacenserie talloze openbare en private gebouwen en mede door zijn adviezen op bouwdossiers beïnvloedt hij in sterke mate het architecturale gebeuren in de stad. Als spraakmakende restauraties zijn er: de Civiele Griffie, de gevel van Jan van Eyckplein 8, het Tolhuiscomplex Jan van Eyckplein 1, het huis van de heren van Gruuthuse aan de Dijver, Steenstraat 25, de middeleeuwse ziekenzalen van Sint-Janshospitaal, de Heilig-Bloedkapel met de Sint-Basiliuskapel, het Stadhuis en Steenstraat 40. Zijn belangrijkste nieuwbouwcomplexen in Brugge zijn de voormalige Rijksnormaalschool aan de Sint-Jorisstraat, de Minnewaterkliniek aan de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat en het Provinciaal hof en het Postgebouw op de Markt.

Buiten Brugge krijgt hij op het einde van zijn carrière twee belangrijke nieuwbouwopdrachten, waarvan zeker deze van het Centraal Station van Antwerpen zijn faam definitief vestigt. Ook de realisatie van de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende is spraakmakend. Met beide realisaties bewijst hij dat zijn creatieve kwaliteiten Brugge ver overstijgen.

(Bron: Museumbulletin, ‘De uitvinding van Brugge. De stad van Delacenserie.’, Uitgever: Bertil van Outryve d’Ydewalle, jaargang 29 juli-sep, 2009.)

Ontwerper van

Centraal Station

Koningin Astridplein 27 (Antwerpen)

Begrensd door het Koningin Astridplein aan de noordzijde, Pelikaansstraat aan de westzijde en Dierentuin aan de oostzzijde. De eerste Belgische spoorlijn, het segment Brussel-Mechelen, werd ingehuldigd op 5 mei 1835; op 3 mei 1836 volgde het segment Mechelen-Antwerpen.

Neogotisch administratiegebouw

Markt 1 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het neogotisch gebouw op de hoek van de Markt met de Philipstockstraat.

Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het Provinciaal Hof.

Postgebouw

Markt 5 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het Postgebouw.

Griffie van het Brugse Vrije

Burg 11_2 (Brugge)

De griffie van het Brugse Vrije te Brugge, is beschermd als monument.

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)

De Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed zijn beschermd als monument.

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17 (Brugge)

De patriciërswoning van de Heren van Gruuthuse te Brugge, ook wel Hotel Gruuthuse genoemd, is beschermd als monument.

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Het stadhuis van Brugge is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer (Brugge)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Brugge is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan

Carmersstraat 174 (Brugge)

Het gebouwencomplex van de Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan te Brugge is beschermd als monument.

Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan met omgeving

Carmersstraat 174 (Brugge)

Het gebouwencomplex van de Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan te Brugge en de achterliggende tuin met bijgebouwen zijn beschermd als landschap.

Geen afbeelding beschikbaar

Tolhuis

Jan van Eyckplein 2, Spanjaardstraat 2 (Brugge)

Het tolhuis is beschermd als monument.

Rijksnormaalschool

Hugo Losschaertstraat 5B, Klaverstraat 46, Klaverstraat 48, Klaverstraat 50, Schuttersstraat zonder nummer, Sint-Jorisstraat 69, Sint-Jorisstraat 71 (Brugge)

De rijksnormaalschool in neogotische stijl is beschermd als monument.

Samenstel van burgerhuizen

Spiegelrei 17, Spiegelrei 18 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het ensemble van twee panden met 19de-eeuwse voorgevels en kern uit de late middeleeuwen.

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Grote Markt 6 (Diksmuide)

Het stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide, is beschermd als monument.

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)

Het hoekhuis "Steylaers" of "De Rode Steen" te Brugge is beschermd als monument.

Gebouwencomplex met burgerhuizen en restant stadsomwalling

Pieter Pourbusstraat 3 (Brugge)

Het gebouwencomplex en het restant van de stadsomwalling te Brugge zijn beschermd als monument.

Burgerhuis Lucashuys

Minderbroedersstraat 10 (Brugge)

Het burgerhuis Lucashuys is beschermd als monument.

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de neogotische vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie met inbegrip van het gedenkteken van Alfons De Pauw.

Sashuis

Wijngaardplein 14 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het sashuis van het Minnewater.

Minnewaterkliniek en omheiningsmuur

Begijnenvest, Oostmeers, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1A (Brugge)

De bescherming als monument omvat de neogotische Minnewaterkliniek met inbegrip van de omheiningsmuur langs de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, Begijnenvest en Oostmeers.

Patriciërswoning Hof Bladelin

Naaldenstraat 17, Naaldenstraat 19, Naaldenstraat 19A, Naaldenstraat 21 (Brugge)

Voormalige patriciërswoning Hof Bladelin te Brugge, thans klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, is beschermd als monument.

Gildehuis van de schoenmakers: gevels en bedaking

Steenstraat 40 (Brugge)

De gevels en bedaking van het voormalig ambachtshuis van de schoenmakers te Brugge, zijn beschermd als monument.

Gildehuis De Grote Vos: gevels en bedaking

Steenstraat 25 (Brugge)

De gevels en bedaking van het voormalig ambachtshuis van de metselaars te Brugge, zijn beschermd als monument.

Jezuïetencollege: 17de- en 18de-eeuwse vleugels, woning en poortje

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)

De 17de- en 18de-eeuwse vleugels van het voormalig jezuïetencomplex en de rijksnormaalschool, de 19de-eeuwse woning en het poortje aan de Kandelaarstraat zijn beschermd als monument.

Jezuïetencollege met omgeving

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)

Het jezuïetencollege met omgeving is beschermd als stadsgezicht.

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.

Poortersloge: gevels en bedaking

Academiestraat 18 (Brugge)

De gevels en bedaking van de Poortersloge, ten tijde van de bescherming behorende tot het rijksarchief te Brugge, zijn beschermd als monument.

Herenhuis Oorloge Mansschip

Genthof 11, Woensdagmarkt 10, Woensdagmarkt 9 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het herenhuis Oorloge Mansschip op de hoek van de Woensdagmarkt en Genthof.

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer (Oostende)

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, met inbegrip van de trappen aan voorportaal en zijbeuken.

Woning Grand Hotel du Sablon

Noordzandstraat 21 (Brugge)

Het Grand Hotel du Sablon te Brugge, is beschermd als monument.

Marinekazerne Bootsman Jonsen: officiersmess

3de en 23ste Linieregimentsplein 1 (Oostende)

De bescherming als monument omvat de officiersmess van de marinekazerne Bootsman Jonsen.

Burgerhuis en koetshuis in neorococostijl

Sint-Jansstraat 18 (Brugge)

Het dubbelhuis in neorococostijl met achterliggend koetshuis te Brugge, is beschermd als monument.

Stadhuis Diksmuide en belfort

Grote Markt 6 (Diksmuide)

Het stadhuis van Diksmuide met het belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Diksmuide en belfort: buffer

Admiraal Ronarchstraat, Begijnhofstraat, De Breyne Peellaertstraat, Generaal Baron Jacquesstraat, Grote Dijk, Grote Markt, Kiekenstraat, Kleine Dijk, Koning Albertstraat, Kwadestraat, Sint-Niklaasstraat, Stovestraat, Vismarkt, Wilgendijk (Diksmuide)

Het stadhuis van Diksmuide met het belfort is erkend als werelderfgoed. Rondom het stadhuis en belfort werd deze bufferzone afgebakend.

Markt en Burg met omgeving

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat, Geldmuntstraat, Hallestraat, Hoogstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Markt, Oude Burg, Philipstockstraat, Rozemarijnstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat (Brugge)

Deze bescherming betreft het stadsgezicht Markt en Burg met omgeving.

Geen afbeelding beschikbaar

Gildehuis De Grote Vos

Steenstraat 25 (Brugge)

Nr. 25. Z.g. "De Grote Vos". Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier trav. en heden begane grond + entresol en twee bovenverd. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625" cf. vergulde cartouches, n.o.v. H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar. Consoliderend gerestaureerd in 1862 waarbij o.m.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotisch hoekpand

Markt 1 (Brugge)

Nr. 1/ Philipstockstraat nr. 2. Ministerie van Openbare Werken, Bestuur Bruggen en Wegen. Restaurant van het Ministerie van Financiën. Neogotisch hoekpand n.o.v. architect J. Coomans (Ieper) van 1908 en opgetrokken in 1910-1914. Bijhorende conciërgerie n.o.v. architect E. Schelstraete (Brugge) van 1925 met integratie van arduinen klokgevel van 1732 afkomstig van de Markt cf. Philipstock

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning, gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7 (Brugge)

Nr. 7. Laatgotisch diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557. In 1878 "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge): opnieuw metselen van getrapte middentop en vernieuwen van kruiskozijnen, waterlijsten en dekstenen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1990 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Combinatie van trap- en sch

Marinekazerne Bootsman Jonsen

3de en 23ste Linieregimentsplein 3 (Oostende)

Marinekazerne Bootsman Jonsen. De Officiersmess is beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17 (Brugge)

★ Nr. 17. Huis van de Heren van Gruuthuse. Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in XIV het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit XV, in XIX d grondig gerestaureerd door a

Geen afbeelding beschikbaar

Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)

Nr. 3. Provinciaal Hof.T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve W.-vleugel als dominant, centraal element van de O.-Marktzijde (fig. 134); de O.-achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur (Burg, nr. 3); in de Z.W.-oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhui

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 44 (Brugge)

Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, aan oostzijde gelegen aan de Mariastraat, aan westzijde aan het binnenplein en tegenover de 19de-eeuwse ziekenzalen.

Geen afbeelding beschikbaar

Jezuïetencollege

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)

Nr. 16. Voormalig jezuïetencollege. Thans leegstaand gebouwencomplex ingesloten in het N. door de Hoornstraat, in het Z. door de Kandelaarstraat, in het W. door het Sint-Maartensplein en in het O. door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasengewijs tot stand gekomen. 1575: de jezuïetenorde vestigt zich in het huis "De Lecke" aan de Wapenmakersstraat nr. 14. 1595: de jezuïeten verlaten het Sint-

Geen afbeelding beschikbaar

Poortersloge

Academiestraat 18 (Brugge)

Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken in begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen cf. het eerder ontworpen stadhuis, begrensd door de Kraanrei ten zuiden en het huidige Jan van Eyckplein ten oosten Van 1417 tot 1715, ook zetel van "Het Genootschap van de Witte Beer", een ridderlijke steekspelvereniging, zie beer in linker beeldnis van de voorgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Tolhuis

Jan van Eyckplein 2 (Brugge)

Gelegen ten N. van de Sint-Jansbrug waar sinds een onbekend tijdstip de grote tol nl. de tol op internationale en interregionale handel werd geheven tot het einde van het Ancien Régime. Vervolgens diverse functies. In 1837 verkocht aan privé persoon met uitzondering van de begane grond.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis naar ontwerp van Louis Delacenserie

Niklaas Desparsstraat 3 (Brugge)

Nr. 3. Breedhuis van 1869 n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel heden met groene accenten, aanleunend bij de second empire. Drie trav. en begane grond met entresol, bovenverd. en mezzanino onder zadeldak (Vlaamse pannen). Begane grond met entresol en tweede bouwl. geritmeerd door rondboogvensters met geprofileerde boogrug aanzettend pilasters; haas

Geen afbeelding beschikbaar

Rijksnormaalschool

Hugo Losschaertstraat 5B, Klaverstraat 46, Klaverstraat 48, Klaverstraat 50, Schuttersstraat zonder nummer, Sint-Jorisstraat 69, Sint-Jorisstraat 71 (Brugge)

★ Nr. 69-71. Voormalige Rijksnormaalschool, heden Departement Lerarenopleiding. Oorspronkelijke locatie van het Oudhof van de schuttersgilde van St.- Joris.Uitgestrekt, neogotisch complex op een perceel van gr.m. 1 ha, ten N. begrensd door Klaverstraat, ten O. door St.-Jorisstraat, ten Z. door de bebouwing aan de Kalkoven- en Schuttersstraat en ten W. door de basisschool a

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)

>Middeleeuwse ziekenzalen. Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (n ⊥ straat, leipannen), ten Z. palend aan de Reie (fig. 228). Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.De huidige plattegrond omvat: (Fig. LI

Geen afbeelding beschikbaar

De Centrale Begraafplaats

Kleine Kerkhofstraat zonder nummer (Brugge)

Volledig ommuurde (baksteen) kerkhofsite van circa 12 ha toegankelijk via een verankerd bakstenen poortgebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Sashuis

Wijngaardplein 14 (Brugge)

Gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien.

Kasteel Bloemendale

Stationsstraat 70 (Beernem)

Kasteel gebouwd in 1878 naar ontwerp van architect Louis Delacenserie, geïnspireerd op de Brugse baksteengotiek en de traditionele bak- en zandsteenstijl.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)

* Nr. 8/ Spiegelrei/ Genthof. Eertijds z.g. "Steylaers" of "De Rode Steen". Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie trav. + drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n // plein). Oude XIII-kern cf. dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels o.m. waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert XVI A-gevel met laatcla

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Grote Markt 6 (Diksmuide)

Stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide beschermd als monument bij M.B. van 24.11.1999. Het belfort is samen met 23 andere Vlaamse belforten sedert 01.12.1999 ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 1972.

Geen afbeelding beschikbaar

Griffie van het Brugse Vrije

Burg 11_2 (Brugge)

Voormalige Burgerlijke Griffie. Vanaf 1434 tot 1534: ondergebracht in de hier gelegen annex van het "Landhuis van het Brugse Vrije". 1537: voltooiing van de nieuwe bouw, ter vervanging van het gesloopte bouwvallige pand; uitbreidingen mogelijk beëindigd in 1608. Huidig gebouwencomplex, in het noorden begrensd door Burg, in het oosten door voormalig "Landhuis van het Brugse Vrije", in het zuiden door de Reie en in het westen door Blinde Ezelstraat. Locatie van een deel van de administratieve stadsdiensten.

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer (Oostende)

* Sint-Petrus en -Paulusplein z.nr. Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus. Beschermd als monument bij K.B. van 30/12/1960.Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis van het basilicale type met twee grote torens ten oosten en ten westen praalkapel, z.g. Koninginnekapel, opgericht ter herdenking van Louise-Marie van Orléans (1812-1850), eerste Belgische koni

Geen afbeelding beschikbaar

Gildehuis van de schoenmakers

Steenstraat 40 (Brugge)

Nr. 40. Voormalig ambachtshuis van de schoenmakers. Diephuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van "1527-1528" cf. gevelsteen; in opdracht van het ambacht gebouwd ter vervanging van het bouwvallige ambachtshuis. Als bouwmeesters worden o.m. G. Cauwe, A. Roelandts, W. Aerts, J. van de Stichele en J. Quareyt genoemd. Gerestaureerd in 1892-1893 cf

Geen afbeelding beschikbaar

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen uit 1898

Spiegelrei 17, Spiegelrei 18 (Brugge)

Eenheidsbebouwing van twee diephuizen van 1898 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) opgetrokken als "Kunstige Herstelling" neerkomend op de verbouwing van samenstel van twee ongelijke puntgevels verenigd tot één woonhuis.

Geen afbeelding beschikbaar

Huize Minnewater en vrijstaand huis

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1A, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2 (Brugge)

Huize Minnewater, in 1978 wordt beslist de kliniek in te richten als rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, voorheen zogenaamd "Minnewaterkliniek". Ruim neogotisch complex van 1885-1892 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) dat zich over de hele straatlengte uitstrekt.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie van de Begijnhofparochie

Wijngaardplein 15 (Brugge)

Voormalige pastorie van de sinds de 13de eeuw opgerichte Begijnhofparochie - zoals gebruikelijk gelegen buiten het hof - zie op kaart van Popp (1865) met aanduiding van het zogenaamde "Maison curiale".

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis en pastorie

Moerstraat 26, Moerstraat 28 (Brugge)

Nrs. 26, 28. Twee diephuizen, achteruitspringend t.o.v. rooilijn, met klein voorplein afgesloten d.m.v. een smeedijzeren hek op arduinen basis; drie/vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Nr. 26. Pastorie van de St.-Jakobsparochie. Kern uit XV; neogotische gevel van 1890 n.o.v. architect J. Hubrecht (Brugge) slechts gedeeltelijk geïnspireerd op de oorspronkelijke. Verankerde

Geen afbeelding beschikbaar

Vijf neoclassicistische winkelhuizen

Kuipersstraat 10, Kuipersstraat 12, Kuipersstraat 4, Kuipersstraat 6, Kuipersstraat 8 (Brugge)

Nrs. 4-12. Neoclassicistische eenheidsbebouwing van oorspronkelijk vijf winkelhuizen, in totaal van veertien trav. en drie bouwl. onder zadeldaken. Bepleisterde witbeschilderde lijstgevel n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) van 1870. Middenrisaliet van twee trav. belijnd door imitatiebanden onder driehoekig fronton met radvenstertje; gekoppelde bovenvensters: rechth. met oren en entablemen

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis ontworpen door L. Delacenserie

Kuipersstraat 14 (Brugge)

Nr. 14/ Jacob van Ooststraat. Neoclassicistisch breedhuis met horecafunctie n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) van 1869. Dubbelhuis van vijf + twee trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak (n // straat, Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel. Op de begane grond zijn de rondboogvensters en -deur opgenomen in een arcade met pilasters, omlopende druiplijst en ma

Geen afbeelding beschikbaar

Gebouwencomplex

Pieter Pourbusstraat 3 (Brugge)

* Nr. 3. Complex heden bestaande uit een diephuis met trapgevel (8 tr. + topstuk) van drie trav. en twee bouwl., een gekanteelde lijstgevel van twee trav., een lage aanbouw met ingang, en twee bijgebouwen o.m. poortgebouw met puntgevel aan de Grauwwerkersstraat; vóór 1899 omvatte het complex een XVI-trapgevel, een diephuis met afgewolfde bedaking en lijstgevel van twee trav. en een tuinmuur met

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Mariastraat 44 (Brugge)

★ Zusterklooster (8). Tot op heden in gebruik als klooster van de hospitaalzusters van Sint-Jan. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten Z.O. begrensd door de Reie, ten Z.W. door de Reie-arm, ten N.O. palend aan de Z. ziekenzaal, ten N.W. aan een binnenplein. Kloostergebouwen vanaf 1539 opger

Geen afbeelding beschikbaar

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)

Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar

Geen afbeelding beschikbaar

Poort, toegang tot Professor Sebrechtspark

Oude Zak zonder nummer (Brugge)

Nrs. 55 en 57 (ertussen). Toegang tot Professor Sebrechtspark cf. Professor Sebrechtspark; deze poort neemt nagenoeg de plaats in van de vroegere kloosterkerk van de grauwzusters (cf. nr. 55). Monumentale poort gebouwd n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) en opgevat als rijk versierde neoclassicistische portiekt- rav.; bovenaan naast de zwikken gedateerd "ANNO / 1907" en versierd met

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis Lucashuys

Minderbroedersstraat 10 (Brugge)

★ Nr. 10. Z.g. "Lucas-huys". Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) van 1889. Neorenaissancegetinte gevel, deels opgetrokken in 1875 in Brussel, vlg. L. Devliegher Hertogenstraat nr. 22 n.o.v. architect M. Messenier. In 1889-1890 overgebracht naar Brugge en gedeeltelijk herbouwd n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) i.e. enkel het topstuk is oorspronkeli

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)

* Nr. 13. St.-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig-Bloed. Gebouwencomplex gelegen in de Z.W.-hoek van de Burg. Aan de Z.-zijde, de dubbelkapel (1) met beneden de St.-Basiliuskapel (1a) en erboven de basiliek van het H.-Bloed (1b) met de aansluitende H.-Kruiskapel (1c) ten Z.; aan de W.-zijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept (2) met het trappenhuis van de basiliek l. en de Criminele Gr

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis en koetshuis in neorococostijl

Sint-Jansstraat 18 (Brugge)

Nr. 18. Dubbelhuis in neorococostijl met achterliggend koetshuis in Sint-Walburgastraat, van zes trav. en twee bouwl. onder mansardedak (n // straat, leien). Oude kern uit XVIII van één bouwl. met eenvoudige bepleisterde gevel. Huidig uitzicht n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) van 1899. Dubbelhuis van zes trav. en twee bouwl. onder leien mansardedak. Bepleisterde en beigebeschilderde lij

Geen afbeelding beschikbaar

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Mariastraat zonder nummer (Brugge)

★ O.-L.-Vrouwekerk Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de O.-zijde van de Mariastraat. Ten N. en ten Z. voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan Z.-kant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan N.-kant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein, Aan O.- zijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthus

Geen afbeelding beschikbaar

Patriciërswoning Hof Bladelin

Naaldenstraat 21 (Brugge)

Voormalige patriciërswoning, thans klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw.-Hemelvaart. Complex bestaande uit een nagenoeg vierkant bouwblok met centrale binnenplaats.

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch hoekhuis uit 1869

Niklaas Desparsstraat 1 (Brugge)

Nr. 1/ Kuipersstraat. Bepalend neoclassicistisch hoekpand van 1869 n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge). Vier + één afgeschuinde hoektrav. + drie trav. en drie bouwl. onder mansardedak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven een grijze plint. Begane grond verlevendigd met imitatievoegen uitstralend boven steekboogvensters en -deur. Puilijst aansluitend bij de door

Centraal Station

Koningin Astridplein 27 (Antwerpen)

Het Centraal Station is beschermd als monument.

Centraal Station: uitbreiding tot onderbouw

Koningin Astridplein 27 (Antwerpen)

De rangschikking als monument van het Centraal Station wordt uitgebreid tot de onderbouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Postgebouw

Markt 5 (Brugge)

Nr. 5/ Breidelstraat nrs. 1-3. Postgebouw. Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het l. aanpalend Provinciaal Hof (cf. nr. 3) waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen. Nog in gebruik als post met uitzondering van de b

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

★ St.-Janshospitaal - Memlingmuseum Hospitaaldomein palend ten O. aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten Z.O. aan de Reie, ten Z. aan het Zonnekemeers, ten W. aan de Oostmeers, ten N. aan de Goezeputstraat.Opgericht in XII op laaggelegen graslanden, tgov. de O.-L.-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128. Doelgerichte aanleg, enerzijds aan d

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis, Oorloge Mansschip

Genthof 11, Woensdagmarkt 10, Woensdagmarkt 9 (Brugge)

Nr. 10/ Genthof. Z.g. "Oorloge Mansschip" of "Hooghmans Huijs", vermoedelijk het vroegere natiehuis van de Oosterlingen. Herenhuis op L-vormige plattegrond van zeven + vijf trav. en vier bouwl. onder leien schilddak. XVIII-uitzicht, doch oude kern cf. waterlijsten van Doornikse steen en een bewaarde lavabonis. Bij Marcus Gerards (1562) is het r.gedeelte afgebeeld als een drie + drie trav

Geen afbeelding beschikbaar

Twee gespiegelde burgerhuizen

Langerei 62, Langerei 63 (Brugge)

Nrs. 62-63. Twee enkelhuizen opgesteld vlg. spiegelend schema. Breedhuizen van twee/drie trav., souterrain en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) van ca. 1904, n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge). Opvallende, eclectische trapgevels (9 tr. + topstuk) met aansluitende haakse bedaking. Baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor de plint, deuromlijstingen, vensterkozijnen, doo

Geen afbeelding beschikbaar

Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan

Carmersstraat 174 (Brugge)

★ Nr. 178. Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan. Gebouwencomplex ten N. begrensd door de Carmersstraat, ten O. door de Kazernevest, ten Z. door de Rolweg en ten W. door het buurpand nr. 176. Opgenomen in een beschermd landschap (456), (Pl. V). Geleidelijk aan tot stand gekomen complex heden bestaande uit een tweeledige vleugel met erspringende bedaking aan de Carmersstr

Geen afbeelding beschikbaar

Drie stadswoningen

Jan van Eyckplein 9 (Brugge)

Nr. 9. Herenhuis bestaande uit samenstel van drie diephuizen met resp. twee, drie en vier trav. en telkens twee bouwl. onder zadeldak (n @ straat, Vlaamse pannen), uit XVII echter met i.l.v. XIX (?) aangepaste muuropeningen. "Kunstige Herstelling" in 1878 n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge): ontpleisteren van de gevel. Sobere trapgevels resp. 5 tr., 8 tr. en 8 tr. + telkens topstuk. Verank

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis 1869

Niklaas Desparsstraat 11 (Brugge)

Nr. 11-13. Neoclassicistich herenhuis van 1869 n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) als verbouwing van ouder pand cf. kelder met Doornikse zuil en fragmenten van kruisribgewelf. Enkelhuisopstand van zes trav. en drie bouwl. onder schilddak. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met verfijnde ornamentatie boven een plint van arduin. Belijnende kordon vormende lekdrempels, gekornist hoof

Geen afbeelding beschikbaar

Criminele Griffie

Burg 14 (Brugge)

Criminele Griffie. Zie nummer 13. Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig-Bloed.

Geen afbeelding beschikbaar

Brouwerij Den Hert

Sint-Annarei 17 (Brugge)

Van 1580 tot 1921 brouwerij "Den Hert". Diephuis met enkelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Jaartal 1675. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1879 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Grand Hotel du Sablon

Noordzandstraat 21 (Brugge)

Nr. 21. Z.g. "DE VIJF TORENTJES" cf. opschrift en hergebruikte gevelsteen in het uitgewerkte centrale aediculadakvenster of z.g. "GRAND HOTEL DU SABLON" cf. opschrift in de cartouche van de middentrav. Hotel van 1886 n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) ter vervanging van drie hiertoe gesloopte panden met trap- en klokgevels. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1983 n.o.v. architect W.

Jakob van Ooststraat

Jakob van Ooststraat (Brugge)

Van Kuipers- naar Vlamingstraat. Zogenaamd naar schilder Jacob Van Oost (1601 - 1671). Recht straattracé; kasseibestrating.

Geen afbeelding beschikbaar

Markt

Markt (Brugge)

Het centrum van het middeleeuwse handelskwartier met belfort/hal, waterhal en ambachtshuizen ontwikkelt zich aan de Romeinse weg van Oudenburg naar Aardenburg ter hoogte van de Kraanrei en fungeert als tegenhanger van de ten oosten gelegen Burg, het oorspronkelijke religieus, rechterlijk en administratief domein.

Geen afbeelding beschikbaar

Delacenseriestraat

Delacenseriestraat (De Haan)

Winkel- en horecastraat, maakt in een hoek van 90° de verbinding tussen de Leopold II-laan en de Kerkstraat. Aanleg horend bij de stedenbouwkundige ontwikkeling ten westen van de Kerkstraat, in 1902 wordt een algemeen urbanisatieplan bij K.B. goedgekeurd.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Jorisstraat

Sint-Jorisstraat (Brugge)

Van Vlamingstraat naar Vlamingdam. Geasfalteerde straat met krommend verloop, beginnend vanaf de Vlamingbrug. Gevarieerde bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Wijngaardplein

Wijngaardplein (Brugge)

Plein tussen Wijngaard- en Arsenaalstraat, Minnewater en Begijnhof. Gekasseid pleintje met onregelmatige vorm, ten noorden afgebakend door Wijngaardstraat, ten zuiden door Minnewater en ten oosten door Reie en Begijnhof; halverwege onderbroken door het overwelfde Bakkersreitje. Klein centraal plantsoen met gras, bomen en borstbeeld van "M. SABBE / LETTERKUNDIGE / 1873-1938" door O. Rotsaert.

Geen afbeelding beschikbaar

Professor Dr. J. Sebrechtspark

Brugge (Brugge)

Openbaar stadspark, quasi volledig ingesloten tussen Oude Zak en Beenhouwersstraat. Zogenaamd naar J. Sebrechts (1885-1948), professor aan de Leuvense universiteit en gerenommeerd chirurg aan het toenmalige Brugse Sint-Janshopitaal.

Geen afbeelding beschikbaar

Wenduine

Wenduine (De Haan)

De deelgemeente Wenduine telt 4003 inwoners (2007), en heeft een oppervlakte van 4,85 km². Sinds 1 januari 1977 vormt Wenduine samen met Klemskerke en Vlissegem de fusiegemeente De Haan.

Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat, Geldmuntstraat, Hallestraat, Hoogstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Markt, Oude Burg, Philipstockstraat, Rozemarijnstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat (Brugge)

Het stadsgezicht van de Markt en de Burg met omgeving omvat belangrijke historische pleinen en straten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de stad Brugge.

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar

Poortersloge

Academiestraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken in begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen cf. het eerder ontworpen stadhuis, begrensd door de Kraanrei ten zuiden en het huidige Jan van Eyckplein ten oosten Van 1417 tot 1715, ook zetel van "Het Genootschap van de Witte Beer", een ridderlijke steekspelvereniging, zie beer in linker beeldnis van de voorgevel.

Griffie van het Brugse Vrije

Blinde-Ezelstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige Burgerlijke Griffie. Vanaf 1434 tot 1534: ondergebracht in de hier gelegen annex van het "Landhuis van het Brugse Vrije". 1537: voltooiing van de nieuwe bouw, ter vervanging van het gesloopte bouwvallige pand; uitbreidingen mogelijk beëindigd in 1608. Huidig gebouwencomplex, in het noorden begrensd door Burg, in het oosten door voormalig "Landhuis van het Brugse Vrije", in het zuiden door de Reie en in het westen door Blinde Ezelstraat. Locatie van een deel van de administratieve stadsdiensten.

Stadhuis van Brugge

Burg 12, Blinde-Ezelstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.

Criminele Griffie

Burg 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Criminele Griffie. Zie nummer 13. Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig-Bloed.

Geen afbeelding beschikbaar

Tolhuis

Jan van Eyckplein 1, 2, Spanjaardstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Gelegen ten noorden van de Sint-Jansbrug waar sinds een onbekend tijdstip de grote tol namelijk de tol op internationale en interregionale handel werd geheven tot het einde van het Ancien Régime. Vervolgens diverse functies.

Stadswoning gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Laatgotisch diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557.

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Jan van Eyckplein 8, Genthof 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie traveeën + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan het plein). Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels onder meer waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen.

Samenstel van stadswoningen

Jan van Eyckplein 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Herenhuis bestaande uit samenstel van drie diephuizen met respectievelijk twee, drie en vier traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw echter met in de loop van de 19de eeuw (?) aangepaste muuropeningen.

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van winkels

Kuipersstraat 4-12, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van oorspronkelijk vijf winkelhuizen, in totaal van veertien traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken. Bepleisterde witbeschilderde lijstgevel naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) van 1870.

Herenhuis ontworpen door L. Delacenserie

Kuipersstraat 14, Jakob van Ooststraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch breedhuis met horecafunctie naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) van 1869.

Neogotisch administratiegebouw

Markt 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Neogotisch hoekpand naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1908 en opgetrokken in 1910-1914. Bijhorende conciërgerie naar ontwerp van architect Edward Schelstraete (Brugge) van 1925 met integratie van arduinen klokgevel van 1732 afkomstig van de Markt, zie Philipstockstraat nummer 2.

Provinciaal Hof

Markt 3, Brugge (West-Vlaanderen)

T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve westvleugel als dominant, centraal element van de oostelijke Marktzijde; de oostelijke achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur; in de zuidwestelijke oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhuis met de staatsietrap.

Postgebouw

Markt 5, Breidelstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen.

Burgerhuis en pastorie

Moerstraat 26-28, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee diephuizen, achteruitspringend ten opzichte van de rooilijn, met klein voorplein afgesloten door middel van een smeedijzeren hek op arduinen basis; drie/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Patriciërswoning Hof Bladelin

Naaldenstraat 17-19, 19A, 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige patriciërswoning, thans klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw.-Hemelvaart. Complex bestaande uit een nagenoeg vierkant bouwblok met centrale binnenplaats.

Grand Hotel du Sablon

Noordzandstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Hotel van 1886 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) ter vervanging van drie hiertoe gesloopte panden met trap- en klokgevels. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1983 naar ontwerp van architect W. D'Hont (Gent?).

Gebouwencomplex met burgerhuizen en restant stadsomwalling

Pieter Pourbusstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex heden bestaande uit een diephuis met trapgevel (8 treden + topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen, een gekanteelde lijstgevel van twee traveeën, een lage aanbouw met ingang, en twee bijgebouwen onder meer poortgebouw met puntgevel aan de Grauwwerkersstraat; vóór 1899 omvatte het complex een 16de-eeuwse trapgevel, een diephuis met afgewolfde bedaking en lijstgevel van twee traveeën en een tuinmuur met poortje.

Burgerhuis en koetshuis

Sint-Jansstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuis in neorococostijl met achterliggend koetshuis in Sint-Walburgastraat, van zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien). Oude kern uit de 18de eeuw van één bouwlaag met eenvoudige bepleisterde gevel. Huidig uitzicht naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) van 1899.

Samenstel van burgerhuizen

Spiegelrei 17, 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Eenheidsbebouwing van twee diephuizen van 1898 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) opgetrokken als "Kunstige Herstelling" neerkomend op de verbouwing van samenstel van twee ongelijke puntgevels verenigd tot één woonhuis.

Gildehuis De Grote Vos

Steenstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier traveeën en heden begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625", zie vergulde cartouches, naar ontwerp van H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar.

Gildehuis van de schoenmakers

Steenstraat 40, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van "1527-1528"; in opdracht van het ambacht gebouwd ter vervanging van het bouwvallige ambachtshuis.

Neoclassicistisch hoekhuis uit 1869

Niklaas Desparsstraat 1, Kuipersstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Bepalend neoclassicistisch hoekpand van 1869 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Vier + één afgeschuinde hoektravee + drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak.

Burgerhuis naar ontwerp van Louis Delacenserie

Niklaas Desparsstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van 1869. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel heden met groene accenten, aanleunend bij de second empire.

Neoclassicistisch herenhuis van 1869

Niklaas Desparsstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistich herenhuis van 1869 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) als verbouwing van ouder pand. Enkelhuisopstand van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.

Jezuïetencollege

Verversdijk 16, Kandelaarstraat 1, Boomgaardstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig jezuïetencollege. Thans leegstaand gebouwencomplex ingesloten in het noorden door de Hoornstraat, in het zuiden door de Kandelaarstraat, in het westen door het Sint-Maartensplein en in het oosten door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasengewijs tot stand gekomen.

Herenhuis Oorloge Mansschip

Woensdagmarkt 9, 10, Genthof 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Herenhuis op L-vormige plattegrond van zeven + vijf traveeën en vier bouwlagen onder leien schilddak.

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

* Sint-Petrus en -Paulusplein z.nr. Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus. Beschermd als monument bij K.B. van 30/12/1960.Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis van het basilicale type met twee grote torens ten oosten en ten westen praalkapel, z.g. Koninginnekapel, opgericht ter herdenking van Louise-Marie van Orléans (1812-1850), eerste Belgische koni

Marinekazerne Bootsman Jonsen

3de en 23ste Linieregimentsplein 3, Oostende (West-Vlaanderen)

Marinekazerne Bootsman Jonsen. De Officiersmess is beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.

Centraal Station

Koningin Astridplein 27, Antwerpen (Antwerpen)

Begrensd door het Koningin Astridplein aan de noordzijde, Pelikaansstraat aan de westzijde en Dierentuin aan de oostzzijde. De eerste Belgische spoorlijn, het segment Brussel-Mechelen, werd ingehuldigd op 5 mei 1835; op 3 mei 1836 volgde het segment Mechelen-Antwerpen.

De Centrale Begraafplaats

Kleine Kerkhofstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Volledig ommuurde (baksteen) kerkhofsite van circa 12 ha toegankelijk via een verankerd bakstenen poortgebouw.

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Grote Markt 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide beschermd als monument bij M.B. van 24.11.1999. Het belfort is samen met 23 andere Vlaamse belforten sedert 01.12.1999 ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 1972.

Burgerhuis Lucashuys

Minderbroedersstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak van 1889. Neorenaissancegetinte gevel, deels opgetrokken in 1875 in Brussel, volgens L. Devliegher Hertogenstraat nummer 22 naar ontwerp van architect M. Messenier. In 1889-1890 overgebracht naar Brugge en gedeeltelijk herbouwd naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1978-1979 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge).

Sashuis

Wijngaardplein 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien.

Pastorie van de Begijnhofparochie

Wijngaardplein 15, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige pastorie van de sinds de 13de eeuw opgerichte Begijnhofparochie - zoals gebruikelijk gelegen buiten het hof - zie op kaart van Popp (1865) met aanduiding van het zogenaamde "Maison curiale".

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de oostzijde van de Mariastraat. Ten noorden en ten zuiden voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan zuidkant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan noordkant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein, Aan oostzijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthuse. Voormalig kerkhof, aan noordkant afgeboord met lage arduinen muur, aan oostkant ingericht als parkje met leilinden en haagjes, bronzen beeld van de Spaanse humanist J.L. Vivès (1492-1540) van 1957 naar ontwerp van beeldhouwer R. Mateu (Spanje).

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.

Huize Minnewater en conciërgewoning

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1, 1A, 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Huize Minnewater, in 1978 wordt beslist de kliniek in te richten als rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, voorheen zogenaamd "Minnewaterkliniek". Ruim neogotisch complex van 1885-1892 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) dat zich over de hele straatlengte uitstrekt.

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leipannen), ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, aan oostzijde gelegen aan de Mariastraat, aan westzijde aan het binnenplein en tegenover de 19de-eeuwse ziekenzalen.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Mariastraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Tot op heden in gebruik als klooster van de hospitaalzusters van Sint-Jan. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten zuidoosten begrensd door de Reie, ten zuidwesten door de Reie-arm, ten noordoosten palend aan de zuidelijke ziekenzaal, ten noordwesten aan een binnenplein.

Geen afbeelding beschikbaar

Poort, toegang tot Professor Sebrechtspark

Oude Zak zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Monumentale poort gebouwd naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) en opgevat als rijk versierde neoclassicistische portiektravee.

Rijksnormaalschool

Sint-Jorisstraat 69-71, Klaverstraat 46-50, Schuttersstraat zonder nummer, Hugo Losschaertstraat 5B, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige Rijksnormaalschool, heden Departement Lerarenopleiding. Oorspronkelijke locatie van het Oudhof van de schuttersgilde van Sint-Joris. Complex bestaande uit het schoolgebouw (nummer 71) met imposante ingang aan Sint-Jorisstraat en links ervan de oorspronkelijke directeurswoning (nummer 69).

Twee gespiegelde burgerhuizen

Langerei 62, 63, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee enkelhuizen opgesteld volgens spiegelend schema. Breedhuizen van twee/drie traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) van circa 1904, naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Opvallende, eclectische trapgevels (9 treden en topstuk) met aansluitende haakse bedaking.

Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan

Carmersstraat 174, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex ten noorden begrensd door de Carmersstraat, ten oosten door de Kazernevest, ten zuiden door de Rolweg en ten westen door het buurpand nummer 176. Opgenomen in een beschermd landschap.

Brouwerij Den Hert

Sint-Annarei 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Van 1580 tot 1921 brouwerij "Den Hert". Diephuis met enkelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Jaartal 1675. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1879 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge).

Kasteel Bloemendale

Stationsstraat 70, Beernem (West-Vlaanderen)

Kasteel gebouwd in 1878 naar ontwerp van architect Louis Delacenserie, geïnspireerd op de Brugse baksteengotiek en de traditionele bak- en zandsteenstijl.

Bewoner van

Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 16 (Brugge)

De twee stadswoningen, in 1743 samengevoegd tot één geheel, zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis met gekoppelde trapgevels

Spiegelrei 16 (Brugge)

Nr. 16/ Schrijnwerkersstraat. Oorspronkelijk twee diephuizen van resp. drie en vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevels uit XVII; Huidige asymmetrische dubbelhuisopstand als resultaat van de samenvoeging van twee panden in 1743 vlg. jaarsteen in kamer: aanbrengen van deuromlijsting, vlakke bepleisterde omlijsting met oren en neuten en wijzigen van interieur cf. schou

Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevels uit de 17de eeuw.